Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Τι είναι το ΑΞΙΟΜΑ Καινοτόμο σύστημα ανίχνευσης και αξιολόγησης των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων και ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Τι είναι το ΑΞΙΟΜΑ Καινοτόμο σύστημα ανίχνευσης και αξιολόγησης των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων και ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Τι είναι το ΑΞΙΟΜΑ Καινοτόμο σύστημα ανίχνευσης και αξιολόγησης των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων και ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων

3 Τι είναι το ΑΞΙΟΜΑ Γνωστικές Δεξιότητες που ανιχνεύονται και αξιολογούνται: 1.Οπτική Αντίληψη 2.Ακουστική Αντίληψη 3.Κινητικές Δεξιότητες 4.Αναγνωστική Δεξιότητα 5.Γραπτός Λόγος 6.Μαθηματικές Δεξιότητες

4 Τι είναι το ΑΞΙΟΜΑ Κοινωνικές Δεξιότητες που ενισχύονται: 1.Διαπροσωπικές Δεξιότητες 2.Διαπραγμάτευση 3.Ενσυναίσθηση 4.Συνεργατικότητα 5.Διαχείριση θυμού

5 Καθορισμός Προβλήματος Αυξημένα ποσοστά μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες Τα αποτελέσματα του προγράμματος PISA (Programme for International Student Assessment) έδειξαν ότι η πλειονότητα των μαθητών της Κύπρου περιορίζεται σε δεξιότητες κατώτερων επιπέδων 9000 αναλφάβητοι μαθητές στην Κύπρο (Σ.Υ. 2014) Μη έγκαιρη αξιολόγηση των μαθητών στο δημοτικό Αυξημένα κρούσματα σχολικής επιθετικότητας και κοινωνικού αποκλεισμού στα σχολεία

6 Ανίχνευση Με τον όρο ανίχνευση (screening) εννοούμε τη διαδικασία γρήγορου εντοπισμού ατόμων που πληρούν ή δεν πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Η ανίχνευση είναι μια αρχική διαδικασία με την οποία επιλέγουμε, μέσα από το γενικό πληθυσμό, τα άτομα εκείνα που είναι πιθανό να παρουσιάζουν αυτό που μας ενδιαφέρει, χωρίς όμως να εξετάζουμε λεπτομερώς κάθε άτομο. Η διαδικασία αυτή βασίζεται σε μικρό αριθμό κριτηρίων που είναι εύκολο, γρήγορο και οικονομικό να ελεγχθούν. Έτσι, η ανίχνευση μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ μεγάλους πληθυσμούς.

7 Σκοπός Βασικές Γνωστικές Δεξιότητες Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να εντοπίσει αδυναμίες σε μαθητές του δημοτικού, όσον αφορά τις βασικές γνωστικές δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν αποκτήσει, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις μαθησιακές ανάγκες της σχολικής τάξης. Βασικές Κοινωνικές Δεξιότητες Η καταπολέμηση των κρουσμάτων κοινωνικού αποκλεισμού και σχολικού εκφοβισμού στα δημοτικά σχολεία.

8 Τρόπος Αξιολόγησης Γραπτή αξιολόγηση (2 αξιολογήσεις για κάθε τάξη εκτός την Α΄ τάξη που είναι 3) Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού Ατομική κάρτα αξιολόγησης της ανάγνωσης Δείκτες επιτυχίας

9 Τρόπος Αξιολόγησης Εισαγωγή αποτελεσμάτων στο λογισμικό Παρουσίαση επιτυχίας για κάθε μαθητή σε κάθε δεξιότητα ξεχωριστά Ημερολόγιο μαθητή Υλικό ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων (ενσυναίσθηση, διαπροσωπικές δεξιότητες, διαπραγμάτευση, συνεργατικότητα και η διαχείριση θυμού)

10 Επιπρόσθετα Στοιχεία Λογισμικού Ενισχυτικό υλικό (υλικό εμπλουτισμού) για τις γνωστικές δεξιότητες Ενισχυτικό υλικό (σενάρια με δραστηριότητες) για την ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η ενσυναίσθηση, οι διαπροσωπικές δεξιότητες, η διαπραγμάτευση, η συνεργατικότητα και η διαχείριση θυμού, που αφορούν κυρίως τη διαχείριση των φαινομένων του Κοινωνικού Αποκλεισμού Εγχειρίδιο εκπαιδευτικού Εγχειρίδιο λειτουργίας του λογισμικού

11 Πλεονεκτήματα Αναβάθμιση στην ποιότητα της αξιολόγησης Εύκολα μετρήσιμη παραγωγικότητα στην εκπαίδευση Καλύτερος προγραμματισμός εκπαιδευτικού Έγκαιρος εντοπισμός μαθητών με αδυναμίες Ενίσχυση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

12 Πλεονεκτήματα Διαχείριση μαθητών που παρουσιάζουν αδυναμίες στον κοινωνικό τομέα Σωστή διαχείριση διδακτικού χρόνου Σύγκριση αποτελεσμάτων μαθητών μεταξύ των σχολείων Αξιοποίηση αποτελεσμάτων στη διεθνή έρευνα Διαχείριση προσωπικού Λεπτομερής και σαφής ενημέρωση γονέων

13 Αυτό το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ στα πλαίσια του Σχεδίου Επιχειρηματικής Καινοτομίας του ΥΕΕΒΤ (ΣΕΚ-39)


Κατέβασμα ppt "Τι είναι το ΑΞΙΟΜΑ Καινοτόμο σύστημα ανίχνευσης και αξιολόγησης των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων και ενίσχυσης των κοινωνικών δεξιοτήτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google