Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν. Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφές Υλικού-Λογισμικού ”

3 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.  ΤΟ ΝΕΟ Α.Π.Σ. (ΣΚΟΠΟΙ – ΣΤΟΧΟΙ)  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ) ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ)  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ) ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ)  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν. Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφές Υλικού-Λογισμικού ”

4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ  ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν. Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφές Υλικού-Λογισμικού ”

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν. Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφές Υλικού-Λογισμικού ” ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΔΙΚΤΥΩΝ - ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

6 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Α.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑ.Λ.  ΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ  Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π./ΥΠ.Π.Ε.Θ.) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π./ΥΠ.Π.Ε.Θ.)  ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Α.Π.Σ. ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν. Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφές Υλικού-Λογισμικού ”

7 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ ΤΟ ΝΕΟ Α.Π.Σ. (ΣΚΟΠΟΙ – ΣΤΟΧΟΙ)  ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Α.Π.Σ. (ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ) ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)  ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ – (ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ)  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ  ΜΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν. Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφές Υλικού-Λογισμικού ”

8 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ)  ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν. Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφές Υλικού-Λογισμικού ”

9 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ  ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ (στόχοι-σχολ. απαιτήσεις)  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν. Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφές Υλικού-Λογισμικού ” ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ)

10 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ  Κ οινωνικού Εποικοδομισμού (Vygotskii L.S., 1978) L.S., 1978)  Κονστρουκτιβισμού (constructivism - Bruner J. 1973) J. 1973)  ΟμαδοΣυνεργατική (Oortwijn et.al, 2008) Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν. Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφές Υλικού-Λογισμικού ”

11 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ ΤΟ Δ ΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟ Δ ΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν. Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφές Υλικού-Λογισμικού ” Είναι το σύνολο των συμπεριφορών του/της εκπαιδευτικού που αναμένονται από τον μαθητή και το σύνολο των συμπεριφορών του μαθητή που αναμένονται από τον/την εκπαιδευτικό  Σύνολο υπονοούμενων κανόνων  Συμφωνία/καθορισμός αντίστοιχων ρόλων σε σχέση με τη γνώση μέσα στην τάξη :  Σύστημα αμοιβαίων υποχρεώσεων  του Μαθητή  του Εκπαιδευτικού

12 ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Α.Π.Σ.  ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΜΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν. Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφές Υλικού-Λογισμικού ”

13 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ :  http://blogs.sch.gr/levantis/  http://slideplayer.gr/slide/10151873/ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν. Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφές Υλικού-Λογισμικού ”

14 Ευχαριστούμε για την Προσοχή σας! Απορίες - Συζήτηση Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν. Θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφές Υλικού-Λογισμικού ”


Κατέβασμα ppt "ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Β’ ΕΠΑΛ Οδυσσέας Λεβαντής-Μέλος Ομάδας Συγγραφής “ Τεχν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google