Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Σ ί μου Έ μιλη-Μαρ ί α-Αλ ί ς  Α.Μ. 1564 2008 00141.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Σ ί μου Έ μιλη-Μαρ ί α-Αλ ί ς  Α.Μ. 1564 2008 00141."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1  Σ ί μου Έ μιλη-Μαρ ί α-Αλ ί ς  Α.Μ. 1564 2008 00141

2

3  S’occuper de ses affaires  S’occuper de ses oignons

4  Se retirer pour dormir, aller se coucher, rentrer chez soi.

5  Être en colère

6  jeter quelque chose à la poubelle

7  Avoir des conflits  Être brouillé

8  Être fâché

9  une personne qui s’immerge dans l’eau (que se soit dans la mer ou dans une piscine) touche le fond (le sol) avec ses pieds.  Avoir pied

10  mettre en désordre  Le cheni: des objets ou des pièces en désordre

11  Coûter cher  Coûter les yeux de la tête

12  Verser les dernières gouttes de la bouteille à quelqu’un

13  Se dit d’un objet prêté que l’on tient à récupérer

14  Souhaiter « bonne chance » à quelqu’un

15

16  Aller et venir, marcher de manière à rester dans la même zone  Κόβω βόλτες

17  Avoir de l’ expérience, être averti  Δεν ε ί μαι πρωτ ά ρης  Δεν ε ί μαι και χθεσιν ό ς…

18  Un travail qui ne présente pas de difficultés  Σιγ ά το σπουδα ί ο  Σιγ ά τα λ ά χανα

19  Partager les profits et les risques  Faire des concessions égales  Κ ά νω συμβιβασμ ό  Τα βρ ί σκω με κάποιον

20  Commencer par ce qui devrait être fait après  Aρχ ί ζω κ ά τι απ’το τ έ λος

21  Susciter des difficultés  chercher à gêner une entreprise  Β ά ζω εμπ ό δια

22  être sur ses gardes  έ χω το νου μου!!

23  se renfermer dans l'isolement, l'inaction  Κλε ί νομαι στο καβο ύ κι μου

24  Donner à quelqu’un les éléments nécessaires à la compréhension d'un fait  Δ ί νω τα φ ώ τα μου σε κ ά ποιον

25  un acte inutile, sans effet  K ά νω μια τρ ύ πα στο νερ ό

26  Le Robert, Dictionnaire des expressions et locutions, Alain Rey et Sophie Chantreau, collections les usuels, 1993  L’Essentiel Français; Les expressions verbales figées de la francophonie, Béatrice Lamiroy, collection Ophrys  Façons de parler, Gérard Vigner, collection Hachette  www.tv5.org


Κατέβασμα ppt " Σ ί μου Έ μιλη-Μαρ ί α-Αλ ί ς  Α.Μ. 1564 2008 00141."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google