Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μακροοικονομική Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση Καραμάνης Κωνσταντίνος Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μακροοικονομική Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση Καραμάνης Κωνσταντίνος Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μακροοικονομική Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση Καραμάνης Κωνσταντίνος Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου

2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τίτλος Μαθήματος: Mακροοικονομική Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση Καραμάνης Κων/νος Επίκουρος Καθηγητής Πρέβεζα, 2015

3 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

4 Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Ηπείρου» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού. Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

5 Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι να αναλυθεί η έννοια της οικονομικής μεγέθυνσης, να παρουσιαστούν οι παράγοντες αύξησης αλλά και επιβάρυνσης της παραγωγικότητας στην οικονομία, επίσης θα αναλυθούν οι κυβερνητικές αναπτυξιακές πολιτικές,και τέλος θα παρουσιαστεί ο ρόλος της μόρφωσης και της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη. Λέξεις κλειδιά: Φυσικό κεφάλαιο, ανθρώπινο κεφάλαιο, τεχνολογική γνώση, φυσικοί πόροι, παραγωγικότητα, ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης

6 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ Είναι η μακροχρόνια ετήσια αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ και εξαρτάται από την :  Παραγωγικότητα : η ποσότητα των αγαθών και υπηρεσιών που παράγει ένας εργαζόμενος σε κάθε ώρα εργασίας.  Κυβερνητική αναπτυξιακή πολιτική : οι δράσεις και τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για να αυξήσουν την παραγωγικότητα και να ανεβάσουν το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας.

7 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ  Προσδιορίζει το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων μιας χώρας και εξαρτάται από 3 + 1 παράγοντες: 1.Το φυσικό κεφάλαιο 2.Το ανθρώπινο κεφάλαιο 3.Την τεχνολογική γνώση 4.Τους φυσικούς πόρους

8 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 1. ΦΥΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Φυσικό κεφάλαιο : το απόθεμα του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή είναι συντελεστής παραγωγής που χρησιμοποιείται για να παράγει όλα τα είδη αγαθών και υπηρεσιών ( όσο περισσότερο κεφάλαιο διαθέτουν οι εργαζόμενοι τόσο περισσότερο παραγωγικοί είναι).  Βασικό χαρακτηριστικό : αποτελεί παραγμένο συντελεστή παραγωγής ( δηλαδή είναι εισροή στην παραγωγική διαδικασία, ενώ στο παρελθόν υπήρξε αποτέλεσμα εκροής από την παραγωγική διαδικασία).

9 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ανθρώπινο κεφάλαιο : η γνώση και τα προσόντα που αποκτούν οι εργαζόμενοι μέσω εκπαίδευσης (δημοτικό, γυμνάσιο κ.λπ.) και της εμπειρίας (πάνω στην εργασία).  Βασικό χαρακτηριστικό : είναι συντελεστής παραγωγής που έχει παραχθεί. Απαιτεί εισροή συντελεστών όπως καθηγητές, βιβλιοθήκες κ.λπ., ενώ οι μαθητές αποτελούν το ανθρώπινο κεφάλαιο που θα χρησιμοποιηθεί στη μελλοντική παραγωγή.

10 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 3.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΗ  Τεχνολογική γνώση: η κατανόηση από την κοινωνία των καλύτερων τρόπων παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών.  Βασικό χαρακτηριστικό : παίρνει διάφορες μορφές, καθώς κάποια είδη τεχνολογίας γίνονται κοινή γνώση (π,χ γραμμές παραγωγής ford), ενώ κάποια άλλα ιδιόκτητα (π.χ. Coca Cola) και κάποια άλλα ιδιόκτητα για μικρό χρονικό διάστημα (π.χ φάρμακο).

11 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 4.ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ  Φυσικοί πόροι : τα μέσα για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, τα οποία παρέχονται από τη φύση (π.χ. γή, αποθέματα ορυκτών κ.λπ.) και διακρίνονται σε ανανεώσιμους (π.χ. δάσος ) και σε μη ανανεώσιμους (π.χ. πετρέλαιο).  Βασικό χαρακτηριστικό : αν και είναι σημαντικοί, δεν είναι απαραίτητοι για να είναι μια οικονομία ιδιαίτερα παραγωγική στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.

12 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥ.  Η παραγωγικότητα των εργαζομένων εξαρτάται από την ποιότητα των συγγραμμάτων που υπάρχουν και από το χρόνο που διέθεσαν για να μελετήσουν.  Η τεχνολογική γνώση είναι η ποιότητα των συγγραμμάτων,ενώ το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ο χρόνος που αφιέρωσε ο πληθυσμός για να τα διαβάσει.

13 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ  Ο ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας εξαρτάται από τους ρυθμούς αύξησης των συγκεκριμένων συντελεστών : ↑ κκεφαλαίου ( π.χ. εισροή ΑΞΕ) ↑ ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. βελτίωση μορφωτικού επιπέδου) ↑ τεχνολογίας (π.χ. καινοτομία ) ⇒ υψηλός ρυθμός αύξησης της παραγωγικότητας

14 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 1973-1995 ( Πηγή :Baumol and Blinder, 2012) (1) από (2)  Υστέρηση επενδύσεων  Υψηλές τιμές ενέργειας  Ανεπαρκείς δεξιότητες εργατικού δυναμικού  Τεχνολογική επιβάρυνση

15 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου  Αυτόματη αύξηση επενδύσεων  Πτώση ενεργειακών τιμών  Πρόοδος στην τεχνολογία της πληροφορίας ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 1973-1995 ( Πηγή :Baumol and Blinder, 2012) (2) από (2)

16 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Β. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  Η κυβερνητική αναπτυξιακή πολιτική στηρίζεται γενικά σε 3 πυλώνες: Την ενθάρρυνση σχηματισμού κεφαλαίου Τη βελτίωση της μόρφωσης και εκπαίδευσης Την προώθηση των τεχνολογικών μεταβολών

17 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 1.ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  Επένδυση : ροή πόρων στην παραγωγή νέου κεφαλαίου.  Σχηματισμός κεφαλαίου : η διαδικασία συσσώρευσης αποθεμάτων κεφαλαίου. Οι επιχειρήσεις αυξάνουν το υπάρχον απόθεμα κεφαλαίου όταν προβαίνουν σε επενδύσεις νέων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού!

18 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΠΩΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΕΙΘΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ; (1) από (2) 1.Πραγματικά επιτόκια : όσο το επιτόκιο ↓ τόσο ↑ οι επενδύσεις 2.Φορολογικές διατάξεις : ένα απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα συνήθως ⇒ ↑ των επενδύσεων. 3.Τεχνολογική αλλαγή : η εφεύρεση ενός νέου προϊόντος (π.χ. κινητό τηλέφωνο ) ή μια τεχνολογική καινοτομία (π.χ διαδίκτυο) προκαλούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

19 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 4. Αύξηση της ζήτησης :υψηλά επίπεδα πωλήσεων και προσδοκίες για ανάπτυξη ⇒ ↑ των επενδύσεων (ενάρετος κύκλος ανάπτυξης και επένδυσης). 5. Πολιτική σταθερότητα και δικαιώματα ιδιοκτησίας : η ομαλή αλλαγή κυβερνήσεων, η τήρηση του νόμου, η ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιωσύνης, το δικαίωμα ιδιοκτησίας ⇒ ↑ των επενδύσεων.  Δικαίωμα ιδιοκτησίας : οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν την περιουσία τους όπως αυτοί νομίζουν σύμφωνα με τους νόμους. ΠΩΣ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΠΕΙΘΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ; (2) από (2)

20 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 2.ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Εκπαιδευτική πολιτική :περισσότεροι πόροι στην εκπαίδευση συμβάλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας  Ζητούμενο : πολιτικές που αυξάνουν τα επίπεδα παρακολούθησης και ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης και βελτιώνουν τη γνώση, την ικανότητα και την εξειδίκευση.  Εργασιακή εκπαίδευση : ικανότητες τις οποίες οι εργαζόμενοι αποκτούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

21 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου 3.ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ  Έρευνα και ανάπτυξη : ενέργειες που αποσκοπούν στην εφεύρεση νέων προϊόντων και διαδικασιών ή στην βελτίωση των υπαρχουσών επιτυγχάνοντας έτσι την παραγωγή περισσότερων εκροών από την ίδια ποσότητα εισροών.  Εφεύρεση : η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή μεθόδων παραγωγής.  Καινοτομία : εφαρμογή νέων ιδεών. Η περισσότερη εκπαίδευση και ο περισσότερος σχηματισμός κεφαλαίου συνεισφέρουν στην ταχεία τεχνολογική πρόοδο!

22 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ  Ρυθμός Οικονομικής Μεγέθυνσης = Πραγματικό ΑΕΠ έτους Α - Πραγματικό ΑΕΠ έτους Α-1 χ 100 Πραγματικό ΑΕΠ έτους Α-1

23 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Βιβλιογραφία Αρχές οικονομικής θεωρίας (2010),Mankiw G.N and Taylor M.P. Μακροοικονομική αρχές και πολιτική (2012), Baumol W. and Blinder A. Μακροοικονομική ανάλυση (2011), ΚιόχοςΠ. Παπανικολάου Γ. και Κιοχος Α. Σύγχρονη Μακροοικονομική (2005), Απέργης Ν.

24 Σημείωμα Αναφοράς Copyright Τεχνολογικό Ίδρυμα Ηπείρου.. Έκδοση: 1.0, 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: http://eclass.teiep.gr/OpenClass/courses/ACC101 /http://eclass.teiep.gr/OpenClass/courses/ACC101 / Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

25 Σημείωμα Αδειοδότησης Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές [1] ή μεταγενέστερη. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, Διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων». http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el [1] Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί. Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

26 Τέλος Ενότητας Επεξεργασία:, 2015 Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

27 27 Σημειώματα Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

28 Διατήρηση Σημειωμάτων Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει: το Σημείωμα Αναφοράς το Σημείωμα Αδειοδότησης τη Δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει) μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους. Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου

29 Τέλος Ενότητας Μακροοικονομική, Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση, ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ – Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου


Κατέβασμα ppt "Μακροοικονομική Ενότητα : Οικονομική μεγέθυνση Καραμάνης Κωνσταντίνος Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google