Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Δ.Π.Θ. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Νίκος Κ. Μπάρκας Οι σημειώσεις βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα : http : // eclass.duth.gr ΤΜD101

2 Εισαγωγή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ εφαρμογές σχεδιασμού
-χώροι συγκέντρωσης κοινού (αντήχηση) -χώροι αναμονής και πληροφόρησης (διάκριση ακουστικών μηνυμάτων, αντήχηση) -σχολικές αίθουσες, μικρές αίθουσες συσκέψεων (<500m3 : ανάδειξη ομιλίας, αντήχηση) -θέατρα, αμφιθέατρα, αίθουσες συνεδρίων και διαλέξεων (>500m3 : ανάδειξη λόγου, ενίσχυση άμεσου ήχου, αντήχηση) -αίθουσες συναυλιών (ανάδειξη μουσικής, ενίσχυση άμεσου ήχου, αντήχηση)

3 Σχεδιασμός χώρων ακουστικών απαιτήσεων κατάλογος γενικών παραμέτρων σχεδιασμού
- τυπολογία κτιρίου (δομικός κάναβος, μεγάλα ανοίγματα) - χρήση και χωρητικότητα (αναλογία ωφέλιμης επιφάνειας / θεατή) - λειτουργίες, μορφή και διάταξη του χώρου ( ανισοσταθμίες και οπτική άνεση, σύνθεση των επιμέρους λειτουργικών στοιχείων, υποδομές και τεχνική υποστήριξη) - κίνηση, προσπέλαση και πυρασφάλεια (συγκέντρωση και κίνηση κοινού και προσωπικού, ευχερής πρόσβαση ΑΜΕΑ) - τεχνική υποστήριξη και Η/Μ εγκαταστάσεις (οδεύσεις, μεγάλα φορτία και χαμηλές ταχύτητες, οδεύσεις, εξειδικευμένος εξοπλισμός, ρύθμιση και συντήρηση, μηχανοστάσιο) - κέλυφος, ηχοπροστασία (υψηλοί δείκτες άνεσης, ηχομονωτική και αντικραδασμική προστασία, συνήθως μοντέλο «θάλαμος μέσα σε θάλαμο») - εσωτερικές επενδύσεις, ακουστική διόρθωση (κατάλληλος χρόνος αντήχησης για λόγο / μουσική, ηχο-απορροφητικές, ηχο-διαχυτικές και ηχο-ανακλαστικές επενδύσεις, μεταβλητές διατάξεις σε πολύ-λειτουργικές αίθουσες)

4 Σχεδιασμός χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων κατάλογος παραμέτρων ακουστικού σχεδιασμού
λειτουργίες, χωρητικότητα (η σύνθεση των επιμέρους στοιχείων του χώρου για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών απαιτήσεων και της χωρητικότητα, η σκηνική πλατφόρμα και οι εξυπηρετήσεις των συντελεστών, η εξυπηρέτηση του κοινού, μια κρίσιμη αναλογία ωφέλιμης επιφάνειας ανά θεατή) Πίνακας1 μορφή – διατάξεις (ιστορικά 4 διακεκριμένες μορφές χώρων αναπαραστατικής λειτουργίας, παραλλαγές και συνδυασμοί) Πίνακας 2 κίνηση – πυρασφάλεια (συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ειδικού Διατάγματος περί Θεάτρων & Κινηματογράφων και του Κανονισμού Πυρασφάλειας κατά τη δυσμενέστερη απαίτηση) Πίνακας 3 τεχνική υποστήριξη (κλιματισμός – εξαερισμός, θάλαμοι τεχνικής υποστήριξης, μηχανισμοί σκηνής) Πίνακας 4 ηχοπροστασία (αυξημένα όρια εσωτερικής ησυχίας, ισχυρό κέλυφος, συνήθως δικέλυφες κατασκευές) Πίνακας 5 ακουστική διόρθωση (επιλογή της βέλτιστης αναλογίας όγκου / θεατή και ρύθμιση του κατάλληλου χρόνου αντήχησης, ανάλογα με τη λειτουργία) Πίνακας 6

5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : λειτουργίες - χωρητικότητα

6 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 :

7 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : κίνηση - πυρασφάλεια
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : κίνηση - πυρασφάλεια

8 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : τεχνική υποστήριξη
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : τεχνική υποστήριξη

9 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ηχοπροστασία
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ηχοπροστασία

10 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ακουστική διόρθωση
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ακουστική διόρθωση

11 (αριστερά) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ μιας αίθουσας κατά BOLT οι εσωτερικές διαστάσεις σε επιθυμητές αναλογίες του χώρου χ : ψ : 1 (το ύψος) (δεξιά) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ κατά CREMER βέλτιστη διακύμανση του χρόνου αντήχησης για διάφορες λειτουργίες

12 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΔΑΝΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ κατά CREMER για χώρους ομιλίας / στην κεντρική συχνότητα 500Hz, συσχέτιση με τον τύπο του SABINE

13 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΤΗΧΗΣΗΣ κατά MOORE στη συχνότητα 125Hz (αριστερά) & στην συχνότητα 500Hz (δεξιά) για διάφορες λειτουργίες


Κατέβασμα ppt "3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google