Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική ανάλυση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική ανάλυση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική ανάλυση
Αρχές Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Κεφάλαιο 28 Χρηματοοικονομική ανάλυση McGraw-Hill/Irwin 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 1 1 1 2 1 1

2 Θέματα που καλύπτονται
Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικές καταστάσεις της Lowe’s Μέτρηση των επιδόσεων της Lowe’s Μέτρηση αποτελεσματικότητας Ανάλυση απόδοσης ενεργητικού: Το σύστημα DuPont Μέτρηση μόχλευσης Μέτρηση ρευστότητας Ερμηνεία χρηματοοικονομικών δεικτών 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 2 2 2 2 3 2

3 Lowe’s Companies

4 Lowe’s Companies

5 Lowe’s Companies Λοιπά δεδομένα (τέλος 2008)
Καθαρό κεφάλαιο κίνησης = κυκλοφορούν ενεργητικό - βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις = – = εκατ. $ συνολικά έσοδα - κόστος - αποσβέσεις = EBIT – – = εκατ. $ 1.470 εκατ. μετοχές σε κυκλοφορία Τιμή μετοχής = 18,19 $ ανά μετοχή 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

6 Lowe’s Companies

7 Lowe’s Companies Μέτρηση επιδόσεων: Δείκτης αγοραίας προς λογιστική αξία Λόγος της αγοραίας προς τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων. 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

8 Lowe’s Companies Χρηματιστηριακή Αξία Προστιθέμενη αγοραία αξία
Συνολική αγοραία αξία ιδίων κεφαλαίων, ίση με το γινόμενο της τιμής της μετοχής επί τον αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία. Χρηματιστηριακή αξία = 18,19 $ Χ = εκατ. $ Προστιθέμενη αγοραία αξία Η διαφορά της χρηματιστηριακής αξίας από τη λογιστική αξία των ιδίων κεφαλαίων. MVA = $ $ = εκατ. $ 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

9 Αγοραίες αξίες Χρηματιστηριακοί δείκτες της απόδοσης των εταιρειών, 2008 (αξία σε εκατ. δολάρια). Κατάταξη εταιρειών έγινε κατά προστιθέμενη αγοραία αξία. 12

10 Μέτρηση επιδόσεων: Οικονομική προστιθέμενη αξία (EVA)
Καθαρό κέρδος μείον το κόστος του απασχολούμενου κεφαλαίου. Ονομάζεται και υπολειμματικό κέρδος. Υπολειμματικό κέρδος Καθαρή χρηματική απόδοση μετά την αφαίρεση του κόστους κεφαλαίου είτε 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

11 Μέτρηση επιδόσεων: Οικονομική προστιθέμενη αξία (EVA) της Lowe’s
2013 Utopia Publishing, All rights reserved

12 Μέτρηση επιδόσεων:

13 Μέτρηση κερδοφορίας Δείκτες απόδοσης της Lowe's
2013 Utopia Publishing, All rights reserved

14 Μέτρηση αποτελεσματικότητας
Ή για τη Lowe’s Ή 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 7

15 Μέτρηση αποτελεσματικότητας
Ή Ή 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 8

16 Το σύστημα DuPont Ανάλυση των ROE και ROA στους συστατικούς τους δείκτες 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 13

17 Το σύστημα DuPont ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού Περιθώριο κέρδους
εκμετάλλευσης 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 15

18 Το σύστημα DuPont Η συγχώνευση με προμηθευτές ή πελάτες συνήθως αυξάνει το περιθώριο κέρδους, αλλά η αύξηση αυτή αντισταθμίζεται από μείωση της ταχύτητας κυκλοφορίας του ενεργητικού.

19 Μέτρηση μόχλευσης 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 3

20 Μέτρηση μόχλευσης 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 4

21 Μέτρηση μόχλευσης δανειακή επιβάρυνση Δείκτης μόχλευσης Περιθώριο
εκμετάλλευσης κέρδους ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 17

22 Δείκτες ρευστότητας 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 5

23 Δείκτες ρευστότητας 2013 Utopia Publishing, All rights reserved 6

24 Ισολογισμός κοινού μεγέθους
Για εταιρείες του Σύνθετου Δείκτη S&P κατά τη διάρκεια του 2008

25 Κατάσταση αποτελεσμάτων κοινού μεγέθους
Για εταιρείες του Σύνθετου Δείκτη S&P κατά τη διάρκεια του 2008

26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες
Δείκτες 2008 για εταιρείες του S&P 500

27 Σύγκριση επιδόσεων Lowe’s Home Depot Δείκτες απόδοσης
Lowe’s Home Depot Δείκτες απόδοσης Προστιθέμενη αγοραία αξία (εκατ. $) 8.684 17.856 Τιμή προς λογιστική αξία 1,5 2 EVA (εκατ. $) 785 1.882 Απόδοση κεφαλαίου (ROC) 11 9,3 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) 13,6 13,1 Απόδοση ενεργητικού (ROA) 7,7 6,1 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

28 Σύγκριση επιδόσεων Lowe’s Home Depot Δείκτες αποτελεσματικότητας
Lowe’s Home Depot Δείκτες αποτελεσματικότητας Ταχύτητα κυκλοφορίας ενεργητικού 1,56 1,61 Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων 4,17 4,03 Ημέρες αποθεμάτων 87,6 90,5 Κυκλοφορία εισπρακτέων * 195,3 56,5 Μέση περίοδος είσπραξης (ημέρες) * 1,9 6,5 Περιθώριο κέρδους 4,6 3,2 Περιθώριο κέρδους εκμετάλλευσης 5,2 4,1 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

29 Σύγκριση επιδόσεων 2013 Utopia Publishing, All rights reserved

30 Πηγές στο διαδίκτυο Κάντε κλικ για να μεταβείτε στους ιστότοπους
Απαραίτητη η σύνδεση στο Internet 2013 Utopia Publishing, All rights reserved


Κατέβασμα ppt "Χρηματοοικονομικής των επιχειρήσεων Χρηματοοικονομική ανάλυση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google