Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Curriculum-Based Measurement (CBM) Μάμμου Χριστίνα Υφαντής Χρήστος Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Curriculum-Based Measurement (CBM) Μάμμου Χριστίνα Υφαντής Χρήστος Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Curriculum-Based Measurement (CBM) Μάμμου Χριστίνα Υφαντής Χρήστος Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

2 Περιεχόμενα Ορισμός του CBM. Χαρακτηριστικά του CBM. Συνήθεις περιπτώσεις εφαρμογής. Η διαδικασία αξιολόγησης στο CBM. Παράδειγμα εφαρμογής. Βιβλιογραφικές αναφορές. 2

3 Ορισμός του CBM Το Curriculum-based measurement είναι μία μέθοδος συνεχούς ελέγχου και παρακολούθησης της εκπαιδευτικής προόδου των μαθητών μέσω άμεσων αξιολογήσεων της ακαδημαϊκής τους ικανότητας (Wright, n.d.). Τομείς: Αναγνωστική ικανότητα, μαθηματικά, ορθογραφία, γραπτή έκφραση (Wright, n.d.) Βασικός στόχος: η παροχή υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας τους (Deno, 2003), και η υποστήριξη των διδακτικών αποφάσεων που θα ληφθούν ύστερα από αυτήν την αξιολόγηση (Clarke, 2009). 3

4 Χαρακτηριστικά του CBM(Clarke, 2009) Μακροπρόθεσμοι – Ετήσιοι στόχοι Περιεχόμενο βασισμένο στο Α.Π. Τεχνική αρτιότητα Πρότυπες δοκιμασίες αξιολόγησης [ίδιο επίπεδο δυσκολίας] Περιοριστική επιλογή των ερεθισμάτων Δειγματοληπτικός «ευαισθητοποιημένος» έλεγχος της επίδοσης Επανάληψη μετρήσεων Μη σταθμισμένος τρόπος αξιολόγησης/εύκολος στην εκμάθηση 4

5 Συνήθεις περιπτώσεις εφαρμογής (Clarke, 2009). Βελτίωση Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ενίσχυση του διδακτικού σχεδιασμού Ανάπτυξη προτύπων επίδοσης Διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία Ανίχνευση μαθητών «σε κίνδυνο» Μείωση της μεροληψείας της αξιολόγησης... 5

6 Η διαδικασία αξιολόγησης στο CBM Επιλέγεται μία μαθησιακή περιοχή και οι σχετικές ασκήσεις (κείμενα, λέξεις, μαθηματικές πράξεις) Σύντομες χρονομετρημένες ασκήσεις/εκφωνήσεις ασκήσεων (1- 5’) Οδηγίες με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένο χρόνο Αξιολογείται η ταχύτητα, η ευχέρεια και η ακρίβεια Η επίδοση του μαθητή οπτικοποιείται (γράφημα) Η πρόοδος του μαθητή παρακολουθείται και παρουσιάζεται με ένα γράφημα (διαφοροποίηση στόχων και μεθόδων) 6

7 Παράδειγμα εφαρμογής 1/6 Στόχος: Να κάνουν προσθέσεις με αριθμούς μέχρι το 20. [Α.Π.Σ. Μαθηματικών (2003), Α΄Τάξη]  Πρόσθεση δύο μονοψήφιων αριθμών-άθροισμα μικρότερο του 10  Πρόσθεση δύο μονοψήφιων αριθμών-άθροισμα ανάμεσα στο 11 και το 18  Πρόσθεση μονοψήφιου αριθμού σε διψήφιο 7

8 Παράδειγμα εφαρμογής 2/6 Οδηγίες:  «Οι προσθέσεις που σας δίνονται πρέπει να λυθούν.  Όταν πω «ξεκινήστε», γυρίστε το φυλλάδιο στη πρώτη σελίδα και ξεκινήστε να λύνετε τις προσθέσεις.  Ξεκινήστε από την πρώτη πρόσθεση της πρώτης σειράς στα αριστερά της σελίδας.  Συνεχίστε στην ίδια σειρά και μετά πηγαίνετε στην επόμενη.  Εάν δεν μπορείτε να απαντήσετε σε μία πρόσθεση διαγράψτε τη με ένα Χ και πηγαίνετε στην επόμενη.  Όταν τελειώσετε με την πρώτη σελίδα πηγαίνετε στη δεύτερη. Υπάρχουν ερωτήσεις;» (Wright, n.d., p. 13) 8

9 Παράδειγμα εφαρμογής 3/6 Βαθμολόγηση:  Για κάθε σωστό ψηφίο στη σωστή αξιακή θέση σημειώνεται ένας βαθμός.  Γραμμή βάσης (baseline): 3 δοκιμασίες σε μία εβδομάδα.  Η διάμεσος των τριών επιδόσεων αποτελεί το σημείο εκκίνησης.  Επίδοση-στόχος = διάμεσος + (ρυθμός προόδου x εβδομάδες) 9

10 Παράδειγμα εφαρμογής 4/6 10

11 Παράδειγμα εφαρμογής 5/6 11

12 Παράδειγμα εφαρμογής 6/6 Ο κανόνας των τριών σημείων για τη λήψη των διδακτικών αποφάσεων. 12 3 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Εάν 3 συνεχόμενα σημεία βρίσκονται πάνω από τη γραμμή προόδου, γίνεται προσαρμογή του στόχου προς τα πάνω. Εάν 3 συνεχόμενα σημεία βρίσκονται κάτω από τη γραμμή προόδου, γίνεται προσαρμογή του στόχου πιο κοντά στις δυνατότητες του μαθητή. Εάν τα σημεία βρίσκονται πλησίον της γραμμής προόδου, η πρόοδος θεωρείται η βέλτιστη.

13 Βιβλιογραφικές αναφορές ΥΠΕΠΘ, (2003). Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Μαθηματικών. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Clarke, S. (2009). Using Curriculum-Based Measurement to Improve Achievement. Principal, 88 (3), pp. 30-33. Deno, S. L. (2003). Developments in Curriculum-Based Measurement. The Journal of Special Education, 37(3), pp. 184-192. Wright, J. (n.d.). Curriculum-Based Measurement: A manual for teachers. Στο: http://www.interventioncentral.org/http://www.interventioncentral.org/ 13

14 Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. 14


Κατέβασμα ppt "Curriculum-Based Measurement (CBM) Μάμμου Χριστίνα Υφαντής Χρήστος Εισηγητές: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google