Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στρατηγικοί στόχοι του Δικτύου Μακροχρόνιας Φροντίδας. Tο κεντρικό ζητούμενο ενός συστήματος διοίκησης και διαχείρισης των υπηρεσιών Μακροχρόνιας Φροντίδας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στρατηγικοί στόχοι του Δικτύου Μακροχρόνιας Φροντίδας. Tο κεντρικό ζητούμενο ενός συστήματος διοίκησης και διαχείρισης των υπηρεσιών Μακροχρόνιας Φροντίδας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στρατηγικοί στόχοι του Δικτύου Μακροχρόνιας Φροντίδας. Tο κεντρικό ζητούμενο ενός συστήματος διοίκησης και διαχείρισης των υπηρεσιών Μακροχρόνιας Φροντίδας είναι η παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. προσεγγίζοντας την ισορροπία κόστους – αποτελεσματικότητας. Η αποδοτική διαχείριση των ανθρώπινων και υλικών πόρων έχει καθοριστικό ρόλο στην οικονομική διαχείριση του συστήματος. Οι εκτιμήσεις κόστους – αποτελεσματικότητας, κόστους χρησιμότητας, κόστους αποδοτικότητας αποτελούν συνισταμένες επίτευξης των λειτουργικών σκοπών και στόχων του συστήματος.

2 Παροχή Μακροχρόνιας Φροντίδας σε τοπικό επίπεδο. Σύστημα υγείας και περίθαλψης. Ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Παράγοντες που επιδρούν στον καταμερισμό των πόρων. Καθορισμός των στόχων του συστήματος. Βαθμός ικανοποίησης του χρήστη των υπηρεσιών. Συνεχή αξιολόγηση των υπηρεσιών.

3 Εισαγωγή συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Μακροχρόνια Φροντίδα: Α. ΦΑΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ: Σε αυτή την φάση αποτυπώνεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός πώς; √ με συνεντεύξεις και συζητήσεις του προσωπικού, √ με απ’ ευθείας παρατήρηση και έλεγχο της εκτελούμενης εργασίας -διαδικασίας, √ με συλλογή στοιχείων της οργανωτικής δομής.

4 Β. ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: Επιμέρους ενέργειες: √ απόφαση – αντίληψη όλων (διοίκησης, εργαζομένων) ότι η εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι σημαντική. √ αποτυπώνονται οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες (πελάτες, ανταγωνιστικό περιβάλλον, προϊόντα και υπηρεσίες). Εισαγωγή συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Μακροχρόνια Φροντίδα:

5 Φάσεις εισαγωγής συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Μακροχρόνια Φροντίδα: Γ. ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ: Επιμέρους ενέργειες: √ καθορισμός των στόχων του οργανισμού. √ διάγραμμα ροών αποτύπωση των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κάθε λειτουργίας π.χ. ένας οργανισμός με ποιόν τρόπο παραδίδει τις υπηρεσίες του προϊόντα, αλληλουχία των εισροών – εκροών - αποτελέσματος.

6 Γ. ΦΑΣΗ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Επιμέρους ενέργειες: √ εισαγωγή νέων αναγκαίων οργανωτικών αλλαγών. √ παροχή των έγγραφων διεργασιών. √ επίλυση των προβλημάτων. Φάσεις εισαγωγής συστήματος Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Μακροχρόνια Φροντίδα:

7 Εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο ποιο αναγνωρισμένος οργανισμός Διαπίστευσης στις υπηρεσίες υγείας είναι ο JCAHO «Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations. Ο καθορισμός της ποιότητας από τον ασθενή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: √ Απτότητα: ξενοδοχειακός εξοπλισμός, περιβάλλοντες χώροι, εγκαταστάσεις, ποιότητα φαγητού. √ Αξιοπιστία: η ικανότητα του νοσοκομείου να παρέχει τις σωστές ιατρικές υπηρεσίες. √ Ανταπόκριση: η εξυπηρέτηση και η άμεση ανταπόκριση του προσωπικού στους ασθενείς.

8 Ο καθορισμός της ποιότητας από τον ασθενή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: √ Διασφάλιση: η ικανότητα και οι γνώσεις του προσωπικού προκειμένου να το εμπιστευτούν οι ασθενείς, διοικητική ποιότητα χρόνος αναμονής – λειτουργίες - υποστήριξη. √ Ενσυναίσθηση: η ευαισθησία του προσωπικού για το πρόβλημα υγείας του ασθενή και οι οδηγίες προς αυτούς.

9 Ικανοποίηση του ασθενή. Για την επιτυχή παροχή της Μακροχρόνιας Φροντίδας απαραίτητη είναι η σύνδεση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών με τους στόχους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Απλό περιστατικό ο ασθενής έχει συγκεκριμένες προσδοκίες τις οποίες τις συγκρίνει με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Όσο η πρακτική εμπειρία υπερβαίνει τις αρχικές προσδοκίες τόσο ικανοποιημένος είναι. Όταν η πρακτική εμπειρία υπολείπεται των αρχικών προσδοκιών τότε έχουμε δυσαρέσκεια και μη ικανοποίηση του ασθενή. Υψηλή ικανοποίηση υπηρεσίες με υψηλότερη ποιότητα από αυτή που προσδοκούσε.

10 Ολοκληρωμένη Παροχή Υπηρεσιών Υγείας με την Τοπική Κοινωνία. Πολύπλοκο περιστατικό ο ασθενής μπορεί να ανακατασκευάσει τις αρχικές του προσδοκίες και να διαμορφώσει μια διαφορετική άποψη – εκτίμηση από την αρχική κατά την διάρκεια εξέλιξης της θεραπείας. Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω του ότι ο ασθενής δεν κατανόησε πλήρως το πρόβλημα υγείας του και το ποιες υπηρεσίες υγείας θα πρέπει να του χορηγηθούν. Έτσι θα μπορούν να θεωρηθούν υψηλά τα ποσοστά ικανοποίησης σε ένα πολύπλοκο περιστατικό και χαμηλότερα σε παροχές υπηρεσιών που αφορούν επιμέρους υπηρεσίες.

11 Σημαντικός δείκτης στην ικανοποίηση των ασθενών είναι και η σχέση του ασθενή με τον γιατρό του. Ικανοποίηση του ασθενή όταν εκπληρώνεται η ανάγκη του ασθενή για γνώση για την ασθένεια του και θεραπεία. Γιατρός Ανάγκη του ασθενή να είναι γνώστης του προβλήματος που αντιμετωπίζει Ανάγκη του ασθενή για θεραπεία της ασθένειας που αντιμετωπίζει Βαθμός ικανοποίησης

12 Σε αυτό το πλαίσιο η ανάπτυξη ενός δικτύου Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας θα πρέπει να στηρίζεται στην αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. √ Δημιουργία τοπικών μονάδων παροχής υπηρεσιών με την κινητοποίηση επαγγελματιών και εθελοντών για την δημιουργία ευέλικτων δομών χαμηλού κόστους. √ Ανάπτυξη δράσεων πρόληψης εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης, καταγραφή των αναγκών υγείας, μέτρηση ειδικών δεικτών ικανοποίησης και ποιότητας ζωής. √ Εκμετάλλευση υφιστάμενων βοήθειας στο σπίτι. √ Χρήση υπηρεσιών τηλεϊατρικής.


Κατέβασμα ppt "Στρατηγικοί στόχοι του Δικτύου Μακροχρόνιας Φροντίδας. Tο κεντρικό ζητούμενο ενός συστήματος διοίκησης και διαχείρισης των υπηρεσιών Μακροχρόνιας Φροντίδας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google