Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Άτυπη παιδαγωγιΚΗ αξιολογηση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Άτυπη παιδαγωγιΚΗ αξιολογηση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Άτυπη παιδαγωγιΚΗ αξιολογηση
Άτυπη παιδαγωγιΚΗ αξιολογηση Φασόλα Δόμνα, Δασκάλα Ε.Α.Ε Κωνστάνταρος Μανόλης, Δάσκαλος, M.A.-Λογοθεραπευτής Καλαμάτα, Μάιος 2015

2 Ορισμός της Ειδικής Αγωγής
Διάφοροι κατά καιρούς. Οι διάφορες κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές αντιλήψεις προκαλούν δυσκολίες στην ορολογία, την ταξινόμηση και το «ξεκαθάρισμα» εννοιών. Ζώνιου - Σιδέρη, Α. (2011). Οι ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους - Μια ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης. Αθήνα: Πεδίο. Ειδική Αγωγή σημαίνει ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, ……., προσαρμοσμένα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά , τις ικανότητες και τις δυσκολίες του παιδιού…. Πολυχρονοπούλου,Σ.(1998): Νοητική Υστέρηση - Ψυχολογική Κοινωνιολογική και Παιδαγωγική προσέγγιση, Αθήνα, εκδ. Σ. Πολυχρονοπούλου. Ειδική Αγωγή είναι ένας συνδυασμός προσαρμογών του προγράμματος της διδασκαλίας, της υποστήριξης και η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών μάθησης, με σκοπό την κατάλληλη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκολιών και την ικανοποίηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών. Χρηστάκης, Κ.(2006): Η Εκπαίδευση των παιδιών με δυσκολίες. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή, Τόμος Α’. Εκδ. Ατραπός, Αθήνα. Η Ειδική Εκπαίδευση δεν μπορεί πλέον να ορίζεται από την άποψη του χώρου στον οποίο λαμβάνει χώρα, αλλά από την άποψη των αναγκών του παιδιού, που αυτή (η Ειδική Εκπαίδευση) σχεδιάζει να αντιμετωπίσει. Ph. L amoral, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για την Ειδική Εκπαίδευση (E.A.S.E.)

3 Αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Τη δεκαετία του ‘80, σημειώνονται δύο σημαντικά βήματα στην εκπαίδευση των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες. α) Η αποκατηγοριοποίηση β) Η παραδοχή ότι τα άτομα αυτά έχουν περισσότερα κοινά σημεία και λιγότερες διαφορές από τα άλλα άτομα της ηλικίας τους.

4 Αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Η άποψη αυτή ενισχύει την αντίληψη για την σχολική ενσωμάτωση / ένταξη των ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες στα κανονικά σχολεία. Η τάση αυτή κατέστησε αναγκαία την αναζήτηση κατάλληλων τεχνικών και μεθόδων με τις οποίες: Α) θα προετοιμάζονται τα άτομα αυτά με την προοπτική της ένταξης, και Β) θα υποστηρίζονται στη συνέχεια, ώστε η ένταξη να αποβεί τελικά επιτυχής. Δροσινού, Μ. Μαρκάκης, Ε. Μιχαηλίδου, Μ, Τσαγκαράκη, Ι. Τσάμαλος, Β. Χρηστάκης, Κ. (2009): Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής, ΟΕΔΒ, Αθήνα.

5 Αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Με βάση τις αντιλήψεις αυτές το Π.Ι. συνέταξε το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ), με κύριο στόχο την υποστήριξη των παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες, ώστε να αναπτυχθούν πολύπλευρα και να προετοιμαστούν συστηματικά, για να ενταχθούν στα κανονικά σχολεία. Βασική παράμετρο του προγράμματος αυτού, αποτελεί η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ. Με την έννοια αυτή νοείται η συστηματική και οργανωμένη παρέμβαση, η οποία έχει στόχο να κινητοποιήσει τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και Αναπηρίες και να τα προετοιμάσει, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος. Λόγω της σπουδαιότητας της Σχολικής Ετοιμότητας, και προκειμένου να αξιολογηθούν οι ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις του παιδιού που συνδέονται με αυτήν, η Σχολική Ετοιμότητα έχει αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής μελέτης, εδώ και πολλές δεκαετίες και έχουν κατασκευαστεί τυπικά και άτυπα τεστ, ερωτηματολόγια, και Λίστες Ελέγχου Βασικών Δεξιοτήτων (ΛΕΒΔ) Δροσινού, Μ. Μαρκάκης, Ε. Μιχαηλίδου, Μ, Τσαγκαράκη, Ι. Τσάμαλος, Β. Χρηστάκης, Κ. (2009): Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας Βιβλίο Εκπαιδευτικού Ειδικής Αγωγής, ΟΕΔΒ, Αθήνα.

6 Αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Για να είναι αποτελεσματική και προσαρμοσμένη στις δυνατότητες και τις ανάγκες της μαθήτριάς μας, η ειδική διδακτική μας προσέγγιση θα πρέπει να ξεκινά με την αξιολόγηση και την εκτίμηση των δεξιοτήτων της. Δροσινού, Μ.(1993), ‘‘Ανίχνευση, εντοπισμός και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών ενός μαθητή ή μιας ομάδας’’. Ανοιχτό Σχολειό, τευχ.42,σελ Η αξιολόγηση των δυνατοτήτων των παιδιών και η εκτίμηση των δυσκολιών τους και των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων τους, αποτελεί βασική προϋπόθεση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προσαρμοσμένου προγράμματός τους Χρηστάκης, Κ.(2000): Ιδιαίτερες δυσκολίες και ανάγκες στο Δημοτικό Σχολείο, σελ.65, Εκδ. Ατραπός, Αθήνα. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΦΕΚ 449/2007: Οργανώνουν, καταρτίζουν και υλοποιούν σε συνεργασία με το Ε.Ε.Π. το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των μαθητών της τάξης τους.

7 Αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
Η αξιολόγηση επιτυγχάνεται μέσα από περιγραφή, ανάλυση και έλεγχο των αποκλίσεών τους – με κριτήριο την τάξη και το εξάμηνο φοίτησης- στους Πίνακες: α) Μαθησιακής Ετοιμότητας: (Προφορικός Λόγος – Ψυχοκινητικότητα - Νοητικές Ικανότητες - Συναισθηματική Οργάνωση) β) Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ) γ) Γενικών Μαθησιακών Δυσκολιών: (Δεξιότητες Γλώσσας - Δεξιότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας - Δεξιότητες Μαθηματικών - Δεξιότητες Συμπεριφοράς) δ) Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών: (Αφορά παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠ-Υ, ΓΝΩΣΥΚΟΙ, Παραβατική Συμπεριφορά και Asperger). ε) Μαθησιακών Δυσκολιών στο τριαδικό φάσμα του Αυτισμού: (Αφορά παιδιά με αυτισμό). Με τη συμπλήρωση κάθε πίνακα ο εκπαιδευτικός ορίζει και την διδακτική του προτεραιότητα.

8 Λίστες Ελέγχου Μαθησιακής Ετοιμότητας

9 Πλαισίου Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (ΠΑΠΕΑ)

10 Γενικές – Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

11 Δυσκολίες στο τριαδικό Φάσμα

12 Παιδαγωγική έκθεση - αξιολόγηση
Ατομικό Ιστορικό: Φύλο, ηλικία, χώρα καταγωγής, σύνθεση οικογένειας, τυχόν ιατρικά προβλήματα, φαρμακευτική αγωγή δυσκολίες στην ανάπτυξη (Ψυχοκινητική – Νοητική - ανάπτυξη Λόγου - κοινωνική – συναισθηματική ανάπτυξη) στην προσχολική ηλικία , γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ

13 Παιδαγωγική έκθεση - αξιολόγηση
Οικογενειακό Ιστορικό: Μητέρα: ηλικία, συνεργασία με το σχολείο, σπουδές, σχέση με το παιδί και τα άλλα μέλη της οικογένειας, αίτημα προς το σχολείο. Πατέρας: (ανάλογα) Σχέσεις του παιδιού με τα μέλη της οικογένειας Άλλα στοιχεία σημαντικά για την οικογένεια, σχέσεις με υπόλοιπους συγγενείς

14 Παιδαγωγική έκθεση - αξιολόγηση
Σχολικό Ιστορικό: Τάξη φοίτησης. Προηγούμενο σχολικό πλαίσιο, τυχόν αξιολογήσεις από αυτό. Συχνότητα παρουσίας στο σχολείο. «Δυνατά» σημεία του παιδιού. Δυσκολίες που παρουσιάζει Περιοχές που έγινε παρέμβαση Άλλες θεραπείες - συνεργασία Αποτελέσματα Προτάσεις Μαθησιακή Ετοιμότητα ΠΑΠΕΑ Γενικών ή Ειδικών μαθησιακών δυσκολιών Δυσκολιών στο φάσμα του Αυτισμού

15 Ευχαριστούμε για την προσοχή!


Κατέβασμα ppt "Άτυπη παιδαγωγιΚΗ αξιολογηση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google