Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

9.6. ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΩΜΑ ΣΤΟ Σ ΚΑΙ ΤΗ Γ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "9.6. ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΩΜΑ ΣΤΟ Σ ΚΑΙ ΤΗ Γ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 9.6. ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΩΜΑ ΣΤΟ Σ ΚΑΙ ΤΗ Γ
Μ. Σαριδομιχελάκης Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

2 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Συχνότητα Σ % των νεοπλασμάτων του δέρματος Γ 15% των νεοπλασμάτων του δέρματος Αιτιολογία Ιοί ? (Σ) Γενετική προδιάθεση: γονίδια ογκογένεσης + διαταραχές ανοσοποιητικού (Σ), προδιάθεση φυλής (π.χ. Siamese) Χρόνια φλεγμονή? (Σ)

3 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ηλικία Σ οποιαδήποτε (μέσος όρος: 8-9 χρόνια) Γ μαστοκύττωμα: μεσήλικα-υπερήλικα (μέσος όρος: 10 χρόνια) ιστιοκυτταρικό μαστοκύττωμα: 0,5-4 χρόνια Φύλο Σ αρσενικά = θηλυκά Γ αρσενικά > θηλυκά Φυλή Σ boxer, Boston terrier, English bulldog, bull terrier, retrievers κλπ Γ Siamese

4 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (Ι) ΣΚΥΛΟΣ Οπίσθιο τμήμα κορμού, οπίσθια άκρα
Μονήρη > πολλαπλά, δερματικά ή υποδόρια Πιθανά ερύθημα, υπερχρωμία, εξέλκωση, κνησμός Σημείο Darrier Διάχυτη πάχυνση ή εξοίδηση, διάχυτο ερύθημα, πομφοί

5 Μαστοκύττωμα σε Σ

6 Πολλαπλά μαστοκυττώματα σε Σ

7 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (ΙΙ) ΓΑΤΑ Κεφαλή, τράχηλος, άκρα
Πολλαπλά > μονήρη, οζίδια, μάζες ή πλάκες Πιθανά ερύθημα, εξέλκωση, κνησμός

8 Μονήρες εξελκωμένο μαστοκύττωμα στην κάτω κοιλιακή χώρα Γ

9 ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (ΙΙΙ) ΠΑΡΑΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Γαστροδωδεκαδακτυλικό έλκος (ισταμίνη): 35-83% Διαταραχές πηκτικότητας (ηπαρίνη) Ανοσολογική θρομβοκυτταροπενία

10 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Σ να θεωρούνται κακοήθη περίνεο, πόσθη, όσχεο, δάκτυλα πιο επιθετικά αναπλαστικά > ενδιάμεσα > διαφοροποιημένα Shar-pei, retriever > Boxer, Bulldog, Pug Γ τα περισσότερα καλοήθη η ιστοπαθολογική ταξινόμηση δεν έχει ιδιαίτερη προγνωστική αξία τοπική διήθηση-σπάνια μετάσταση

11 Μαστοκύττωμα στη στοματική κοιλότητα Σ με μετάσταση στα προωμοπλατιαία λεμφογάγγλια

12 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Κυτταρολογική εξέταση: σιτευτικά κύτταρα (λίγα ή καθόλου κοκκία στα αδιαφοροποίητα, μερικές φορές τα κοκκία δε βάφονται με την Diff Quick) ± εωσινόφιλα Ιστοπαθολογική εξέταση (ειδικές χρώσεις) Έλεγχος μεταστάσεων: λεμφογάγγλια, μυελός, buffy coat, α/α θώρακα-υπερηχογράφημα κοιλίας (κυρίως ήπαρ και σπλήνα)

13 Κυτταρολογική εξέταση από Σ με μαστοκύττωμα

14 Εωσινόφιλα και σιτευτικά κύτταρα στην κυτταρολογική εξέταση από Σ με μαστοκύττωμα

15 Κυτταρολογική εξέταση από Γ με μαστοκύττωμα

16 ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ Ι μονήρης, όχι διήθηση επιχώριων λεμφογαγγλίων
Ι μονήρης, όχι διήθηση επιχώριων λεμφογαγγλίων ΙΙ μονήρης με διήθηση επιχώριων λεμφογαγγλίων ΙΙΙ πολλαπλές μάζες ή μεγάλη διηθητική μάζα ΙV διαπίστωση μεταστάσεων

17 ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ευρεία εξαίρεση ιστοπαθολογική εξέταση ορίων
Ευρεία εξαίρεση ιστοπαθολογική εξέταση ορίων νέα επέμβαση ακτινοθεραπεία Εγχύσεις water for injection εξαίρεση (Σ) Πρεδνιζολόνη (0,5-1 mg/Kg SID ή BID) (Σ), masitinib Χλωραμβουκίλη, βινβλαστίνη, κυκλοφωσφαμίδη, υδροξυουρία, L-ασπαραγινάση, λομουστίνη: αμφίβολα αποτελέσματα Σιμετιδίνη ή ρανιτιδίνη: έλκη ή μεταστάσεις Αντιϊσταμινικά: μεγάλη μάζα, μεταστάσεις Αυτοίαση: ιστιοκυτταρικό μαστοκύττωμα Γ


Κατέβασμα ppt "9.6. ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΩΜΑ ΣΤΟ Σ ΚΑΙ ΤΗ Γ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google