Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ
Φαρμάκη Ράνια, DVM, PhD Τμήμα Κτηνιατρικής Καρδίτσας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2009

2 AΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΜΚ Ιδιοπαθής (πιθανώς κληρονομικής αιτιολογίας)
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Ιδιοπαθής (πιθανώς κληρονομικής αιτιολογίας) Έλλειψη ταυρίνης Έλλειψη L-καρνιτίνης Ιογενής μυοκαρδίτιδα Ιδιοπαθής κολπικός ινιδισμός Τοξίκωση από δοξυρουβικίνη: μεγαλόσωμες φυλές Doberman American cocker spaniel Boxer Irish Wolfhound

3 ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
Αποδιοργάνωση, λέπτυνση και νέκρωση των καρδιακών μυϊκών ινών Λέπτυνση τοιχωμάτων κοιλιών Συστολική ανεπάρκεια μυοκαρδίου Αυξημένη προφόρτιση Αντισταθμιστική υπερτροφία του μυοκαρδίου και αύξηση ΚΛΟΑ Αύξηση ΚΛΟΑ + διαστολικής πίεσης κοιλιών Αριστερή ή ολική ΣΚΑ + κολπικός ινιδισμός ή υπερκοιλιακή ταχυαρρυθμία ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

4 ΦΥΛΕΣ ΣΚΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΜΚ Γιγαντόσωμες Cocker και μεγαλόσωμες Doberman
Κολπικός ινιδισμός Irish Wolfhound Cocker spaniel Συνύπαρξη ενδοκάρδωσης της μιτροειδούς βαλβίδας Doberman Boxer Κοιλιακή ταχυαρρυθμία Αιφνίδιος θάνατος (Αρρυθμογόνος ΔΜΚ)

5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΜΚ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΥΛΕΣ ΣΚΥΛΩΝ (Vet
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΜΚ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΥΛΕΣ ΣΚΥΛΩΝ (Vet. Medical Database, Purdue Univ., ) Scottish deerhound : 6% Doberman : 5,8% Irish wolfhound : 5,6% Great Dane : 3,9% Boxer : 3,4% Saint Bernard : 2,6% Afghan hound : 1,7% Newfoundland : 1,3% Old English sheepdog : 0,9% English cocker spaniel : 0,69%

6 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κυρίως στα αρσενικά ζώα Μεσήλικα - υπερήλικα ζώα Μεγαλόσωμες - γιγαντόσωμες φυλές με εξαίρεση τα Cocker spaniel

7 ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ
Ασυμπτωματική ΣΚΑ Ξαφνικός θάνατος Αριστερή / Δεξιά Ολική

8 ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
Λιποθυμικές κρίσεις Εύκολη κόπωση Συμπτώματα ΣΚΑ Αιφνίδιος θάνατος Τυχαίο εύρημα για άλλο παθολογικό πρόβλημα

9 ΔΙΑΓΝΩΣΗ Ιστορικό Κλινική εικόνα Ακρόαση καρδιάς - πνευμόνων
Εργαστηριακά ευρήματα ΗΚΓ Ακτινολογικός έλεγχος Υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος

10 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Ασυμπτωματικά ζώα
Ανορεξία - Μείωση του σωματικού βάρους Καχεξία Ταχύπνοια Βήχας - δύσπνοια Εύκολη κόπωση Λιποθυμικές κρίσεις (μείωση ΚΛΟΑ, αρρυθμίες) Υποδόρια οιδήματα, ύδρωπες Ξαφνικός θάνατος (30% στα Doberman)

11 Ακρόαση Καλπαστικός ρυθμός (S3)
Συστολικό φύσημα αναγωγικού τύπου (< III) Αρρυθμίες: συνήθως κολπικός ινιδισμός, κοιλιακή ταχυκαρδία Υγροί ρόγχοι: πνευμονικό οίδημα Βυθιότητα καρδιακών τόνων

12 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
Εξωνεφρική αζωθαιμία Υπολευκωματιναιμία ALP Χολικά οξέα Λεμφοκυτταροπενία Αέρια αρτηριακού αίματος: PαO2 , PαCO2 Ταυρίνη στο πλάσμα

13 ΗΚΓ Κολπικός ινιδισμός Κοιλιακές εκτακτοσυστολές Κοιλιακή ταχυκαρδία
Συσκευή Holter για διάγνωση αρρυθμιών που σχετίζονται με λιποθυμικές κρίσεις

14 Παροξυστική κοιλιακή ταχυκαρδία σε σκύλο που παρουσίαζε
λιποθυμικές κρίσεις. (Tilley, 1992) Απαγωγή ΙΙ, 25 mm/sec

15 Κολπικός ινιδισμός σε σκύλο με έντονη διόγκωση του αριστερού κόλπου. Η καρδιακή συχνότητα ήταν 200 ΚΠ/min (Tilley, 1992) Απαγωγή ΙΙ, 50 mm/sec

16 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
αλλαγή του σχήματος της καρδιάς διατήρηση του σχήματος της καρδιάς Καρδιομεγαλία Αύξηση διαστάσεων αριστερού κόλπου Αύξηση διαστάσεων αριστερής καρδιάς Πνευμονικό οίδημα Υδροθώρακας ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΡΔΙΟΜΕΓΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ

17 ΣΚΑ σε υπερήλικα σκύλο Golden retriever με ΔΜΚ
Καρδιομεγαλία και έντονη διόγκωση του αριστερού κόλπου και της οπίσθιας κοίλης φλέβας (Rush, 2000)

18 Doberman με περιπυλαίο πνευμονικό οίδημα λόγω ΔΜΚ
(Αρχείο Χειρουργικής Κλινικής, Τμήμα Κτηνιατρικής, Α.Π.Θ.)

19 ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
2-D και M-mode Λέπτυνση τοιχωμάτων LV, RV, IVS Μειωμένη κινητικότητα του μυοκαρδίου Κλάσμα βράχυνσης: <25% (ο δείκτης αυτός μετράται στο M-mode Doppler: όγκος παλινδρόμησης, βαλβιδική ανεπάρκεια LV: αριστερή κοιλία RV: δεξιά κοιλία IVS: μεσοκοιλιακό διάφραγμα

20 Κλάσμα βράχυνσης = (Διάμετρος αριστερής κοιλίας κατά τη διαστολή – Διάμετρος αριστερής κοιλίας κατά τη συστολή) / Διάμετρος αριστερής κοιλίας κατά τη διαστολή Δείκτης συστολικής λειτουργίας του μυοκαρδίου Όταν κάτω από 12-15% η πρόγνωση είναι δυσμενής

21 2-D ECHO σε σκύλο με ΔΜΚ. Τα τοιχώματα της
αριστερής κοιλίας είναι λεπτότερα του φυσιολογικού. Οι διαστάσεις της κοιλότητας της αριστερής κοιλίας είναι σημαντικά αυξημένες. Δεξιά παραστερνική επιμήκης λήψη. (Boon, 1998)

22 M-mode ECHO σε σκύλο με ΔΜΚ στο επίπεδο των κοιλιών.
Λέπτυνση του μυοκαρδίου του μεσοκοιλιακού διαφράγματος και του ελεύθερου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας (Boon, 1998)

23 ΣΥΝΟΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Αζωθαιμία Υπονατριαιμία - Υπερκαλιαιμία
Παρατεταμένη ανορεξία, ιδιαίτερα στα Doberman εξωνεφρική νεφρική

24 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Αιματοκρίτης - Αιμοσφαιρίνη Λευκωματίνες Na, K, Ca, P BUN – Κρεατινίνη ALT - AP

25 ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ Διροφιλαρίωση Καρδιακός επιπωματισμός
Ενδοκάρδωση τριγλώχινας βαλβίδας Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια Labrador retriever German shepherd

26 ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ?
Ταυρίνη: mg, BID, per os L-καρνιτίνη: 2 g, TID, per os

27 ΚΑΡΔΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ασυμπτωματικά ζώα Χρόνια ΣΚΑ Οξεία ΣΚΑ Πιμοβενδάνη
Διγοξίνη σε κολπικό ινιδισμό Χρόνια ΣΚΑ Διγοξίνη Πιμοβενδάνη Φουροσεμίδη Αναστολείς ACE k/d ή h/d + Διλτιαζέμη ή Καρβεδιλόλη Οξεία ΣΚΑ Κλωβός Ο2 Μορφίνη IV ορός γλυκόζης 5% Νιτροπρωσσικό νάτριο Δοβουταμίνη Λιδοκαΐνη 2%

28 ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ
Πιμοβενδάνη Αναστολείς ACE ? Καρβεδιλόλη: β-αποκλειστής

29 ΠΡΟΓΝΩΣΗ Ευνοϊκή για λίγους: σε Ταυρίνη, L-καρνιτίνη
Δυσμενής-Επιφυλακτική (χρόνος ζωής 6-12μήνες) γιγαντόσωμες φυλές με κολπικό ινιδισμό ΣΚΑ Doberman, Boxer σκύλοι με κλάσμα βράχυνσης κάτω από 15% Αδυναμία να προβλεφθεί η θεραπευτική ανταπόκριση


Κατέβασμα ppt "ΔΙΑΤΑΤΙΚΗ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google