Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Υδραυλική Φυσικές Ιδιότητες των Ρευστών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Υδραυλική Φυσικές Ιδιότητες των Ρευστών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Υδραυλική Φυσικές Ιδιότητες των Ρευστών
Η πυκνότητα ρ μιας ουσίας αποτελεί το μέτρο συγκεντρώσεως της ύλης και εκφράζεται σαν η μάζα ανά μονάδα όγκου Μ(μάζα)/V(όγκο) Η πυκνότητα εκφράζεται: C.G.S. σε (gr/cm3) S.I. σε (Kg/m3) Οι διαστάσεις της πυκνότητας [ρ]= ML-3 Πυκνότητα του νερού στους 4οC είναι 1 gr/cm3 (C.G.S.) ή 1000 Κg/m3 (S.I.)

2 γ= βάρος/ όγκος = Mg/V=ρg όπου: g =επιτάχυνση της βαρύτητας,
Το ειδικό βάρος γ μιας ουσίας είναι το βάρος της ανά μονάδα όγκου ή η δύναμη της βαρύτητας που ενεργεί πάνω στη μάζα που περιέχεται σε μια μονάδα όγκου της ουσίας. γ= βάρος/ όγκος = Mg/V=ρg όπου: g =επιτάχυνση της βαρύτητας, Μ = μάζα, V= όγκος [γ]=ΜL-2T-2 ή FL-3 Το ειδικό βάρος εκφράζεται: C.G.S. dyn/cm3 S.I. Ν/m3 ή Kg/m2s2 Στο τεχνικό σύστημα χρησιμοποιείται η πρακτική μονάδα γραμμάρια βάρους ανά κυβικό εκατοστό (gr/cm3) ή τόνος ανά κυβικό μέτρο (ton/m3).

3 H ειδική πυκνότητα ή βαρύτητα δ, είναι αδιάστατο μέγεθος .
H ειδική (σχετική) πυκνότητα ή βαρύτητα δ, είναι ο λόγος του ειδικού βάρους μιας ουσίας προς το ειδικό βάρος του νερού σε θερμοκρασία 4οC. δ= γ/γνερού = ρ/ρνερού H ειδική πυκνότητα ή βαρύτητα δ, είναι αδιάστατο μέγεθος .

4 Ιξώδες ή συνεκτικότητα (μ).
Το ιξώδες χαρακτηρίζει την εσωτερική τριβή του ρευστού, δηλαδή την αντίσταση του στις παραμορφώσεις και τη σχετική μετατόπιση των διαδοχικών ρευστών στιβάδων. Το ιξώδες ενός αερίου αυξάνει με τη θερμοκρασία. Το ιξώδες ενός ρευστού μειώνεται με την θερμοκρασία.

5 Η διατμητική τάση (τ) μέσα σε ένα ρευστό, είναι ανάλογη προς τον συντελεστή του απόλυτου ή δυναμικού ιξώδους μ και προς την τιμή της μεταβλητής της ταχύτητας κατά την κάθετη προς τη ροή κατεύθυνση τ=μ du/dy για Re<2.000 (1.2.4.) Όπου τ = διατμητική τάση, du/dy = μεταβολή της ταχύτητας ως προς y ή βαθμίδα ταχύτητας Σχήμα Προφίλ ταχύτητας και βαθμίδα ταχύτητας

6 μ=τ/(du/dy) , [μ]=FT/L2=M/LT (1.2.5.)
Σχήμα Προφίλ ταχύτητας και βαθμίδα ταχύτητας Από την εξίσωση (1.2.4.) βγαίνει η τιμή του συντελεστού του δυναμικού ιξώδους: μ=τ/(du/dy) , [μ]=FT/L2=M/LT (1.2.5.)

7 Η διατμητική τάση (τ) μέσα σε ένα ρευστό, είναι ανάλογη προς τον συντελεστή του απόλυτου ή δυναμικού ιξώδους μ και προς την τιμή της μεταβλητής της ταχύτητας κατά την κάθετη προς τη ροή κατεύθυνση τ=μ du/dy για Re<2.000 (1.2.4.) Όπου τ = διατμητική τάση, du/dy = μεταβολή της ταχύτητας ως προς y ή βαθμίδα ταχύτητας Σχήμα Προφίλ ταχύτητας και βαθμίδα ταχύτητας

8 Επιφανειακή Τάση

9 Γωνία Επαφής: Είναι η γωνία που σχηματίζεται ανάμεσα σε ένα υγρό και σε μια επιφάνεια. Η ικανότητα διαβροχής μιας επιφάνειας από ένα υγρό εξαρτάται από την γωνία επαφής. Αν η γωνία αυτή είναι μικρότερη 90ο το υγρό διαβρέχει την επιφάνεια (σχ α), αν είναι μεγαλύτερη από 90ο το υγρό δεν τη διαβρέχει (σχ β).

10 Τριχοειδές φαινόμενο:


Κατέβασμα ppt "Υδραυλική Φυσικές Ιδιότητες των Ρευστών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google