Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Άσκηση 4 Μελέτη πρωτοκόλλων UDP/TCP με χρήση προσομοιωτή δικτύων ns-2.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Άσκηση 4 Μελέτη πρωτοκόλλων UDP/TCP με χρήση προσομοιωτή δικτύων ns-2."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Άσκηση 4 Μελέτη πρωτοκόλλων UDP/TCP με χρήση προσομοιωτή δικτύων ns-2

2 Χαρακτηριστικά UDP/TCP Πρωτόκολλα επιπέδου μεταφοράς (layer 4). Υπεύθυνα για μεταφορά δεδομένων από άκρο σε άκρο. Application UDP/TCP Application UDP/TCP Network

3 UDP Unreliable Data Transfer: Δεν παρέχει εγγύηση για την παράδοση των δεδομένων Δεν επιτελεί έλεγχο ροής. Δεδομένα που παραλαμβάνονται από την εφαρμογή μεταδίδονται αμέσως στο δίκτυο. Ο ρυθμός μετάδοσης εξαρτάται από το ρυθμό παραγωγής δεδομένων από την εφαρμογή και τη χωρητικότητα του δικτύου.

4 TCP Reliable Data Transfer: Acknowledgements - Retransmissions Έλεγχος Ροής με χρήση παραθύρου. Το παράθυρο αυξάνεται με τη λήψη επιβεβαιώσεων και μειώνεται με την απώλεια δεδομένων. Ο ρυθμός μετάδοσης εξαρτάται από το ρυθμό παραγωγής δεδομένων από την εφαρμογή, την τιμή του παραθύρου και τη χωρητικότητα του δικτύου.

5 Σενάριο Προσομοίωσης i TCP συνδέσεις, j UDP ροές Αρίθμηση ροών: –TCP: 0,1,…,i-1 –UDP: i,i+1,…,i+j-1 Απώλειες πακέτων στη σύνδεση 0-1 Έναρξη όλων των ροών: t = 1sec

6 Αρχεία Άσκησης lab4.tcl: Βασικό script προσομοίωσης Connections.tcl: βοηθητικό trace.pl: επεξεργασία trace file throughwin.pl: επεξεργασία trace file all.tr: παραγόμενο trace file Εκτέλεση πειράματος: ns lab4.tcl

7 Trace File Event: enqueue (+) dequeue (-) drop (d) receive (r) Ln1 ln2: link fid:flow id + 1.84375 0 2 cbr 210 ------- 0 0.0 3.1 225 610 - 1.84375 0 2 cbr 210 ------- 0 0.0 3.1 225 610 r 1.84471 2 1 cbr 210 ------- 1 3.0 1.0 195 600 r 1.84566 2 0 ack 40 ------- 2 3.2 0.1 82 602 + 1.84566 0 2 tcp 1000 ------- 2 0.1 3.2 102 611 - 1.84566 0 2 tcp 1000 ------- 2 0.1 3.2 102 611 r 1.84609 0 2 cbr 210 ------- 0 0.0 3.1 225 610 + 1.84609 2 3 cbr 210 ------- 0 0.0 3.1 225 610 d 1.84609 2 3 cbr 210 ------- 0 0.0 3.1 225 610 - 1.8461 2 3 cbr 210 ------- 0 0.0 3.1 192 511 r 1.84612 3 2 cbr 210 ------- 1 3.0 1.0 196 603

8 Trace.pl Επιλέγει από το all.tr τις γραμμές που μας ενδιαφέρουν Παράγει output σε 2 στήλες: Χρόνος και τιμή που μας ενδιαφέρει USAGE: trace.pl [ ] : event, time, src, dst, pk_type, pk_size, flags, fid, pk_src, pk_dst, seq_no, pk_id : "\+", -, r, d or regexpr (eg "d|-", "\*")

9 throughwin.pl Υπολογίζει throughput Δέχεται input σε 2 στήλες: Χρόνος και μέγεθος πακέτου Παράγει output σε 2 στήλες: Χρόνος και throughput USAGE: throughwin.pl [ ] out_file

10 Μεταφορά Αρχείων Εγκατάσταση αρχείων στο home dir: tar -xf /home/netmg/lab4.tar Μεταφορά αποτελεσμάτων στο PC: –Putty sftp client PSFTPPSFTP http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/put ty/download.html


Κατέβασμα ppt "Άσκηση 4 Μελέτη πρωτοκόλλων UDP/TCP με χρήση προσομοιωτή δικτύων ns-2."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google