Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Powerpoint Templates Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Powerpoint Templates Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Powerpoint Templates Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα Ηλιάνα Αρακά, Μάριος Μαυρίδης, Πρόδρομος Τσιαβός Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Δράση HEAL - Legal Άννα Φράγκου Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

2 Powerpoint Templates Δομή Ο μεταβαλλόμενος ρόλος των βιβλιοθηκών –Συνεπαγόμενες ανάγκες νομικής υποστήριξης Καταγραφή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης Heal-Legal –Το μέλλον τον παρεχόμενων υπηρεσιών

3 Powerpoint Templates Η αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών νομικής πληροφόρησης Βιβλιοθήκη Πληροφορία Κανόνες πρόσβασης και διάθεσης

4 Powerpoint Templates Προκύπτουν θέματα… πεδίου εφαρμογής της πνευματικής ιδιοκτησίας εξαιρέσεων και περιορισμών του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας εκκαθάρισης δικαιωμάτων προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επιλογής αδειών διάθεσης περιεχομένου, δεδομένων και λογισμικού

5 Powerpoint Templates Εκπαίδευση «κανείς στην ακαδημαϊκή κοινότητα δεν είναι σε καλύτερη θέση να παρέχει εκπαίδευση σε τέτοια θέματα από τον βιβλιοθηκονόμο, ο οποίος, ούτως ή άλλως, ξέρει και εκπαιδεύει τους χρήστες…» «εκπαιδευτική και ηθική ευθύνη» των βιβλιοθηκονόμων απέναντι στους χρήστες και στην εκπαιδευτική κοινότητα…

6 Powerpoint Templates Δράσεις παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης IFLA –Committee on Copyright and other Legal Matters Library Copyright Alliance –Παρακολούθηση μεταβολής σχετικών νόμων eIFL –Προώθηση δίκαιου συστήματος πνευματικών δικαιωμάτων Eblida –Τεχνογνωσία

7 Powerpoint Templates Δράσεις παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης British Library –Business & IP Centre –Συμβουλευτικός ρόλος –παρέχει πληροφορίες για τις διαδικασίες νόμιμης κατάθεσης υλικού στη βιβλιοθήκη, για τη δημιουργία αντιγράφων από εφημερίδες ή από ερευνητικές βάσεις δεδομένων, για εκκαθάριση δικαιωμάτων χρήσης, κ.ά. Library of Congress –U.S. Copyright Office –διατήρηση ενός αποτελεσματικού εθνικού συστήματος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

8 Powerpoint Templates Δράσεις παροχής υπηρεσιών νομικής υποστήριξης Jisc Legal –διαχέει πληροφορίες και ευαισθητοποιεί πάνω σε νομικά θέματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών –ακολουθεί σχετικές δικαστικές και νομοθετικές εξελίξεις –συντονίζει την εκπαιδευτική κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς WIPO –προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη

9 Powerpoint Templates Οργανισμοί και υπηρεσίες IFLALCAEIFLEblidaBLLCJisc Legal WIPO Ιστοσελίδα Συνεργασίες Συμφωνίες, χάραξη πολιτικών Πληροφ. υλικό Σεμινάρια FAQs eCopyright office Έρευνα eHelpDesk

10 Powerpoint Templates Η ελληνική πρωτοβουλία Heal-Legal Άμεση ανάγκη από βασική νομική πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε σχέση με το περιεχόμενο στο οποίο έχουν πρόσβαση Ψηφιοποίηση και online διάθεση υλικού Heal-Legal Ψηφιακή Σύγκλιση, Πρόταση 21.1

11 Powerpoint Templates Στόχοι Heal-Legal Η επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα πνευματικά δικαιώματα Η εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων στην αντιμετώπιση και διαχείριση σχετικών θεμάτων και η ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στην εθνική και διεθνή νομοθεσία και πρακτική Η καλύτερη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων με αποτέλεσμα την ασφαλέστερη προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών Η ανάδειξη σε μέγιστο βαθμό των θεμάτων που σχετίζονται με το ανοιχτό περιεχόμενο με αποτέλεσμα την ενημέρωση των δημιουργών για τα οφέλη του και για τους τρόπους αδειοδότησης των έργων τους στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για ανοιχτό περιεχόμενο

12 Powerpoint Templates Υπηρεσίες Heal-Legal Πρότυπες διαδικασίες για την εκκαθάριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το υλικό που έχουν οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες (π.χ. αρχειακό ή άλλο υλικό) Οδηγίες για την αποτίμηση, τον περιορισμό και τη διαχείριση των κινδύνων (risk assessment, mitigation and management) που προκύπτουν από τη χρήση υλικού προστατευόμενου από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Εκπαιδευτικό υλικό για Βιβλιοθηκονόμους σχετικά με θέματα εκκαθάρισης και διαχείρισης πνευματικής ιδιοκτησίας. Προσφορά εκπαιδευτικών σεμιναρίων με χρήση σύγχρονων εργαλείων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης Προτάσεις για αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές αλλαγές σε σχέση με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να μπορούν οι Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες να εκπληρώνουν την αποστολή τους.

13 Powerpoint Templates Υπηρεσίες Heal-Legal Τυποποιημένες συμβάσεις και διαδικασίες για τη συνεργασία των Βιβλιοθηκών με άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς και οργανισμούς μνήμης (π.χ. αρχεία, μουσεία, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα) Μελέτη και προώθηση του ανοιχτού περιεχομένου με έμφαση στις νομικές του προϋποθέσεις και τις οικονομικές συνέπειες Δικτυακός τόπος για την προσφορά υπηρεσιών πληροφόρησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας Μονάδα e-helpdesk για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας με ταυτόχρονη ανάπτυξη γνωσιακής βάσης δεδομένων με χρήση κατάλληλου λογισμικού.

14 Powerpoint Templates Δικτυακός τόπος Heal-Legal

15 Powerpoint Templates Μονάδα eHelpDesk

16 Powerpoint Templates Το παρόν… Δίνει ανάγλυφη την εικόνα των νομικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η κοινότητα των βιβλιοθηκών στην Ελλάδα σήμερα Προσφέρει ένα πρώτο επίπεδο υπηρεσιών σε επιστήμονες πληροφόρησης και χρήστες- δημιουργούς Βιβλιοθηκών

17 Powerpoint Templates … και το μέλλον Επίλυση νομικών ζητημάτων που αφορούν: –Στην έκταση του δημοσίου τομέα –Στα ορφανά έργα –Στο πρόβλημα των εξαιρέσεων στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας –Στις παραβιάσεις –Στους δικαιούχους δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, στην επιλογή της κατάλληλης άδειας και στην ύπαρξη πανεπιστημιακών κανονισμών και πολιτικών –Στην ορολογία και στην επικοινωνία


Κατέβασμα ppt "Powerpoint Templates Heal-Legal: Ανάπτυξη Υπηρεσιών Νομικής Συμβουλευτικής για Θέματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας που αφορούν στα Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google