Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ

2 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΥΟ μήνες πριν την πραγματοποίηση της Δ.Ε. Πρότασης Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας Πρότασης Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας Κατάθεση Πρότασης Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας στην υποδιεύθυνσηΠρότασης Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας

3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΥΟ μήνες πριν την πραγματοποίηση της Δ.Ε. Υπεύθυνων Δηλώσεων Υπεύθυνων Δηλώσεων Διανομή Υπεύθυνων Δηλώσεων στους συμμετέχοντες μαθητέςΥπεύθυνων Δηλώσεων Συλλογή Υπεύθυνων Δηλώσεων Συλλογή Υπεύθυνων Δηλώσεων (απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμμετοχή του 70% του αριθμού των μαθητών του τμήματος)

4 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΥΟ μήνες πριν την πραγματοποίηση της Δ.Ε. Προγράμματος Διδακτικής Επίσκεψης Προγράμματος Διδακτικής Επίσκεψης Σύνταξη Προγράμματος Διδακτικής Επίσκεψης Προγράμματος Διδακτικής Επίσκεψης Η επιστροφή των συμμετεχόντων μαθητών θα πρέπει να γίνεται πριν την λήξη του ωρολογίου προγράμματος Η επιστροφή των συμμετεχόντων μαθητών θα πρέπει να γίνεται πριν την λήξη του ωρολογίου προγράμματος της σχολικής μονάδας

5 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΔΥΟ μήνες πριν την πραγματοποίηση της Δ.Ε. Ονομαστικής Κατάστασης Συμμετεχόντων μαθητών Ονομαστικής Κατάστασης Συμμετεχόντων μαθητών Σύνταξη Ονομαστικής Κατάστασης Συμμετεχόντων μαθητώνΟνομαστικής Κατάστασης Συμμετεχόντων μαθητών Αποστολή e-mail στο Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης για έγκριση της Διδακτικής Επίσκεψης Αποστολή e-mail στο Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης για έγκριση της Διδακτικής Επίσκεψης (η απάντηση του e-mail πρέπει να εκτυπώνεται)e-mail στο Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης e-mail στο Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης

6 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΝΑ μήνα πριν την πραγματοποίηση της Δ.Ε. πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Σύνταξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και παράδοση της, στην υποδιεύθυνση του Γυμνασίου ώστε να αναρτηθεί στο site της ΔΔΕΔ πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συγκρότηση και συνεδρίαση της επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών Επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάση του νόμου 2769/2011 νόμου 2769/2011 νόμου 2769/2011

7 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΝΑ μήνα πριν την πραγματοποίηση της Δ.Ε. σύμβασης της διδακτικής επίσκεψης σύμβασης της διδακτικής επίσκεψης Σύνταξη της σύμβασης της διδακτικής επίσκεψης με το επιλεγμένο τουριστικό γραφείοσύμβασης της διδακτικής επίσκεψης Σύνταξηυποδείγματος πρακτικού και παράδοση του στον υπεύθυνο καθηγητή για να γραφεί στο βιβλίο πρακτικού του Γυμνασίου Σύνταξη υποδείγματος πρακτικού και παράδοση του στον υπεύθυνο καθηγητή για να γραφεί στο βιβλίο πρακτικού του Γυμνασίουυποδείγματος πρακτικού υποδείγματος πρακτικού Συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και υπογραφή του από τους καθηγητές

8 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΙΚΟΣΙ μέρες πριν την πραγματοποίηση της Δ.Ε. Υποβολή των παρακάτω εγγράφων σε φάκελο στην υποδιεύθυνση: Υπεύθυνες Δηλώσεις Μαθητών Ε-mail επιβεβαίωσης από το Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης Αντίγραφο πρακτικού συλλόγου διδασκόντων Υπογεγραμμένη σύμβαση εκπαιδευτικής επίσκεψης από το Διευθυντή και τον τουριστικό πράκτορα Υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα

9 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΙΚΟΣΙ μέρες πριν την πραγματοποίηση της Δ.Ε. Υποβολή των παρακάτω εγγράφων σε φάκελο στην υποδιεύθυνση: Πρόγραμμα Διδακτικής Επίσκεψης Ονομαστική κατάσταση συμμετεχόντων μαθητών Βεβαίωση Διευθυντή Βεβαίωση Διευθυντή Διαβιβαστικό προς ΔΔΕΔ Διαβιβαστικό προς ΔΔΕΔ Υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα με αριθμό πρωτοκόλλου

10 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΙΚΟΣΙ μέρες πριν την πραγματοποίηση της Δ.Ε. Συλλογή χρημάτων από τους συνοδούς καθηγητές σε συνεργασία με τη μαθητική κοινότητα Τηλεφωνική ενημέρωση των κηδεμόνωντων μαθητών που δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στην διδακτική επίσκεψη Τηλεφωνική ενημέρωση των κηδεμόνων των μαθητών που δήλωσαν ότι δεν θα συμμετάσχουν στην διδακτική επίσκεψη Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της Δ.Ε. είναι να έχει εγκριθεί από την ΔΔΕΔ μια εβδομάδα πριν την ημέρα πραγματοποίησης

11 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ πραγματοποίησης της Δ.Ε. Οι συνοδοί καθηγητές προσέρχονται 10 λεπτά πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος προκειμένου να προετοιμάσουν υποστηρικτικές δράσεις για την Δ.Ε.

12 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ πραγματοποίησης της Δ.Ε. Οι μαθητές που δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν δεν παίρνουν απουσίες που δεν προσκόμισαν δήλωση συμμετοχής αλλά εκείνη την ημέρα δεν προσήλθαν στο σχολείο παίρνουν κανονικά απουσίες όσες οι διδακτικές ώρες που διαρκεί η δράση Οι μαθητές που δεν προσκόμισαν δήλωση συμμετοχής και εκείνοι που δήλωσαν ότι θα συμμετάσχουν αλλά εκείνη την ημέρα δεν προσήλθαν στο σχολείο παίρνουν κανονικά απουσίες όσες οι διδακτικές ώρες που διαρκεί η δράση ενημερώνονται τηλεφωνικά οι κηδεμόνες των μαθητών αλλά δεν προσήλθαν έως την ώρα αναχώρησης Επιπρόσθετα ενημερώνονται τηλεφωνικά οι κηδεμόνες των μαθητών που επρόκειτο να συμμετάσχουν αλλά δεν προσήλθαν έως την ώρα αναχώρησης ΑΠΟΥΣΙΕΣ

13 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ πραγματοποίησης της Δ.Ε. Μετά την ολοκλήρωση της διδακτικής επίσκεψης οι μαθητές επιστρέφουν στο σχολείο που η δράση ολοκληρωθεί πριν την προγραμματισμένη ώρα οι μαθητές ενημερώνουν τηλεφωνικά τους κηδεμόνες τους υπό την ευθύνη των συνοδών καθηγητών Στην περίπτωση που η δράση ολοκληρωθεί πριν την προγραμματισμένη ώρα από το πρόγραμμα οι μαθητές ενημερώνουν τηλεφωνικά τους κηδεμόνες τους υπό την ευθύνη των συνοδών καθηγητών

14 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΜΕΤΑ την πραγματοποίηση της Δ.Ε. Οι υπεύθυνοι καθηγητές γράφουν εργασία την οποία παραδίδουν σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο ένα μήνα μετά Οι υπεύθυνοι καθηγητές γράφουν εργασία, την οποία παραδίδουν σε ηλεκτρονική μορφή το αργότερο ένα μήνα μετά την πραγματοποίηση της δράσης Η συγγραφή γίνεται σύμφωνα με το υπόδειγμα συγγραφής εργασίας 2012-2013 για την έκδοση βιβλίου υπόδειγμα συγγραφής εργασίας 2012-2013

15 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ της σχολικής χρονιάς Κατά την Ημερίδα παρουσίασης των Σχολικών Δραστηριοτήτων οι υπεύθυνοι καθηγητές προετοιμάζουν και παρουσιάζουν PowerPoint auto-run διάρκειας 5min Παράδειγμα 5-λεπτης παρουσίασης Παράδειγμα 5-λεπτης παρουσίασης PowerPoint Auto-Run

16


Κατέβασμα ppt "«Χρονοδιάγραμμα Ενεργειών» ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΑΛΥΣΟΥ Ανιχνεύω, Γνωρίζω, Αγαπώ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google