Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

«Η Διαμεσολάβηση στις Αντιδικίες επί Εμπορικών Σημάτων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο» Ιωάννα Μάμαλη Πρόεδρος Πρωτοδικών του Τμήματος Κοινοτικών Σημάτων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "«Η Διαμεσολάβηση στις Αντιδικίες επί Εμπορικών Σημάτων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο» Ιωάννα Μάμαλη Πρόεδρος Πρωτοδικών του Τμήματος Κοινοτικών Σημάτων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 «Η Διαμεσολάβηση στις Αντιδικίες επί Εμπορικών Σημάτων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο» Ιωάννα Μάμαλη Πρόεδρος Πρωτοδικών του Τμήματος Κοινοτικών Σημάτων του Πρωτοδικείου Αθηνών 1/4/2015

2 Νόμος 4072/2012 Εναρμόνιση προς Οδηγία 89/104 (2008/95) και Οδηγία 200 4/48 Πλήρης αυτονόμηση και απεξάρτηση του σήματος  από την επιχείρηση - φορέα του σήματος  από το δικαίωμα της προσωπικότητας του καταθέτη 1/4/2015

3 Νόμος 4072/2012 Εναρμόνιση προς Οδηγία 89/104 (2008/95) και Οδηγία 2004/48 Αξιοποίηση της εμπορικής αξίας του σήματος  με τη μεταβίβασή του  με την παραχώρηση της άδειας χρήσης του  με την εκμετάλλευση της εμπορικής του αξίας 1/4/2015

4 Στοιχεία από το Πρωτοδικείο Αθηνών Συνεχής μείωση των Αντιδικιών επί Εμπορικών Σημάτων 1/4/2015

5 Στοιχεία από το Πρωτοδικείο Αθηνών Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Πινάκια ΣΤ1 κανονικό και ΧΣΤ1 ειδικό)  2013: 115 υποθέσεις σημάτων  2014 : 74 υποθέσεις σημάτων  2015(Α’ Τρίμηνο) : 15 υποθέσεις σημάτων 1/4/2015

6 Στοιχεία από το Πρωτοδικείο Αθηνών Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Πινάκια ΣΤ1 κανονικό και ΧΣΤ1 ειδικό)  2013: 68 υποθέσεις σημάτων  2014 : 56 υποθέσεις σημάτων 1/4/2015

7 Στοιχεία από το Πρωτοδικείο Αθηνών Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)  2013: 39 υποθέσεις σημάτων  2014 : 87 υποθέσεις σημάτων (↑) 1/4/2015

8 Σύγχρονοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών ADR Alternative Dispute Resolution or Appropriate Dispute Resolution Negotiation (Διαπραγμάτευση) Conciliation (Συμβιβασμός) Facilitation (Διευκόλυνση) Mediation (Διαμεσολάβηση) Arbitration (Διαιτησία) 1/4/2015

9 Νόμος 3898/2010 “Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις” Εναρμόνιση προς Οδηγία 2008/52 Η διαμεσολάβηση, ως φιλικός διακανονισμός μίας διαφοράς, τον οποίο εκούσια επιλέγουν και ρυθμίζουν τα μέρη  επηρεάζεται άμεσα από την ιστορική παράδοση και τις αξίες κάθε κοινωνίας  βρίσκει πρόσφορο έδαφος και λειτουργεί αποτελεσματικά σε χώρες με κουλτούρα συμβιβασμού 1/4/2015

10 Ελλάδα: Παράγοντες αποτρεπτικοί του Θεσμού της Διαμεσολάβησης  Απουσία παράδοσης και νοοτροπίας φιλικής διευθέτησης των διαφορών  Χαμηλά δικαστικά έξοδα σε σύγκριση με τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες  Ολοένα αυξανόμενη και ευρύτατη χορήγηση της νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος (Ν. 3226/2004)  Δύσπιστη νοοτροπία των Ελλήνων διαδίκων σε εξώδικο συμβιβασμό  Απροθυμία των δικηγόρων να ενθαρρύνουν τα μέρη προς αυτή την κατεύθυνση 1/4/2015

11 Πλεονεκτήματα των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών Αποτελεσματικότητα Ευελιξία Εμπιστευτικότητα Ταχύτητα Μειωμένο κόστος Διατήρηση καλών σχέσεων μεταξύ των μερών Συμμετοχή των μερών με δική τους πρωτοβουλία 1/4/2015

12 Μειονεκτήματα των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών Επικράτηση της οικονομικά και κοινωνικά ισχυρότερης πλευράς Ενίσχυση των ανισοτήτων των μερών ‘Έλλειψη εγγυήσεων ανεξαρτησίας, ουδετερότητας και αμεροληψίας του διαμεσολαβητή Απουσία διαφάνειας της διαδικασίας Μη τήρηση των αρχών της δημοσιότητας, του δικαιώματος απόδειξης και της υποχρέωσης αιτιολογίας των αποφάσεων 1/4/2015

13 «Δικαστική Μεσολάβηση» Άρθρο 214Β Κ.Πολ.Δ Προαιρετική προσφυγή στη δικαστική μεσολάβηση πριν από την άσκηση της αγωγής ή και κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας. Ξεχωριστές και κοινές ακροάσεις και συζητήσεις των μερών και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους με τον μεσολαβητή Δικαστή. Ο μεσολαβητής Δικαστής μπορεί να απευθύνει στα μέρη μη δεσμευτικές προτάσεις επίλυσης της διαφοράς. Σύνταξη πρακτικού μεσολάβησης που αποτελεί τίτλο εκτελεστό και τίτλο για εγγραφή ή εξάλειψη υποθήκης. Διασφάλιση του απόρρητου της διαδικασίας. 1/4/2015

14 Η Δικαστική Μεσολάβηση Δεν αναπτύσσεται ανταγωνιστικά αλλά παράλληλα προς τις λοιπές εναλλακτικές μορφές επίλυσης των διαφορών Καλύπτει τις εγγυήσεις αμεροληψίας, ουδετερότητας και ανεξαρτησίας που πρέπει να εξασφαλίζει ένα σύστημα μεσολάβησης Συμβάλλει στην εμπιστοσύνη των πολιτών στους εξώδικους τρόπους επίλυσης διαφορών Επιφέρει αντίστοιχη ελάφρυνση των δικαστηρίων 1/4/2015

15 Πλεονεκτήματα της Δικαστικής Μεσολάβησης Διαδικασία άμεση και ταχύτατη Τελική επίλυση της διαφοράς με τη σύνταξη πρακτικού Διαδικασία οικονομικότερη από τη Δικαστική Διαδικασία Διαδικασία ευέλικτη χωρίς δικονομικούς φορμαλισμούς Διαδικασία χωρίς νικητές και ηττημένους Διαδικασία αποφυγής της αντιδικίας Διαδικασία συμφιλιωτική Διαδικασία διασφάλισης του απορρήτου και αποφυγής δημοσιότητας Διαδικασία εμπιστευτική Διαδικασία μη δεσμευτική Διαδικασία αποσυμφόρησης των Δικαστηρίων 1/4/2015

16 Στοιχεία από το Πρωτοδικείο Αθηνών 2012: 31 υποθέσεις (σύνταξη πρακτικού σε 14) 2013: 94 υποθέσεις (σύνταξη πρακτικού σε 42) 2014: 82 υποθέσεις (σύνταξη πρακτικού σε 27) 2015(Α’ Τρίμηνο): 26 υποθέσεις (σύνταξη πρακτικού σε 6) 1/4/2015

17 Προϋποθέσεις επιτυχούς λειτουργίας της Δικαστικής Μεσολάβησης Δικαστικοί Λειτουργοί με σχετική εκπαίδευση Δικαστικοί υπάλληλοι με κατάλληλη εξειδίκευση Δικηγόροι πρόθυμοι να συμπράξουν στη διαδικασία Πολίτες ενήμεροι για τα πλεονεκτήματα της διαδικασίας Σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας των δύσπιστων διαδίκων ως προς την εξώδικη επίλυση των διαφορών 1/4/2015

18 Επιτυχία της Διαμεσολάβησης Απαιτεί συνύπαρξη ΔΥΟ στοιχείων  τα μέρη πρέπει να προσέλθουν σε διαμεσολάβηση  ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι ικανός και εκπαιδευμένος 1/4/2015

19 Συνοψίζοντας… Ο κεντρικός ρόλος της κρατικής δικαιοσύνης δεν πρέπει να αμφισβητείται, ούτε να τίθεται σε κίνδυνο. Η ασφάλεια δικαίου, η νομική ειρήνη και η πρόοδος του δικαίου επιτυγχάνονται μόνο μέσω δημόσιων δικαστικών διαδικασιών. Η ισορροπημένη συνύπαρξη του δημοσίου (δικαστηριακό σύστημα) και του ιδιωτικού τομέα (εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών), αποτελεί το στοίχημα του μέλλοντος για την απονομή της δικαιοσύνης. 1/4/2015


Κατέβασμα ppt "«Η Διαμεσολάβηση στις Αντιδικίες επί Εμπορικών Σημάτων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο» Ιωάννα Μάμαλη Πρόεδρος Πρωτοδικών του Τμήματος Κοινοτικών Σημάτων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google