Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιχειρηματικο σχεδιο

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιχειρηματικο σχεδιο"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιχειρηματικο σχεδιο
Νικόλαος Βουρβούλιας Τεχνολογικό ίδρυμα ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Επιχειρηματικό σχέδιο Απρίλιος 2014

2 Περιεχόμενα Ορισμός επιχειρηματικό σχεδίου
Η σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου Η δομή του επιχειρηματικού σχεδίου ο κορμός του σε τι χρησιμεύει και οι φάσεις του Ανάλυση PEST Ανάλυση SWOT Προσανατολισμός του μάρκετινγκ Διαδικασία στρατηγικής μάρκετινγκ Λειτουργικό σχέδιο Ανάλυση κινδύνου Πίνακας ανάλυσης προβλημάτων Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων

3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελεί μία συνήθη πρακτική που βοηθά τον επιχειρηματία-ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης να αποκρυσταλλώσει τις ιδέες και να επικεντρώσει την προσοχή του στην εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση των ιδεών αυτών. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι σχετικά απλό στην εκπόνησή του. Κάθε επιχείρηση, είτε πρόκειται για μία μικρή βιοτεχνία, είτε για μία μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, έχει την υποχρέωση να καταστρώνει και να εφαρμόζει ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

4 Η σημασία του επιχειρηματικού σχεδίου
Το επιχειρηματικό σχέδιο εμπεριέχει όλα τα βήματα που θα πρέπει να κάνει μία επιχείρηση, από την αρχή λειτουργίας της έως και μία μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την πορεία της επιχείρησης τα προσεχή έτη και τις μεταβολές του μακροοικονομικού περιβάλλοντός της. Ένα καλό επιχειρηματικό σχέδιο δίνει έμφαση στα πλεονεκτήματα της επιχείρησης και αναγνωρίζει τις όποιες αδυναμίες υλοποίησης ενός επενδυτικού σχεδίου. Πάνω από όλα όμως δείχνει το πώς θα επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος και την ανάλυση της μεθόδου επίτευξής του.

5 Ποια είναι η δομή του επιχειρηματικού σχεδίου
Η δομή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου περιλαμβάνει τις εξής βασικές ενότητες: Εισαγωγικά Στοιχεία (εξώφυλλο, εισαγωγική σελίδα, περιεχόμενα) Εσωτερική Ανάλυση (περιγραφή της επιχείρησης, των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα προσφέρει, του χώρου και του ανθρώπινου δυναμικού) Εξωτερική Ανάλυση (ανάλυση της αγοράς, των πελατών και του ανταγωνισμού του ιδίου κλάδου με αυτόν που δραστηριοποιείται η επιχείρηση) Προσδιορισμός στόχων και τρόπος υλοποίησής τους (στρατηγική προϊόντων ή υπηρεσιών, πωλήσεις marketing, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού) Χρηματοοικονομική Ανάλυση (ανάλυση ισοζυγίων, ισολογισμών,, αποτελεσμάτων χρήσης.) Συμπεράσματα (δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρίας, πιθανοί κίνδυνοι) Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η μορφή του Επιχειρηματικού Σχεδίου προσδιορίζεται από το είδος και τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης.

6 Σε τι χρησιμεύει ένα επιχειρηματικό σχέδιο
Η σύνταξη ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου είναι χρήσιμη και απαραίτητη για κάθε επιχείρηση γιατί: Συμβάλει στη δομή και οργάνωση της επιχείρησης Βοηθάει στη λήψη αποφάσεων με βάση τους στόχους και την πολιτική της επιχείρησης Παρέχει μία ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους πελάτες και τους ανταγωνιστές Αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο της επίτευξης ή όχι των στόχων της επιχείρησης Δείχνει τις αδυναμίες αλλά και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης στον κλάδο που δραστηριοποιείται Θεωρείται πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για τη σύναψη δανείων, ανάληψη εθνικών και ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και προσέλκυση επενδυτών

7 Κορμός επιχειρηματικού σχεδίου
Πληροφοριακό δελτίο επιχείρησης Αγορά-τάσεις Σχέδιο μάρκετινγκ Λειτουργία της επιχείρησης Οργάνωση και διοίκηση Προγραμματισμός

8 Οι φάσεις του επιχειρηματικού σχεδίου
Εκτίμηση του κύκλου εργασιών Ανάλυση του προϊόντος Ανάλυση των εργασιών εντός της επιχείρησης Επιλογή παραγωγικού εξοπλισμού Εκτίμηση αποθηκευτικών χώρων Εκτίμηση αναγκών σε οικόπεδα, κτίρια και μεταφορικά μέσα Ιδρυτικά κεφάλαια

9 Ανάλυση PEST Πολιτικοί παράγοντες (P) Οικονομικοί παράγοντες (Ε)
ψήφιση νόμων για τον ανταγωνισμό -κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων -εκλογικές αναμετρήσεις -διαθέσιμο εισόδημα -ύψος επιτοκίων -πληθωρισμός -συναλλαγματική ισοτιμία -κόστος πρώτων υλών Κοινωνικοί παράγοντες (S) Τεχνολογικοί παράγοντες (T) -έμφαση στην εργασία -γρήγορη αποδοχή των νέων τεχνολογιών -εξάπλωση του ηλεκτρονικού εμπορίου -αυξημένη ζήτηση για εκπαίδευση εξ αποστάσεως -ανάπτυξη της τεχνολογίας broad band όπως καλωδιακή τηλεόραση ADSL οπτικές ίνες 3G -περαιτέρω ανάπτυξη του broadband όπως το very high rate -αυτόματος μεταφραστής στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές -ασφάλεια στη μεταφορά δεδομένων -συνεχής ανάπτυξη λογισμικού

10 SWOT analysis Strengths = δυνατότητες Weaknesses= αδυναμίες
1.Άρτια εκπαιδευμένα στελέχη με αντίληψη της αγοράς 2.Ταχεία ανάπτυξη της επιχείρησης 3.Υψηλή ποιότητα των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών 4. Ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων 5.Έμφαση στην τεχνολογία 1.Ανικανότητα διαχείρισης αλλαγών 2.Ελλιπής επικοινωνία 3. Αντίσταση από τους εργαζομένους κατά των επικείμενων αλλαγών 4. Έλλειψη δέσμευσης ανώτατων διοικητικών στελεχών 5. Υπεροψία 6. Έλλειψη οράματος Opportunities = ευκαιρίες Threats= απειλές 1.Σταθερό πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον 2.Εμπιστοσύνη στις αγορές 3.Θετικές εκθέσεις για την οικονομία από διάφορους επενδυτικούς οίκους 4.Ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής 1.Ανάπτυξη νέων καναλιών διανομής από τους ανταγωνιστές 2. Ανάπτυξη και διεθνοποίηση των οικονομιών 3. Ταχεία προσαρμογή ανταγωνιστικών επιχειρήσεων στην καινοτομία 4. Εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από εταιρείες νεοεισερχόμενες στο χώρο.

11 Προσανατολισμός του μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ Πωλήσεις Σημείο εκκίνησης αγορά επιχείρηση Εστίαση Ανάγκες καταναλωτών προϊόντα Μέσα Συντονισμός των δραστηριοτήτων Συντονισμός της προώθησης Τελικό αποτέλεσμα Κέρδη μέσω της ικανοποίησης των καταναλωτών Κέρδη μέσω του όγκου των πωλήσεων

12 Διαδικασία στρατηγικής μάρκετινγκ
Ανάλυση αγοράς τμηματοποίηση αγοράς Στόχος αγοράς Μείγμα μάρκετινγκ Τοποθέτηση προϊόντος

13 Λειτουργικό σχέδιο Λειτουργία της επιχείρησης (εγκαταστάσεις, μηχανολογικό, εξοπλισμό, προμήθειες ά υλών). Τοποθεσία-διευκολύνσεις. Εξοπλισμός (υλικός) Προμήθειες-υπηρεσίες

14 Ανάλυση κινδύνου Λειτουργικός Κλαδικός Χρηματοοικονομικός Πολιτικός
Τα 5 Ms

15 Πίνακας διάγνωσης προβλημάτων
Προβλήματα Πιθανές αιτίες Πιθανές λύσεις Χαμηλή ρευστότητα Ζημίες Χαμηλές πωλήσεις Χρέη Μη γρήγορη είσπραξη οφειλών Αναδιοργανώστε το δίκτυο πωλήσεων Επιτυγχάνετε τη διαδικασία είσπραξης οφειλών Ύπαρξη μεγάλων αποθεμάτων Ξεπουλήστε απόθεμα Δανεισμός Τράπεζες Υψηλά τραπεζικά έξοδα Υψηλά λογιστικά έξοδα Μικρό περιθώριο κέρδους Κακή τιμολογιακή πολιτική Προγραμματίστε μακροπρόθεσμα Κάντε ένα μεσοπρόθεσμο οικονομικό προγραμματισμό

16 Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων
Στοιχεία κόστους 1ο έτος 2ο έτος 3Ο έτος Εξοπλισμός Μισθοδοσία Υπηρεσίες τρίτων Ενοίκιο Διάφορα λειτουργικά έξοδα Διαφήμιση Ασφάλεια κτιρίου Έξοδα μετακινήσεων Πάγια έξοδα λειτουργίας Μεταφορικά μέσα Διάφοροι φόροι Χρεωστικοί τόκοι Σύνολα

17 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ Ιδιαίτερη εκτίμηση στην κα Καρακίτσιου


Κατέβασμα ppt "Επιχειρηματικο σχεδιο"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google