Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ & Ο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ & Ο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ & Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Πέτρος Θεοδώρου Οικονομικό Πανε π ιστήμιο Αθηνών theodorou@aueb.gr

2 Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Περιεχόμενα της Παρουσίασης Το Μοντέλο της Στρατηγικής Αλληλεπίδρασης Θεωρητική Συζήτηση (Literature Review) Το Μοντέλο Προτάσεις - Λύσεις τις Πληροφορικής

3 Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. ΑΦΟΡΜΗ H ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Industrial Econ.) F άκαμπτος αυτοματισμός F μαζική παραγωγή ενός μοντέλου F στρατηγική κόστους F απο-ειδίκευση της εργασίας F κάθετη ολοκλήρωση F συστήματα JIC F ευέλικτος αυτοματισμός CAD/CAM/FMS F ευέλικτη παραγωγή με ποικιλία ειδών F στρατηγικές TQM, οικονομιών εύρους κλπ. F κύκλοι εργασίας F κάθετη αποκέντρωση F συστήματα JIT ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΛΙΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Για Περισσότερες Πληροφορίες βλέπε Δημοσίευση: Theodorou P., 1996, “Restructuring of Production in SME: The Strategy of Manufacturing Flexibility”, SME Management, University Publications of Crete.

4 Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Ερωτήματα που προκύπτουν στο Νέο Περιβάλλον F Πως διαμορφώνεται η οργάνωση της επιχείρησης σε σχέση με την Πληροφορική Τεχνολογία (ΠΤ); F Ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές επιλογές σε σχέση με την ΠΤ; F Ποιος είναι ο ρόλος της πληροφορικής (ETRM, MRPI,II, ERP,...)* και του περιβάλλοντος; F Πως αλληλεπιδρούν οι παραπάνω μεταβλητές και πως επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα;

5 Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Υποδείγματα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων (Strategic Alignment) ΜΙΤ Framework Model, S.Morton Για Περισσότερες Πληροφορίες βλέπε Δημοσιεύσεις: Theodorou P., 2003, “Strategic Information Systems: The Concept of Alignment”, in ‘IT-BASED MANAGEMENT: Challenges and Solutions.’ by Luiz Antonio, IDEA pub. Theodorou P., 2006, “Business Strategy, Structure and IT Alignment”, Encyclopedia of Information Science and Technology Volume 5, 2006, IDEA pub. Strategic Grid, McFarlan & Ward Model

6 Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Strategic Grid, Parsons’ & Porter Model Integration of BCG, Strategic Grid, Ward & Parson Model Για Περισσότερες Πληροφορίες βλέπε Δημοσιεύσεις: Theodorou P., 2003, “Strategic Information Systems: The Concept of Alignment”, in ‘IT-BASED MANAGEMENT: Challenges and Solutions.’ by Luiz Antonio, IDEA pub. Theodorou P., 2006, “Business Strategy, Structure and IT Alignment”, Encyclopedia of Information Science and Technology Volume 5, 2006, IDEA pub. 36% Υποδείγματα Στρατηγικού Σχεδιασμού Πληροφοριακών Συστημάτων (Strategic Alignment)

7 Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Το Μοντέλο της Στρατηγικής Αλληλεπίδρασης (Strategic Alignment Model) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΜΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

8 Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Generic FIS Theodorou & Karyampas 2007, Computational Intelligence in the Financial Functions of Industrial Firms in Handbook of Computational Intelligence, D. Laha & P. Mandal pub. IGI

9 Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Οργάνωση & Π.Σ F Σύνολο Επιχείρησης: ERP, ETRM, Performance Management (PMI’s), Business Intelligence… F Παραγωγή: CAD/CAM/CNC/DNC… F Λογιστήριο: AIS, Γενική Λογιστική, Αναλυτική Λογιστική, Computer Logic DIS, SAS… F Διοίκηση: Excel, Matlab, Solver… F Παραγγελίες/Logistics: MRPI, MRPII… F Πωλήσεις:…. Για Περισσότερες Πληροφορίες για τα MRP I,II βλέπε Δημοσίευση: * Manthou, V., Vlachopoulou, M., & Theodorou P., 1996, “The Implementation and Use of Material Requirements Planning System in Northern Greece”, International Journal of Production Economics V45, p187-193.

10 Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Οργάνωση ΠΣ κατά Επιστημονικό Πεδίο: Excel F Επιχειρησιακή Έρευνα F Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Στατιστική F Λογιστική F Βάσεις Δεδομένων F Διαχείριση Κινδύνου F Business Intelligence, KPIs, Performance Management F Project Management

11 Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Λύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων

12 Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Λύσεις Πληροφοριακών Συστημάτων

13 Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Ερωτήσεις Πέτρος Θεοδώρου Οικονομικό Πανε π ιστήμιο Αθηνών theodorou@aueb.gr


Κατέβασμα ppt "Petros Theodorou Ph.D., Post Doct. Στοιχεία Ανάπτυξης Επιχειρησιακών Λύσεων με τη βοήθεια της Πληροφορικής Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ & Ο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google