Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Της ύλης σωματίδια Δομικά Άτομα Μόρια Ιόντα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Της ύλης σωματίδια Δομικά Άτομα Μόρια Ιόντα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 της ύλης σωματίδια Δομικά Άτομα Μόρια Ιόντα

2 Μόριο

3 είναι το μικρότερο κομμάτι μιας καθορισμένης ουσίας

4 που μπορεί να υπάρξει ελεύθερο

5 διατηρώντας τις ιδιότητες της ύλης από την οποία προέρχεται

6 Μόριο είναι το μικρότερο κομμάτι μιας καθορισμένης ουσίας που μπορεί
να υπάρξει ελεύθερο διατηρώντας τις ιδιότητες της ύλης από την οποία προέρχεται

7 1 μόριο ζάχαρης (σακχαρόζης)

8 Άτομο οξυγόνου Μόριο νερού Άτομο υδρογόνου 18 μόρια νερού

9 1 μόριο ζάχαρης 1 άτομο οξυγόνου 1 άτομο υδρογόνου 1 άτομο υδρογόνου
1 άτομο άνθρακα 1 άτομο υδρογόνου 1 άτομο άνθρακα 1 άτομο άνθρακα 1 άτομο οξυγόνου 1 άτομο οξυγόνου 1 μόριο ζάχαρης (σακχαρόζης)

10 υδρογόνο οξυγόνο C12H22O11 ζάχαρη άνθρακας

11 Τα μόρια είναι ομάδες ατόμων με καθορισμένη γεωμετρική διάταξη

12 Άτομο είναι το μικρότερο σωματίδιο ενός στοιχείου
που μπορεί να πάρει μέρος στο σχηματισμό χημικών ενώσεων

13 Στα μόρια των χημικών ενώσεων
έχουμε δύο ή περισσότερα είδη ατόμων Στα μόρια των στοιχείων έχουμε ένα είδος ατόμων

14 Ατομικότητα στοιχείων
ΜΟΝΟΑΤΟΜΙΚΑ Τα ευγενή αέρια Ήλιο He, Νέο Ne, Αργό Ar, Κρυπτό Kr, Ξένο Xe, Ραδόνιο Rn Τα μέταλλα σε κατάσταση ατμών π.χ. Νάτριο Na , Σίδηρος Fe ΔΙΑΤΟΜΙΚΑ Υδρογόνο H2, Οξυγόνο O2 , Άζωτο N2 ,Φθόριο F2 ,Χλώριο Cl2 ,Βρώμιο Br2 ,Ιώδιο I2 ΤΡΙΑΤΟΜΙΚΑ Όζον O3 ΤΕΤΡΑΤΟΜΙΚΑ Φωσφόρος P4 , Αρσενικό As4 , Αντιμόνιο Sb4

15 Μονοατομικά στοιχεία είναι
Τα ευγενή αέρια Τα μέταλλα σε κατάσταση ατμών

16 Τα ευγενή αέρια είναι μονοατομικά
Ήλιο Νέον Αργόν Κρυπτόν Ξένον Ραδόνιον Τα ευγενή αέρια είναι μονοατομικά

17 Τα διατομικά στοιχεία Υδρογόνο H2, Άζωτο N2 , Οξυγόνο O2 ,Φθόριο F2 ,Χλώριο Cl2 ,Βρώμιο Br2 ,Ιώδιο I2

18 Όζον

19 ΤΕΤΡΑΤΟΜΙΚΑ Φωσφόρος P4 Αρσενικό As4 Αντιμόνιο Sb4 P4

20

21 1 μόριο ζάχαρης 1 άτομο οξυγόνου 1 άτομο υδρογόνου 1 άτομο υδρογόνου
1 άτομο άνθρακα 1 άτομο υδρογόνου 1 άτομο άνθρακα 1 άτομο άνθρακα 1 άτομο οξυγόνου 1 άτομο οξυγόνου 1 μόριο ζάχαρης (σακχαρόζης)

22 Πόσο μικρό είναι ένα άτομο;

23 τόσο όσο να φτάσει το μέγεθος της Γης
Αν μεγεθύναμε ένα μήλο τόσο όσο να φτάσει το μέγεθος της Γης ένα άτομο πάνω στο μήλο θα ήταν όσο ένα μήλο πάνω στη Γη Σχετικό μέγεθος ατόμου

24 Όλα τα άτομα δεν έχουν το ίδιο μέγεθος

25  Scanning Tunneling Microscope(STM)
 κεφαλή

26 Εικόνα STM επιφάνειας χρυσού Διακρίνονται μεμονωμένα άτομα χρυσού

27 Οι μωβ σφαίρες είναι άτομα Πυριτίου

28 Πυρήνας

29 Πυρήνας Άτομο

30 Ηλεκτρόνιο Πυρήνας Νετρόνιο Πρωτόνιο

31 Ο αριθμός των πρωτονίων του πυρήνα
Ατομικός αριθμός Ζ Ο αριθμός των πρωτονίων του πυρήνα Μαζικός αριθμός Α Ο αριθμός των πρωτονίων και των νετρονίων του πυρήνα = Li Μαζικός αριθμός 6 + φορτίο Ατομικός αριθμός 3 Σύμβολο στοιχείου

32 Χ + + + + + + + + + + + + - - Μαζικός αριθμός, Α= - - - - - - - -
Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu + + + + + + + + + + + + πυρήνας Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ - - Μαζικός αριθμός, Α= - - - - - - - - Ατομικός αριθμός, Ζ= -

33 Χ + + + + + + + + + + + + - - Μαζικός αριθμός, Α= 3+ - - - - - - -
Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu + + + + + + + + + + πυρήνας + Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu + Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ - - Μαζικός αριθμός, Α= 3+ - - - - - - - Ατομικός αριθμός, Ζ= 3 - -

34 Χ + + + + + + + + + + + + - - Μαζικός αριθμός, Α= 7 3+ - - - - - - -
Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu + + + + + + + + + + πυρήνας + Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu + Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ - - Μαζικός αριθμός, Α= 7 3+ - - - - - - - Ατομικός αριθμός, Ζ= 3 - -

35 Χ + + - + + + + + + + + + + - - - Μαζικός αριθμός, Α= 7 - - - - - -
Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu + + - + + + + + + + + πυρήνας + Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu + - - - Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ Μαζικός αριθμός, Α= 7 - - - - - - Ατομικός αριθμός, Ζ= 3 -

36 Χ + + + + + + + + + + + + - - - Μαζικός αριθμός, Α= 7 1+ - - - - -
Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu + + + + + + + + + + πυρήνας + Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu + - - - Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ Μαζικός αριθμός, Α= 7 1+ - - - - - Ατομικός αριθμός, Ζ= 3 - -

37 Χ + + - + + + + + + + + + + - - - Μαζικός αριθμός, Α= 7 - - - - - -
Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu + + - + + + + + + + + πυρήνας + Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu + - - - Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ Μαζικός αριθμός, Α= 7 - - - - - - Ατομικός αριθμός, Ζ= 3 -

38 Χ + + - + + + + + + + + + + - - - - Μαζικός αριθμός, Α= 7 1- - - - - -
Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu + + - + + + + + + + + πυρήνας + Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu + - - - - Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ Μαζικός αριθμός, Α= 7 1- - - - - - Ατομικός αριθμός, Ζ= 3 -

39 Χ + + + + + + + + + + + + - - Μαζικός αριθμός, Α= - - - - - - - -
Πρωτόνια, φορτίο +1, μάζα 1amu + + + + + + + + + + + + πυρήνας Nετρόνια, φορτίο 0, μάζα 1amu Ηλεκτρόνια, φορτίο -1, μάζα 1/1836amu Χ - - Μαζικός αριθμός, Α= - - - - - - - - Ατομικός αριθμός, Ζ= -

40 Χ Χ Μαζικός αριθμός, Α= Ατομικός αριθμός, Ζ= Αριθμός πρωτονίων: ………
πυρήνας Αριθμός πρωτονίων: ……… Αριθμός νετρονίων: ……….. Αριθμός ηλεκτρονίων: …….. Χ Μαζικός αριθμός, Α= Ατομικός αριθμός, Ζ= πυρήνας Αριθμός πρωτονίων: ……… Αριθμός νετρονίων: ……….. Αριθμός ηλεκτρονίων: ……..

41 1836 ηλεκτρόνια 1 πρωτόνιο

42 1836 ηλεκτρόνια 1 νετρόνιο

43 1 νετρόνιο 1 πρωτόνιο

44 1 πρωτόνιο 1 νετρόνιο 1 νετρόνιο 1 πρωτόνιο 1836 ηλεκτρόνια

45 Ιόντα + - Κατιόντα Ανιόντα H2PO4- NO3- NH4+ Να+ SO42- Cl- S2- Cα2+
Τα ιόντα έχουν φορτίο + - Κατιόντα Ανιόντα H2PO4- NO3- NH4+ Να+ SO42- Cl- S2- Cα2+

46 Ιόντα SO42- NH4+ Να+ Cl- S2- NO3- Cα2+ H2PO4- Μονοατομικά Πολυατομικά
Τα ιόντα μπορεί να είναι Μονοατομικά Πολυατομικά SO42- NH4+ Να+ Cl- S2- NO3- Cα2+ H2PO4-

47 1 SO42- 8 NO3- Να+ 2 7 NH4+ H2PO4- 3 Cl- S2- Cα2+ 6 4 5

48 Οι ουσίες αποτελούνται από
άτομα ιόντα μόρια Ηe Ar Xe - - + + - - + + Na+ H2 Cl- P4 H2O


Κατέβασμα ppt "Της ύλης σωματίδια Δομικά Άτομα Μόρια Ιόντα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google