Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μαθητές και Facebook 2 ο Γυμνάσιο Ευόσμου Σιώσιος Γεώργιος, Σταματίου Εύα, Στεφανίδης Παύλος, Τασέλη Άσπα, Τέκου Αναστασία, Τσαγκουρίδης Ηλίας, Τσιάβος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μαθητές και Facebook 2 ο Γυμνάσιο Ευόσμου Σιώσιος Γεώργιος, Σταματίου Εύα, Στεφανίδης Παύλος, Τασέλη Άσπα, Τέκου Αναστασία, Τσαγκουρίδης Ηλίας, Τσιάβος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μαθητές και Facebook 2 ο Γυμνάσιο Ευόσμου Σιώσιος Γεώργιος, Σταματίου Εύα, Στεφανίδης Παύλος, Τασέλη Άσπα, Τέκου Αναστασία, Τσαγκουρίδης Ηλίας, Τσιάβος Δημήτριος

2 Σκοπός της Εργασίας Τα κοινωνικά δίκτυα και ιδίως το Facebook κατακτούν καθημερινά νέους οπαδούς. Τα κοινωνικά δίκτυα και ιδίως το Facebook κατακτούν καθημερινά νέους οπαδούς. Ποια όμως είναι η σχέση των μαθητών του Γυμνασίου με το Facebook;Ποια όμως είναι η σχέση των μαθητών του Γυμνασίου με το Facebook; Πόσοι μαθητές έχουν λογαριασμό;Πόσοι μαθητές έχουν λογαριασμό; Πόσο συχνά και για ποιο λόγο το χρησιμοποιούν;Πόσο συχνά και για ποιο λόγο το χρησιμοποιούν; Πόσους φίλους έχουν και με πόσους από αυτούς επικοινωνούν;Πόσους φίλους έχουν και με πόσους από αυτούς επικοινωνούν; Τι προσωπικές πληροφορίες δημοσιοποιούν;Τι προσωπικές πληροφορίες δημοσιοποιούν; Σε αυτά και άλλα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει η έρευνα μας με ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν όλοι οι μαθητές του σχολείου μας. Σε αυτά και άλλα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει η έρευνα μας με ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο απάντησαν όλοι οι μαθητές του σχολείου μας.

3 Στάδια της εργασίας 1.Σύνταξη ερωτηματολόγιου 2.Συμπλήρωση Ερωτηματολόγιων 3.Καταχώρηση και επεξεργασία δεδομένων 4.Παρουσίαση αποτελεσμάτων 5.Εξαγωγή συμπερασμάτων

4 1. Σύνταξη Ερωτηματολόγιου Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο με σκοπό αυτός που το συμπληρώνει να δώσει όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο με σκοπό αυτός που το συμπληρώνει να δώσει όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς απαντήσεις. Συμπεριλάβαμε τα πεδία Φύλο και Τάξη ώστε να μπορεί να γίνει επεξεργασία των αποτελεσμάτων ως προς τα πεδία αυτά. Συμπεριλάβαμε τα πεδία Φύλο και Τάξη ώστε να μπορεί να γίνει επεξεργασία των αποτελεσμάτων ως προς τα πεδία αυτά. Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου για ευκολότερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Οι ερωτήσεις ήταν κλειστού τύπου για ευκολότερη επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Συμπεριλάβαμε μόνον 20 ερωτήσεις ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η συμπλήρωση του. Συμπεριλάβαμε μόνον 20 ερωτήσεις ώστε να είναι εύκολη και γρήγορη η συμπλήρωση του. Εκτός από τις ερωτήσεις για το Facebook συμπεριλάβαμε και μερικές ερωτήσεις σχετικά με την γενική χρήση του υπολογιστή. Εκτός από τις ερωτήσεις για το Facebook συμπεριλάβαμε και μερικές ερωτήσεις σχετικά με την γενική χρήση του υπολογιστή.

5 2. Συμπλήρωση Ερωτηματολόγιου Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από όλους σχεδόν τους μαθητές του σχολείου, ώστε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο δείγμα. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από όλους σχεδόν τους μαθητές του σχολείου, ώστε να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατό μεγαλύτερο δείγμα. Η συμπλήρωση έγινε κατά τμήμα, σε διάρκεια μιας εβδομάδας, στην ώρα του μαθήματος της Πληροφορικής. Η συμπλήρωση έγινε κατά τμήμα, σε διάρκεια μιας εβδομάδας, στην ώρα του μαθήματος της Πληροφορικής.

6 3. Καταχώρηση δεδομένων Επεξεργασία αποτελεσμάτων. Οι απαντήσεις καταχωρήθηκαν σε ένα πίνακα σε φύλλο δεδομένων του Microsoft Excel. Οι απαντήσεις καταχωρήθηκαν σε ένα πίνακα σε φύλλο δεδομένων του Microsoft Excel. Κάθε γραμμή του πίνακα αφορά σε ένα ερωτηματολόγιο και κάθε στήλη σε μία ερώτηση. Κάθε γραμμή του πίνακα αφορά σε ένα ερωτηματολόγιο και κάθε στήλη σε μία ερώτηση. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με χρήση του εργαλείου του συγκεντρωτικού πίνακα. Η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με χρήση του εργαλείου του συγκεντρωτικού πίνακα. Για κάθε ερώτηση μετρήθηκαν οι απαντήσεις και υπολογίστηκαν τα ποσοστά επί τοις εκατό. Για κάθε ερώτηση μετρήθηκαν οι απαντήσεις και υπολογίστηκαν τα ποσοστά επί τοις εκατό. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται για την κάθε τάξη ξεχωριστά, ώστε να επιτρέπονται συγκρίσεις, και συνολικά για όλο το σχολείο. Τα αποτελέσματα υπολογίζονται για την κάθε τάξη ξεχωριστά, ώστε να επιτρέπονται συγκρίσεις, και συνολικά για όλο το σχολείο.

7 4. Παρουσίαση αποτελεσμάτων Για την παρουσία ση των αποτελεσμάτων δημιουργήσαμε μία παρουσίαση στο PowerPoint. Για την παρουσία ση των αποτελεσμάτων δημιουργήσαμε μία παρουσίαση στο PowerPoint. Για κάθε ερώτηση δημιουργήσαμε μία διαφάνεια με διάταξη Τίτλος – Γράφημα. Για κάθε ερώτηση δημιουργήσαμε μία διαφάνεια με διάταξη Τίτλος – Γράφημα. Στο φύλλο δεδομένων του γραφήματος μεταφέραμε τα δεδομένα από τους Συγκεντρωτικούς πίνακες του Excel με την διαδικασία της αντιγραφής επικόλλησης. Στο φύλλο δεδομένων του γραφήματος μεταφέραμε τα δεδομένα από τους Συγκεντρωτικούς πίνακες του Excel με την διαδικασία της αντιγραφής επικόλλησης.

8 Μερικά πρώτα συμπεράσματα Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό μαθητών έχει πρόσβαση στο Ιnternet, εκ των οποίων το 34% το χρησιμοποιεί για την χρήση του Facebook. Δεύτερη ασχολία των μαθητών στον υπολογιστή είναι τα παιχνίδια, με ποσοστό 19%. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό μαθητών έχει πρόσβαση στο Ιnternet, εκ των οποίων το 34% το χρησιμοποιεί για την χρήση του Facebook. Δεύτερη ασχολία των μαθητών στον υπολογιστή είναι τα παιχνίδια, με ποσοστό 19%. Το 81% των μαθητών έχει λογαριασμό στο Facebook και το 60% τον έχει από το δημοτικό. Το 81% των μαθητών έχει λογαριασμό στο Facebook και το 60% τον έχει από το δημοτικό. Ένα μικρό μόνον ποσοστό γονέων έχει Facebook, οπότε δεν υπάρχει η δυνατότητα για έλεγχο των παιδίων τους. Ένα μικρό μόνον ποσοστό γονέων έχει Facebook, οπότε δεν υπάρχει η δυνατότητα για έλεγχο των παιδίων τους. Το 56% των μαθητών που έχουν λογαριασμό στο Facebook μπαίνει κάθε μέρα σε αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας τους. Το 56% των μαθητών που έχουν λογαριασμό στο Facebook μπαίνει κάθε μέρα σε αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι έχει γίνει μέρος της καθημερινότητας τους.

9 Μερικά πρώτα συμπεράσματα Οι μισοί από τους μαθητές που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μας, έχουν πάνω από 300 φίλους και πολλοί πάνω από 1000. Παρόλα αυτά επικοινωνούν με ένα μικρό ποσοστό από αυτούς. Οι μισοί από τους μαθητές που απάντησαν το ερωτηματολόγιο μας, έχουν πάνω από 300 φίλους και πολλοί πάνω από 1000. Παρόλα αυτά επικοινωνούν με ένα μικρό ποσοστό από αυτούς. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα μικρό μόνο ποσοστό από αυτούς έχουν δημοσιοποιήσει προσωπικά τους στοιχεία στο Facebook. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα μικρό μόνο ποσοστό από αυτούς έχουν δημοσιοποιήσει προσωπικά τους στοιχεία στο Facebook. Τέλος το 36% από τα παιδία έχουν σκεφτεί να διαγράψουν τον λογαριασμό τους για διάφορους λόγους, ενώ ένα μικρό μόνο ποσοστό θα πρότεινε σε κάποιον άλλον να δημιουργήσει λογαριασμό στο Facebook. Τέλος το 36% από τα παιδία έχουν σκεφτεί να διαγράψουν τον λογαριασμό τους για διάφορους λόγους, ενώ ένα μικρό μόνο ποσοστό θα πρότεινε σε κάποιον άλλον να δημιουργήσει λογαριασμό στο Facebook.

10 Παρουσίαση των Αναλυτικών Αποτελεσμάτων

11 Έχετε ή χρησιμοποιείτε υπολογιστή;

12 Πόσες ώρες την ημέρα χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή;

13 Έχετε πρόσβαση στο Internet;

14 Για ποιον κυρίως λόγο χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή;

15 Έχετε λογαριασμό στο Facebook;

16 Πόσο καιρό έχετε τον λογαριασμό σας;

17 Ποίος άλλος από την οικογένεια σας έχει λογαριασμό στο Facebook;

18 Πόσο συχνά μπαίνετε στον λογαριασμό σας;

19 Το όνομα που χρησιμοποιείτε στο Facebook είναι το πραγματικό σας;

20 Πόσους φίλους έχετε στον λογαριασμό σας;

21 Τους γνωρίζετε όλους;

22 Με πόσους από τους φίλους σας στο Facebook έχετε επικοινωνήσει έστω και μια φορά;

23 Πόση ώρα περνάτε την ημέρα στο Facebook τις καθημερινές;

24 Πόση ώρα περνάτε στο Facebook τα σαββατοκύριακα;

25 Έχετε δημοσιεύσει προσωπικά σας στοιχεία όπως διεύθυνση ή τηλέφωνο στο Facebook;

26 Έχετε δημοσιεύσει προσωπικές σας φωτογραφίες στο Facebook;

27 Αν ναι, ποιος έχει δικαίωμα να τις βλέπει;

28 Έχετε σκεφτεί ποτέ να διαγράψετε τον λογαριασμό σας;

29 Θα προτείνατε σε κάποιον να δημιουργήσει λογαριασμό στο Facebook;

30 Ευχαριστούμε για την προσοχή σας


Κατέβασμα ppt "Μαθητές και Facebook 2 ο Γυμνάσιο Ευόσμου Σιώσιος Γεώργιος, Σταματίου Εύα, Στεφανίδης Παύλος, Τασέλη Άσπα, Τέκου Αναστασία, Τσαγκουρίδης Ηλίας, Τσιάβος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google