Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αρχιμήδης Ι αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή - τεχνολογίες διαδικτύου Τεχνολογίες προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αρχιμήδης Ι αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή - τεχνολογίες διαδικτύου Τεχνολογίες προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αρχιμήδης Ι αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή - τεχνολογίες διαδικτύου Τεχνολογίες προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Τεχνολογίες και εργαλεία για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό από άτομα με προβλήματα όρασης με ιδιαίτερη έμφαση στην προσαρμογή και επέκταση τους για την αποτελεσματική δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών συστημάτων

2 Βασικά προβλήματα έρευνας 1. Προσβασιμότητα στη τεχνολογία Η/Υ γενικότερα από τυφλούς χρήστες 2. Προσβασιμότητα στον παγκόσμιο ιστό και το διαδίκτυο γενικότερα από τυφλούς χρήστες 3. Δημιουργία ιστοσελίδων & web sites με κατάλληλο τρόπο για αποτελεσματική χρήση- αναζήτηση (web authoring) 4. Δημιουργία web-based ολοκληρωμένων συστημάτων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης κατάλληλων για εκπαιδευτική χρήση από τυφλούς χρήστες

3 Αντικειμενικοί στόχοι Η έρευνα, ανάπτυξη & αξιολόγηση ενός voice web browser που θα επιτρέπει την αποτελεσματική προσπέλαση στον παγκόσμιο ιστό Η έρευνα, ανάπτυξη & αξιολόγηση ενός voice web browser που θα επιτρέπει την αποτελεσματική προσπέλαση στον παγκόσμιο ιστό Η έρευνα, ανάπτυξη και αξιολόγηση εργαλείων που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη δομημένων και κατάλληλα οργανωμένων εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων (web sites) που θα είναι ευκολότερα και αποτελεσματικότερα προσβάσιμοι και από άτομα με προβλήματα όρασης. Η έρευνα, ανάπτυξη και αξιολόγηση εργαλείων που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη δομημένων και κατάλληλα οργανωμένων εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων (web sites) που θα είναι ευκολότερα και αποτελεσματικότερα προσβάσιμοι και από άτομα με προβλήματα όρασης.

4 Πακέτο Εργασίας 1: Έρευνα της υπάρχουσας κατάστασης Έρευνα και αξιολόγηση υπαρχόντων εργαλείων για περιήγηση στον παγκόσμιο (web browsing) Έρευνα και αξιολόγηση υπαρχόντων εργαλείων για περιήγηση στον παγκόσμιο (web browsing) Έρευνα και αξιολόγηση εργαλείων & μεθοδολογιών συγγραφής ιστοσελίδων (web authoring) Έρευνα και αξιολόγηση εργαλείων & μεθοδολογιών συγγραφής ιστοσελίδων (web authoring) Έρευνα και αξιολόγηση κριτηρίων προσβασιμότητας (accessibility criteria) Έρευνα και αξιολόγηση κριτηρίων προσβασιμότητας (accessibility criteria)

5 Πακέτο Εργασίας 2: web authoring Η σχεδίαση & ανάπτυξη εργαλείου για την συγγραφή ιστοσελίδων (web-authoring tool) καταλλήλου για τη δημιουργία δικτυακών τόπων για άτομα με προβλήματα όρασης. Η σχεδίαση & ανάπτυξη εργαλείου για την συγγραφή ιστοσελίδων (web-authoring tool) καταλλήλου για τη δημιουργία δικτυακών τόπων για άτομα με προβλήματα όρασης. Χρήση της μελέτης για κριτήρια προσβασιμότητας στο προηγούμενο Πακέτο Εργασίας (ΠΕ01) Χρήση της μελέτης για κριτήρια προσβασιμότητας στο προηγούμενο Πακέτο Εργασίας (ΠΕ01) Μελέτη των κλασσικών προβλημάτων ενός συστήματος υπερμέσων (disorientation, high cognitive overhead) στα νέα πλαίσια που ορίζονται από το γεγονός ότι ο τελικός χρήστης είναι τυφλός Μελέτη των κλασσικών προβλημάτων ενός συστήματος υπερμέσων (disorientation, high cognitive overhead) στα νέα πλαίσια που ορίζονται από το γεγονός ότι ο τελικός χρήστης είναι τυφλός

6 Πακέτο Εργασίας 3: voice web browser Η σχεδίαση & ανάπτυξη ενός εργαλείου για την ανάγνωση-φυλλομέτρηση ιστοσελίδων (voice web browser) Η σχεδίαση & ανάπτυξη ενός εργαλείου για την ανάγνωση-φυλλομέτρηση ιστοσελίδων (voice web browser) θα πρέπει να υποστηρίζει όλες τις εκείνες τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που θα υπάρχουν στις ιστοσελίδες που θα παράγονται από το παραδοτέο λογισμικό του Π.Ε.02 θα πρέπει να υποστηρίζει όλες τις εκείνες τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που θα υπάρχουν στις ιστοσελίδες που θα παράγονται από το παραδοτέο λογισμικό του Π.Ε.02

7 Πακέτο Εργασίας 4: Ανάπτυξη case study προς αξιολόγηση (demonstration project) Ανάπτυξη ενός πρότυπου web site για εκπαιδευτική χρήση από χρήστες με προβλήματα όρασης Ανάπτυξη ενός πρότυπου web site για εκπαιδευτική χρήση από χρήστες με προβλήματα όρασης Σε αυτό το πακέτο εργασίας (όπως και σε άλλα πακέτα εργασίας της προτεινόμενης έρευνας) θα υπάρχει η συνεργασία της Σχολής Τυφλών Βορείου Ελλάδας και της Ένωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδας (παράρτημα Κ. Μακεδονίας) Σε αυτό το πακέτο εργασίας (όπως και σε άλλα πακέτα εργασίας της προτεινόμενης έρευνας) θα υπάρχει η συνεργασία της Σχολής Τυφλών Βορείου Ελλάδας και της Ένωσης Τυφλών Βορείου Ελλάδας (παράρτημα Κ. Μακεδονίας)

8 Πακέτο Εργασίας 5: Αξιολόγηση & συστηματική μελέτη των αποτελεσμάτων  To πρόβλημα της αξιολόγησης γενικότερα  Ορισμός των ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων που θα χρησιμοποιηθούν  Δημιουργία ερωτηματολογίου & εκπαιδευτικού σεναρίου προς αξιολόγηση

9 Πακέτο Εργασίας 6: Διάδοση αποτελεσμάτων της ερευνητικής προσπάθειας Κατασκευή web site της ερευνητικής ομάδας όπου θα γίνεται παρουσίαση της έρευνας, των διαφόρων δραστηριοτήτων, αποτελεσμάτων και παραδοτέων κατά τη διάρκεια εξέλιξης της έρευνας. Κατασκευή web site της ερευνητικής ομάδας όπου θα γίνεται παρουσίαση της έρευνας, των διαφόρων δραστηριοτήτων, αποτελεσμάτων και παραδοτέων κατά τη διάρκεια εξέλιξης της έρευνας. Οργάνωση συναντήσεων-ημερίδων στο τελικό στάδιο της έρευνας για παρουσίαση των αποτελεσμάτων Οργάνωση συναντήσεων-ημερίδων στο τελικό στάδιο της έρευνας για παρουσίαση των αποτελεσμάτων Συγγραφή 6 επιστημονικών άρθρων (κατά τη διάρκεια του έργου) που θα δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου Συγγραφή 6 επιστημονικών άρθρων (κατά τη διάρκεια του έργου) που θα δημοσιοποιούν τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου

10 Συμπεράσματα Ενδιαφέρον πεδίο με πολλές προεκτάσεις και σε άλλα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών Ενδιαφέρον πεδίο με πολλές προεκτάσεις και σε άλλα πεδία της επιστήμης των υπολογιστών Απαραίτητη η συνεργασία με σχετικούς φορείς και τυφλούς χρήστες Απαραίτητη η συνεργασία με σχετικούς φορείς και τυφλούς χρήστες Πρέπει επιτέλους και στην χώρα μας να ασχοληθούμε με προβλήματα προσβασιμότητας και πραγματικής ισότητας Πρέπει επιτέλους και στην χώρα μας να ασχοληθούμε με προβλήματα προσβασιμότητας και πραγματικής ισότητας


Κατέβασμα ppt "Αρχιμήδης Ι αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή - τεχνολογίες διαδικτύου Τεχνολογίες προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google