Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Όλοι οι οργανισμοί οργανώνονται, επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν, τόσο μεταξύ τους, όσο και με το άβιο περιβάλλον τους.

2 Οι μονοκύτταροι οργανισμοί
Ζουν μεμονωμένοι Οργανώνονται σε αποικίες

3 Ζουν μεμονωμένοι Paramecium

4 Αμοιβάδα

5 Βακτήρια

6 Οργανώνονται σε αποικίες
1) Αποικίες στις οποίες κάθε κύτταρο μέλος είναι όμοιο με τα υπόλοιπα και λειτουργεί αυτόνομα Τα κύτταρα μέλη μιας αποικίας προέρχονται από τον πολλαπλασιασμό ενός αρχικού μονοκύτταρου οργανισμού

7 2) Αποικίες στις οποίες τα μέλη που τις αποτελούν παρουσιάζουν μορφολογικές και λειτουργικές διαφορές μεταξύ τους Σχηματίζουν μικρότερες ομάδες, κάθε μια από τις οποίες επιτελεί συγκεκριμένο έργο, υπάρχει δηλαδή καταμερισμός εργασίας

8 Τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών
Κάθε πολυκύτταρος οργανισμός αποτελείται από πολλά ευκαρυωτικά κύτταρα, τα οποία προέρχονται από ένα αρχικό και, κατά κανόνα, εμφανίζουν διαφορές μεταξύ τους στη μορφή και στη λειτουργία

9 Όταν λέμε ότι ένας πολυκύτταρος οργανισμός αναπτύσσεται δεν εννοούμε μόνο ότι «μεγαλώνει», δηλαδή ότι τα κύτταρα του αυξάνονται σε αριθμό. Εννοούμε παράλληλα ότι τα κύτταρα του τροποποιούνται, οργανώνονται σε ομάδες και εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες λειτουργίες. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται διαφοροποίηση

10 Οι ανώτεροι ζωικοί οργανισμοί διαθέτουν διάφορα συστήματα (π. χ
Οι ανώτεροι ζωικοί οργανισμοί διαθέτουν διάφορα συστήματα (π.χ. μυϊκό, αναπνευστικό), καθένα από τα οποία είναι υπεύθυνο για συγκεκριμένο έργο

11 Κάθε σύστημα αποτελείται από επιμέρους όργανα που συνεργάζονται για την επιτέλεση συγκεκριμένου έργου Κάθε όργανο συγκροτείται από διαφορετικούς ιστούς, δηλαδή ομάδες κυττάρων που έχουν παρόμοια μορφή και επιτελούν την ίδια λειτουργία

12 Τα είδη των ζωικών ιστών
Καθώς αναπτύσσεται ένας πολυκύτταρος ζωικός οργανισμός, όπως ο άνθρωπος δημιουργούνται σταδιακά πολλά κύτταρα. Τα κύτταρα αυτά κατά τη διαφοροποίηση ομαδοποιούνται σε 4 κατηγορίες ιστών Επιθηλιακός ιστός Ερειστικός ιστός Μυϊκός ιστός Νευρικός ιστός

13 Ο επιθηλιακός ιστός αποτελείται από κύτταρα που συνδέονται στενά μεταξύ τους και σχηματίζουν λεπτές στοιβάδες. Οι στοιβάδες αυτές καλύπτουν εξωτερικά το σώμα ή περιβάλλουν εσωτερικά όργανα ή επενδύουν το εσωτερικό κοιλοτήτων του σώματος (βλεννογόνοι).

14 Ο ερειστικός ιστός (έρεισμα=στήριγμα) αποτελείται από κύτταρα που συνδέουν δομές μεταξύ τους (π.χ. τους μυς με τα οστά) και προσφέρουν στήριξη και προστασία Διακρίνεται σε: συνδετικό χόνδρινο οστίτη ιστό

15 Ο μυϊκός ιστός αποτελείται από κύτταρα με σχετικά μεγάλο μήκος που ονομάζονται μυϊκές ίνες. Στον άνθρωπο διακρίνουμε 3 τύπους μυϊκού ιστού σκελετικό καρδιακό λείο

16 Ο νευρικός ιστός αποτελείται από κύτταρα που αντιδρούν σε ερεθίσματα και μεταβιβάζουν μηνύματα.
Ο νευρικός ιστός αποτελείται από 2 τύπους κυττάρων, τους νευρώνες (μεταβίβαση μηνυμάτων) και τα νευρογλοιακά κύτταρα.


Κατέβασμα ppt "ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google