Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 5: To λογισμικό του υπολογιστή

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 5: To λογισμικό του υπολογιστή"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 5: To λογισμικό του υπολογιστή
Λέξεις Κλειδιά: Πρόγραμμα (Program), Λογισμικό (Software), Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software) Λογισμικό Συστήματος (System Software), Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), Υπολογιστικό Σύστημα (Computer System) Γνωριμία με το λογισμικό του υπολογιστή Για να μπορεί το υλικό μέρος του υπολογιστή να εκτελεί και την πιο απλή επεξεργασία δεδομένων, χρειάζεται ένα σύνολο οδηγιών. Το σύνολο αυτών των οδηγιών/εντολών που κατευθύνουν με κάθε λεπτομέρεια τον υπολογιστή, για να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία λέγεται πρόγραμμα.

2 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 5: To λογισμικό του υπολογιστή
Λέξεις Κλειδιά: Πρόγραμμα (Program), Λογισμικό (Software), Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software) Λογισμικό Συστήματος (System Software), Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), Υπολογιστικό Σύστημα (Computer System) Γνωριμία με το λογισμικό του υπολογιστή Το σύνολο των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται από τους υπολογιστές ονομάζεται λογισμικό. Το λογισμικό χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες: το λογισμικό συστήματος και το λογισμικό εφαρμογών.

3 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 5: To λογισμικό του υπολογιστή
Λέξεις Κλειδιά: Πρόγραμμα (Program), Λογισμικό (Software), Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software) Λογισμικό Συστήματος (System Software), Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), Υπολογιστικό Σύστημα (Computer System) Λογισμικό Εφαρμογών Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία διαφορετικών προγραμμάτων, κατασκευασμένων με τέτοιο τρόπο ώστε να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μας. Προγράμματα επεξεργασίας εικόνας Προγράμματα επεξεργασίας κειμένου Προγράμματα παρουσίασης Εκπαιδευτικά προγράμματα Προγράμματα διαχείρισης στοιχείων Παιχνίδια Προγράμματα διαχείρισης επαγγελματικών δραστηριοτήτων Προγράμματα ζωγραφικής και δημιουργίας σχεδίων Κατηγορίες Λογισμικού Εφαρμογών

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 5: To λογισμικό του υπολογιστή
Λέξεις Κλειδιά: Πρόγραμμα (Program), Λογισμικό (Software), Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software) Λογισμικό Συστήματος (System Software), Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), Υπολογιστικό Σύστημα (Computer System) Λογισμικό Εφαρμογών Προγράμματα επεξεργασίας εικόνας Προγράμματα επεξεργασίας κειμένου Προγράμματα παρουσίασης Εκπαιδευτικά προγράμματα Κατηγορίες Λογισμικού Εφαρμογών

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 5: To λογισμικό του υπολογιστή
Λέξεις Κλειδιά: Πρόγραμμα (Program), Λογισμικό (Software), Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software) Λογισμικό Συστήματος (System Software), Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), Υπολογιστικό Σύστημα (Computer System) Λογισμικό Εφαρμογών Προγράμματα διαχείρισης στοιχείων Παιχνίδια Προγράμματα διαχείρισης επαγγελματικών δραστηριοτήτων Προγράμματα ζωγραφικής και δημιουργίας σχεδίων Κατηγορίες Λογισμικού Εφαρμογών

6 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 5: To λογισμικό του υπολογιστή
Λέξεις Κλειδιά: Πρόγραμμα (Program), Λογισμικό (Software), Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software) Λογισμικό Συστήματος (System Software), Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), Υπολογιστικό Σύστημα (Computer System) Λογισμικό Συστήματος Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα; Προγράμματα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της λειτουργίας του υπολογιστή και τη δημιουργία κι εκτέλεση των προγραμμάτων εφαρμογών. Λειτουργικό Σύστημα Βοηθητικά προγράμματα Οδηγοί (drivers) Κατηγορίες Λογισμικού Συστήματος

7 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 5: To λογισμικό του υπολογιστή
Λέξεις Κλειδιά: Πρόγραμμα (Program), Λογισμικό (Software), Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software) Λογισμικό Συστήματος (System Software), Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), Υπολογιστικό Σύστημα (Computer System) Λειτουργικό Σύστημα Το λειτουργικό σύστημα αποτελείται από μια ομάδα προγραμμάτων που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του υπολογιστή. (MS Windows, Linux, Unix, MS Dos) Το λειτουργικό σύστημα είναι υπεύθυνο για: Την αρμονική λειτουργία του υπολογιστή Τη διαχείριση του υλικού του υπολογιστή Την επικοινωνία μας με τον υπολογιστή μέσω των περιφερειακών συσκευών Την εκτέλεση άλλων προγραμμάτων Την αποθήκευση των εργασιών μας Ο Η/Υ χρειάζεται συνέχεια το Λ.Σ, όπως ένα λεωφορείο χρειάζεται τον οδηγό του

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 5: To λογισμικό του υπολογιστή
Λέξεις Κλειδιά: Πρόγραμμα (Program), Λογισμικό (Software), Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software) Λογισμικό Συστήματος (System Software), Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), Υπολογιστικό Σύστημα (Computer System) Υπολογιστικό Σύστημα Υπολογιστικό Σύστημα είναι ένα σύνολο από μηχανήματα (hardware) η λειτουργία των οποίων καθορίζεται από ένα σύνολο προγραμμάτων (software) και το οποίο αποτελείται από διάφορα μέρη. Καθένα από τα μέρη αυτά είναι επιφορτισμένο με μία ή περισσότερες λειτουργίες με τελικό στόχο την πληροφορία σαν αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων. Τα μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος ονομάζονται μονάδες του υπολογιστή. Κάθε μονάδα επικοινωνεί με άλλες μονάδες και ανάλογα με το ρόλο της, παίρνει έναν από τους παρακάτω χαρακτηρισμούς: ▀ Μονάδα Εισόδου ▀ Μονάδα Κύριας Μνήμης ▀ Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας ▀ Μονάδα Εξόδου


Κατέβασμα ppt "ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Κεφάλαιο 5: To λογισμικό του υπολογιστή"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google