Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η εμπειρία του 3ου ΚΠΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η εμπειρία του 3ου ΚΠΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η εμπειρία του 3ου ΚΠΣ
Γιάννης Λουμάκης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

2 Σημεία Παρουσίασης Η εμπειρία του 3ου ΚΠΣ Για το Δημόσιο
Για τις εταιρείες πληροφορικής Για τους Πολίτες Γενικές προτάσεις για το ΕΣΠΑ Ειδικές προτάσεις για το ΕΣΠΑ Προκηρύξεις Υλοποιήσεις

3 Η εμπειρία του 3ου ΚΠΣ (Για το Δημόσιο)
Αποσπασματικές δράσεις χωρίς ενιαία κατεύθυνση, κεντρικό σχεδιασμό και διασφάλιση προαπαιτούμενων θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων. Λύσεις για μηχανογράφηση Διοικητικών δομών ή λειτουργιών που συνεχώς αλλάζουν, είναι αποσπασματικές, είναι αναποτελεσματικές ή καταργούνται. Έλλειψη μεγάλων κεντρικών και οριζόντιων δράσεων, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Κατασπατάληση πόρων σε αναξιοποίητες υποδομές. Παρωχημένες τεχνολογικές λύσεις. Πανσπερμία τεχνολογικών επιλογών, μικρά και μη αποδοτικά έργα. Λύσεις που βασίζονται στην ανάπτυξη από το μηδέν (Tailor made systems, Bespoke development). Υπερβολική καθυστέρηση ουσιαστικής έναρξης έργων με αποτέλεσμα την μη διαχειρίσιμη συμπύκνωση υλοποίησης τα τελευταία χρόνια του ΚΠΣ

4 Παράδειγμα: Έργο Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)
Παράδειγμα: Έργο Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) Κεντρικό Σύστημα για την διαχείριση του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης (επωνυμία, ίδρυση, μεταβολές, παύση). Το σύστημα έχει παραληφθεί από το 2008. Δεν είναι παραγωγικό λόγω αδυναμίας «επιχειρησιακής λειτουργίας» σε συνδυασμό με τα Επιμελητήρια της χώρας.

5 Παράδειγμα: ΓΕΜΗ Doing Business in Greece Index (World Bank)

6 Παράδειγμα: Τα Νοσοκομεία
Από τα ΜΟΔ πληροφορικής μέχρι το 3ο ΚΠΣ έχουν γίνει 3 απόπειρες για την μηχανογράφηση των Νοσοκομείων. Στο 3ο ΚΠΣ δόθηκαν 40 Μ€ για τη μηχανογράφηση 13 ΠΕΣΥΠ και των στρατιωτικών Νοσοκομείων. Καταργήθηκαν τα ΠΕΣΥΠ (ήδη από τη προηγούμενη πολιτική ηγεσία). Έχει παραληφθεί μόνον ένα ΠΕΣΥΠ (Κυκλάδων , 1 Νοσοκομείο) Τα υπόλοιπα σε φάση «υλοποίησης» Η 3η χαμένη ευκαιρία για τη μηχανογράφηση των Νοσοκομείων

7 Παράδειγμα: Μεγάλες Οριζόντιες Δράσεις
Έργο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»: Παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Data, Voice, Internet) σε όλους τους φορείς του Δημοσίου. Υπηρεσίες με τη μορφή outsourcing Έργο «ΙΚΑ ΝΕΤ Ι & ΙΙ»: Παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Data, Voice, Internet) σε όλες τις υπηρεσίες του ΙΚΑ. Έργο «Περουσιολογίου-ΕΤΑΚ» Μοναδική Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων με το σύνολο της ακίνητης περιουσίας Αξιοποίηση της Βάσης για χάραξη νέων Κυβερνητικών πολιτικών στη φορολόγηση των ακινήτων.

8 Παράδειγμα: Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
29 Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις (Υποδομές, ΟΠΣ): Δημιουργία υποδομών για 29 κέντρα δεδομένων σε Πανελλαδικό επίπεδο Δεν υπάρχουν Disaster Sites 200 Servers (Data Base Servers, Web & Application Servers, DNS & Mail Servers) 4.300 PC’s Άδειες χρήσεις λογισμικού (OS, Office Automation, RDBMS κλπ.). 29 αυτόνομες διαχειρίσεις Συνολικό κόστος υποδομών 14 Μ€, κόστος υπηρεσιών 7 Μ€ Εναλλακτική προσέγγιση: 1 κεντρικό data center και 1 disaster data center vs. 29 μικρών DC 60 Virtualized servers vs. 200 physical servers (Αγορά, Συντήρηση, Ρεύμα). Κεντρικές εφαρμογές (Application Delivery) Κεντρική Διαχείριση υποδομών Τεχνολογίες Thin Clients αντί για PC’s. Εκτιμώμενο κόστος υποδομών 7 Μ€ (-50%) Διαθέσιμοι πόροι για υπηρεσίες 14 Μ€ (+100%)

9 Η εμπειρία του 3ου ΚΠΣ (Για τις εταιρείες Πληροφορικής)
Άλλη μια χαμένη ευκαιρία. Έλλειψη συνεργασίας. Χαμηλά margins (υπο-κοστολόγηση έργων, μειωμένη εγχώρια προστιθέμενη αξία σε σχέση με συνολικούς προϋπολογισμούς). Τεράστια χρηματο-οικονομικά έξοδα (καθυστερήσεις παραλαβών-πληρωμών). Μικρή επαναχρησιμοποιούμενη τεχνογνωσία. Μεγάλοι κύκλοι πώλησης, μικροί κύκλοι υλοποίησης. Ανεπάρκεια στην υλοποίηση λόγω υπερβολικής συμπύκνωσης έργων τα τελευταία χρόνια του ΚΠΣ

10 Η εμπειρία του 3ου ΚΠΣ (Για τους Πολίτες)
Ηλεκτρονικές υπηρεσίες χαμηλού επιπέδου σε σχέση με τα χρήματα που έχουν ξοδευθεί. Δεν υπάρχουν συστήματα που να δια-λειτουργούν (Συναλλαγές και περιεχόμενο). Η λογική του One-Stop-shop στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μόλις ξεκίνησε (ΕΡΓΟ «ΕΡΜΗΣ»). Πανσπερμία πληροφοριακών Portals και Web Sites με αμφίβολης ποιότητας πληροφορίας (Διαχείριση περιεχομένου). Πρόβλημα στο θεσμικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών και ηλεκτρονικών εγγράφων.

11 Γενικές προτάσεις για το ΕΣΠΑ
Κεντρικό επιτελικό όργανο συντονισμού Πληροφοριακών έργων (Υπουργείο, ΓΓ ) Προτεραιότητες σε έργα με άμεση και μετρήσιμη απόδοση για το Δημόσιο, Πολίτες, επιχειρήσεις: περιορισμός εξόδων (φάρμακα, συνταγογράφηση, Νοσήλια, Δαπάνες Νοσοκομείων) διαχείριση εσόδων (Ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων, ΦΜΑΠ/ΕΤΑΚ, Φορολογικοί Έλεγχοι) αποτελεσματικότερη Δημόσια Διοίκηση (Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, Κεντρικά Portals, Συστήματα αυτοματισμού γραφείου, Unified Communications). Σύγχρονες τεχνολογικές επιλογές υποδομών: Virtualization (Server, Storage, Clients), Application Delivery, Green-IT, Thin-Clients Ενοποίηση τεχνολογικών υποδομών: Κεντρικά Data Centers, Κεντρικά Δημόσια Portals, ενιαίες τηλεπικοινωνιακές υποδομές, Αγορά υπηρεσιών (outsourcing-SLA) και όχι υποδομών Λειτουργική και δια-λειτουργική ενοποίηση πληροφοριακών συστημάτων. Διασφάλιση ουσιαστικών συνεργιών μεταξύ Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (π.χ Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακή Σύγκλιση) Οριστικοποίηση διοικητικών και διαδικαστικών αλλαγών πριν την υλοποίηση σημαντικών πληροφοριακών έργων.

12 Ειδικές προτάσεις για ΕΣΠΑ (1/2)
Στο επίπεδο σχεδιασμού/προκηρύξεων: Ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί Ξεκάθαρο scope έργων (όχι προδιαγραφές «ανοικτού» τύπου) Ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών / δοκιμασμένων λύσεων Ουσιαστική λειτουργία της διαδικασίας της δημοσίας διαβούλευσης Αξιοποίηση διαδικασιών με προ-επιλογές υποψηφίων αναδόχων με αυστηρά κριτήρια εμπειρίας, μεγέθους, τεχνογνωσίας κλπ. Αξιοποίηση νέων μεθόδων Δημόσιων Συμβάσεων (ΣΔΙΤ, Ανταγωνιστικός Διάλογος, Συμφωνίες Πλαίσιο, με διαπραγμάτευση κλπ.) Προδιαγραφές επιχειρησιακών λύσεων / ολοκληρωμένων υπηρεσιών και όχι προϊόντων (βλ. αναλυτικοί πίνακες συμμόρφωσης/data sheets) Κριτήρια αξιολόγησης που πριμοδοτούν την ποιότητα (π.χ. όχι ποσότητα προσφερόμενων MMs)

13 Ειδικές προτάσεις για ΕΣΠΑ (2/2)
Στο επίπεδο υλοποίησης / παραγωγικής αξιοποίησης: Έγκαιρη και ποιοτική στελέχωση ομάδων του δημοσίου (διοίκησης έργου, εργασίας / χρηστών και λειτουργίας / παραγωγικής αξιοποίησης) Ευελιξία στην επικαιροποίηση του scope των έργων όποτε αυτό απαιτείται Οριστικοποίηση προδιαγραφών / scope μετά τη μελέτη εφαρμογής και όχι διαρκές ανοικτό πεδίο αντιπαραθέσεων Άμεσες παραλαβές / πληρωμές και έναρξη εγγύησης / συντήρησης των υποδομών Όχι μακροχρόνιες εγγυήσεις / συντηρήσεις (3 μέχρι και 7 έτη) Για τους φορείς διαχείρισης /υλοποίηση: Θεσμοθέτηση «ποινών» για αδικαιολόγητες καθυστερήσεις Θεσμοθέτηση κινήτρων για έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση

14 Uni Systems S.A. Information Technology
19-23, Al. Pantou Str , Kallithea T , F


Κατέβασμα ppt "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και η εμπειρία του 3ου ΚΠΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google