Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3 η συνάντηση επιμόρφωσης μάχιμων εκπαιδευτικών για το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γενάρης 2011.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3 η συνάντηση επιμόρφωσης μάχιμων εκπαιδευτικών για το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γενάρης 2011."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3 η συνάντηση επιμόρφωσης μάχιμων εκπαιδευτικών για το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γενάρης 2011

2 Το μοντέλο ICMAS ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ Ι Εκπαιδευτικές Προθέσεις 1. Γενικές αρχές 2. Γενικοί σκοποί CΠεριεχόμενο 1. Ικανότητες – δεξιότητες 2. Γνώσεις 3. Διδακτικοί στόχοι. ΜΜετασχηματισμός (Σχεδιασμός και οργάνωση της διδακτικής διαδικασίας) 1. Πλαίσιο αναφοράς του περιεχομένου 2. Υποκείμενες υποθέσεις (ή και Θεωρίες) για τη Μάθηση 3. Δραστηριότητες 4. Διδακτικά μέσα ΑΑξιολόγηση 1. Σκοποί 2. Αντικείμενα 3. Τεχνικές SΥποστήριξη (Προϋποθέσεις ολοκλήρωσης και μηχανισμοί υποστήριξης) 1. Αρχική εκπαίδευση ή επιμόρφωση των δασκάλων 2. Εκδόσεις – Παραγωγή διδακτικού υλικού 3. Θέματα οργάνωσης του σχολείου και της τάξης 4. Θέματα λειτουργίας και συντονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος, σχέσεων σχολείου και τοπικής κοινωνίας

3 Η αξιολόγηση στις Φυσικές Επιστήμες Σκοποί: Η διάγνωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των παιδιών, ώστε να σχεδιαστεί η παραπέρα δράση στη διδασκαλία (διαμορφωτική αξιολόγηση).Η διάγνωση των δυνατοτήτων και των αδυναμιών των παιδιών, ώστε να σχεδιαστεί η παραπέρα δράση στη διδασκαλία (διαμορφωτική αξιολόγηση). Η συγκριτική αποτίμηση των μαθησιακών επιτευγμάτων μιας ομάδας παιδιών (τελική αξιολόγηση).Η συγκριτική αποτίμηση των μαθησιακών επιτευγμάτων μιας ομάδας παιδιών (τελική αξιολόγηση). Η παροχή ανατροφοδότησης στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της απόδοσής τους (αυτοαξιολόγηση).Η παροχή ανατροφοδότησης στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της απόδοσής τους (αυτοαξιολόγηση). Ο απολογισμός της αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού ή αναλυτικού προγράμματος, μιας διδακτικής προσέγγισης ή ακόμα και του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος.Ο απολογισμός της αποτελεσματικότητας ενός εκπαιδευτικού ή αναλυτικού προγράμματος, μιας διδακτικής προσέγγισης ή ακόμα και του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος.

4 Η αξιολόγηση στις Φυσικές Επιστήμες Αντικείμενα αξιολόγησης: έννοιες που συνδέονται με το πλαίσιο της καθημερινής ζωής.έννοιες που συνδέονται με το πλαίσιο της καθημερινής ζωής. ικανότητες για την καθημερινή ζωή και για τη «δια βίου μάθηση» όπως π.χ.: «Οι μαθητές να μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα που στηρίζονται σε δεδομένα ή να μπορούν να ελέγξουν αν τα συμπεράσματα άλλων στηρίζονται στα δεδομένα»ικανότητες για την καθημερινή ζωή και για τη «δια βίου μάθηση» όπως π.χ.: «Οι μαθητές να μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα που στηρίζονται σε δεδομένα ή να μπορούν να ελέγξουν αν τα συμπεράσματα άλλων στηρίζονται στα δεδομένα»

5 Δείκτες επιτυχίας Διατυπώνονται κατά ενότητα και ανά δύο τάξεις στο συνοπτικό και στο εκτενές ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών.Διατυπώνονται κατά ενότητα και ανά δύο τάξεις στο συνοπτικό και στο εκτενές ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών. Διακρίνονται σεΔιακρίνονται σε (α) Γενικούς (αναφέρονται κυρίως σε ικανότητες) (β)Ειδικούς (αναφέρονται σε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις)

6 Δείκτες επιτυχίας Διατυπώνονται κατά ενότητα και ανά δύο τάξεις στο συνοπτικό και στο εκτενές ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών.Διατυπώνονται κατά ενότητα και ανά δύο τάξεις στο συνοπτικό και στο εκτενές ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών. Διακρίνονται σεΔιακρίνονται σε (α) Γενικούς (αναφέρονται κυρίως σε ικανότητες) (β)Ειδικούς (αναφέρονται σε γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις)

7 Παραδείγματα γενικών δεικτών επιτυχίας

8 Παραδείγματα ειδικών δεικτών επιτυχίας

9 Η αξιολόγηση στις Φυσικές Επιστήμες Αξιολόγηση εννοιών: Βασική αρχή: Η γνώση που αποκτήθηκε ελέγχεται στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής, με ερωτήσεις που αναφέρονται στο επίπεδο της κατανόησης και της εφαρμογής και δεν ζητούν απλή ανάκληση πληροφοριών.

10 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Οι ερωτήσεις που αξιολογούν έννοιες στηρίζονται: Στην αναδιάταξη γεγονότων ή αντικειμένων από τυχαία σε κανονική σειρά, με γνώμονα μια συγκεκριμένη έννοια.Στην αναδιάταξη γεγονότων ή αντικειμένων από τυχαία σε κανονική σειρά, με γνώμονα μια συγκεκριμένη έννοια. Στην ερμηνεία ενός φαινομένου που περιγράφεται, με την επίκληση μιας επιστημονικής έννοιας.Στην ερμηνεία ενός φαινομένου που περιγράφεται, με την επίκληση μιας επιστημονικής έννοιας. Στον προσδιορισμό μιας σχέσης ανάμεσα σε διαθέσιμα στοιχεία με βάση μία έννοια.Στον προσδιορισμό μιας σχέσης ανάμεσα σε διαθέσιμα στοιχεία με βάση μία έννοια. Στη διαμόρφωση και τη δικαιολόγηση μιας πρόβλεψης με τη βοήθεια μιας επιστημονικής έννοιας.Στη διαμόρφωση και τη δικαιολόγηση μιας πρόβλεψης με τη βοήθεια μιας επιστημονικής έννοιας. Στην αναγνώριση ενός συγκεκριμένου σώματος ή φαινομένου με τη βοήθεια των ιδιοτήτων του.Στην αναγνώριση ενός συγκεκριμένου σώματος ή φαινομένου με τη βοήθεια των ιδιοτήτων του.

11 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Αναδιάταξη γεγονότων ή αντικειμένων από τυχαία σε κανονική σειρά, με γνώμονα μια συγκεκριμένη έννοιαΑναδιάταξη γεγονότων ή αντικειμένων από τυχαία σε κανονική σειρά, με γνώμονα μια συγκεκριμένη έννοια Ο Νίκος θέλει να τοποθετήσει στη βιβλιοθήκη του δύο μπάλες, τις εγκυκλοπαίδειες και το κασετόφωνο, ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ισορροπία. Πώς πρέπει να τα τακτοποιήσει, αν σε κάθε ράφι προτιμά να έχει το ίδιο είδος; Γράψετε τους αριθμούς των αντικειμένων στo κατάλληλο ράφι της βιβλιοθήκης. 12 3 45678

12 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Αναδιάταξη γεγονότων ή αντικειμένων από τυχαία σε κανονική σειρά, με γνώμονα μια συγκεκριμένη έννοιαΑναδιάταξη γεγονότων ή αντικειμένων από τυχαία σε κανονική σειρά, με γνώμονα μια συγκεκριμένη έννοια

13 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Ερμηνεία ενός φαινομένου που περιγράφεται, με την επίκληση μιας επιστημονικής έννοιαςΕρμηνεία ενός φαινομένου που περιγράφεται, με την επίκληση μιας επιστημονικής έννοιας

14 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Ερμηνεία ενός φαινομένου που περιγράφεται,Ερμηνεία ενός φαινομένου που περιγράφεται, με την επίκληση μιας επιστημονικής έννοιας Το Μυστήριο του μπουκαλιού Πλησίαζαν Χριστούγεννα, ο Γιώργος χάζευε από το παράθυρο το χιόνι που είχε σκεπάσει τα κεραμίδια και συνέχιζε να πέφτει αδιάκοπα. Σκεπτότανε ότι είχε ακόμα οκτώ μέρες σχολείο, μετά θα έκλειναν για διακοπές. Από την κουζίνα ακούστηκε η φωνή της μητέρας του, που τον ρωτούσε αν τέλειωσε με τα μαθήματά του. Ο Γιώργος σταμάτησε να χαζεύει το χιόνι, έπρεπε να ετοιμάσει ένα πείραμα φυσικής για το αυριανό μάθημα. Κοίταξε την κατάσταση με τα υλικά. Χρειαζόταν ακόμα ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι. Θυμήθηκε ότι στη σοφίτα, που χρησιμοποιούσαν σαν αποθήκη του σπιτιού και ο Γιώργος σαν τόπο παιχνιδιού, είχε από το καλοκαίρι αφήσει κάποια άδεια μπουκάλια από νερό. Ανέβηκε τη σκάλα. Άνοιξε την καταπακτή και βρέθηκε στη σοφίτα, κάτω από τα κεραμίδια. Το κρύο ήταν τσουχτερό. Σκέφτηκε ότι είχε ανέβει εκεί για τελευταία φορά το καλοκαίρι, όπου η ζέστη ήταν αρκετή. Είδε τα μπουκάλια του νερού, ήταν άδεια ξεχασμένα εκεί από το καλοκαίρι. Πήρε ένα και ετοιμάστηκε να κατέβει. Εκείνη τη στιγμή το μάτι έπεσε σε ένα άδειο μπουκάλι που ήταν κλεισμένο με το καπάκι του. Τι παράξενο! Το μπουκάλι ήταν παραμορφωμένο σαν κάποιος να το είχε συμπιέσει, (βλέπε φωτογραφία). Ο Γιώργος παραξενεύτηκε, δεν θυμόταν να το είχε ο ίδιος πειράξει. -Παράξενο, σκέφτηκε, εγώ μάλλον θα ήπια το τελευταίο νερό που είχε το καλοκαίρι, θα το βίδωσα και θα το άφησα εκεί που είναι. Αποκλείεται κάποιος άλλος να το πείραξε. Γιατί άραγε να είναι παραμορφωμένο”; Από την κουζίνα η μητέρα του τον φώναζε. Πήρε μαζί του το παραμορφωμένο μπουκάλι χωρίς να το ξεβιδώσει και κατέβηκε στο δωμάτιό του. Το άφησε τυχαία δίπλα στο αναμμένο καλοριφέρ. Πήγε στην κουζίνα και άρχισε να τρώει, συγχρόνως όμως σκεπτότανε: ποια άραγε να είναι η αιτία που το μπουκάλι παραμορφώθηκε. Τέλειωσε το φαγητό του και γύρισε στο δωμάτιό του αποφασισμένος να λύσει το “αίνιγμα του παραμορφωμένου μπουκαλιού”. Τι παράξενο όμως: Το μπουκάλι ήταν τώρα κανονικό. Ο Γιώργος παραξενεύτηκε. Τι να είχε συμβεί, αφού κανένας δεν μπήκε στο δωμάτιό του όσο αυτός έλειπε; Εσύ μπορείς να τον βοηθήσεις να λύσει το “αίνιγμα του παραμορφωμένου μπουκαλιού”;

15 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Ερμηνεία ενός φαινομένου που περιγράφεται, με την επίκληση μιας επιστημονικής έννοιαςΕρμηνεία ενός φαινομένου που περιγράφεται, με την επίκληση μιας επιστημονικής έννοιας Η Άννα έσταξε μία σταγόνα λεμόνι στο τσάι της και παρατήρησε ότι το χρώμα του τσαγιού έγινε πιο κοκκινωπό. Ποια εξήγηση δίνετε για την παρατήρηση της Άννας; Ο λεμονοχυμός περιέχει μια βάση Το τσάι είναι ένας δείκτης Ο λεμονοχυμός είναι ένας δείκτης Το τσάι περιέχει χρώμα

16 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Προσδιορισμός μιας σχέσης ανάμεσα σε διαθέσιμα στοιχεία με βάση μία έννοιαΠροσδιορισμός μιας σχέσης ανάμεσα σε διαθέσιμα στοιχεία με βάση μία έννοια Τα φώτα τροχαίας ανάβουν με τους πιο κάτω συνδυασμούς χρωμάτων: Για να κατασκευάσει ένα μοντέλο φώτων τροχαίας, η Χαρά σχεδίασε το πιο κάτω κύκλωμα με χρωματιστά λαμπάκια και διακόπτες: διακόπτης 1 διακόπτης 2 διακόπτης 3 Συμπληρώστε τον πιο κάτω πίνακα, για να δείξετε ποιος ή ποιοι διακόπτες πρέπει να κλείσει/ουν, για να ανάψει ο κάθε λαμπτήρας. Χρώμα λαμπτήρα Αριθμός διακόπτη Κόκκινος Κόκκινος και πορτοκαλής Πράσινος Πορτοκαλής

17 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Προσδιορισμός μιας σχέσης ανάμεσα σε διαθέσιμα στοιχεία με βάση μία έννοια Στη φωτογραφία που ακολουθεί βλέπεις το πόδι ενός πτηνού. Πού νομίζεις ότι είναι δυνατό να συναντήσεις αυτό το πτηνό; α) στην έρημο β) σε ένα δάσος γ) στα λιβάδια δ) σε μια λίμνη Αιτιολόγησε την απάντησή σου.

18 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Προσδιορισμός μιας σχέσης ανάμεσα σε διαθέσιμα στοιχεία με βάση μία έννοια

19 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Διαμόρφωση και δικαιολόγηση μιας πρόβλεψης με τη βοήθεια μιας επιστημονικής έννοιαςΔιαμόρφωση και δικαιολόγηση μιας πρόβλεψης με τη βοήθεια μιας επιστημονικής έννοιας Τα γυάλινα αντικείμενα πιο κάτω περιέχουν νερό ή κάποιο άλλο διαφανές υγρό Ποια μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά το μεσημέρι, αν βρίσκονται πεταμένα στο δάσος, όπως δείχνει η εικόνα; Α Β Γ Δ Α, Β και Γ Β, Γ και Δ Α, Β και Δ Α, Γ και Δ

20 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Διαμόρφωση και δικαιολόγηση μιας πρόβλεψης με τη βοήθεια μιας επιστημονικής έννοιαςΔιαμόρφωση και δικαιολόγηση μιας πρόβλεψης με τη βοήθεια μιας επιστημονικής έννοιας Στο σπίτι του Γιώργου όλες οι ηλεκτρικές συσκευές είναι κλειστές. Είναι αναμμένη μόνο μια αδύνατη λάμπα στο γραφείο και ο μετρητής της ΑΗΚ γράφει αργά – αργά. Ο πατέρας του Γιώργου ήθελε μία πιο δυνατή λάμπα στο γραφείο. Συμπεριφέρθηκε κάπως βιαστικά και απρόσεκτα. Χωρίς να πειράξει καθόλου το διακόπτη, με τη βοήθεια ενός πανιού, για να μην καεί, ξεβιδώνει την αδύνατη λάμπα». Ο μετρητής της ΑΗΚ θα συνεχίσει να γράφει ή όχι και γιατί;

21 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Διαμόρφωση και δικαιολόγηση μιας πρόβλεψης με τη βοήθεια μιας επιστημονικής έννοιαςΔιαμόρφωση και δικαιολόγηση μιας πρόβλεψης με τη βοήθεια μιας επιστημονικής έννοιας Η Ελένη κατασκεύασε ένα καραβάκι που επιπλέει τοποθετώντας ένα κύβο από φενιζόλ σ’ ένα κλειστό δοχείο με νερό. Τι θα συμβεί, αν η Ελένη αναποδογυρίσει το μπουκάλι; Ο κύβος θα βυθιστεί Ο κύβος θα επιπλέει Ο κύβος δεν θα κινηθεί καθόλου Ο κύβος θα παραμείνει ακίνητος στη μέση του νερού

22 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Αναγνώριση ενός συγκεκριμένου σώματος ή φαινομένου με τη βοήθεια των ιδιοτήτων τουΑναγνώριση ενός συγκεκριμένου σώματος ή φαινομένου με τη βοήθεια των ιδιοτήτων του Σημείωσε με το βάζο με τη περισσότερο σταθερή ισορροπία. Σημείωσε με Χ το βάζο με τη λιγότερο σταθερή ισορροπία

23 Η αξιολόγηση εννοιών στις Φυσικές Επιστήμες Αναγνώριση ενός συγκεκριμένου σώματος ή φαινομένου με τη βοήθεια των ιδιοτήτων τουΑναγνώριση ενός συγκεκριμένου σώματος ή φαινομένου με τη βοήθεια των ιδιοτήτων του Ο άνθρωπος έχει στερεοσκοπική (τρισδιάστατη) όραση, επειδή το κάθε μάτι βλέπει: (α) το αντικείμενο που βλέπει το άλλο μάτι (β) με διαφορετική γωνία το αντικείμενο. Με βάση τις πιο πάνω πληροφορίες, ποιο από τα πιο κάτω ζώα ΔΕΝ έχει στερεοσκοπική όραση;

24 Αναγνώριση της ερώτησης που πρέπει να απαντηθεί για να δοθεί λύση στο πρόβλημαΑναγνώριση της ερώτησης που πρέπει να απαντηθεί για να δοθεί λύση στο πρόβλημα Προσδιορισμό των στοιχείων και της τεχνικής που απαιτούνται σε μια έρευναΠροσδιορισμό των στοιχείων και της τεχνικής που απαιτούνται σε μια έρευνα Εξαγωγή και αξιολόγηση των συμπερασμάτων που έχουν προέλθει από τα δεδομένα στοιχείαΕξαγωγή και αξιολόγηση των συμπερασμάτων που έχουν προέλθει από τα δεδομένα στοιχεία Ανακοίνωση των συμπερασμάτων σε δεδομένα ακροατήριαΑνακοίνωση των συμπερασμάτων σε δεδομένα ακροατήρια Οπτικό γραμματισμό (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων)Οπτικό γραμματισμό (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων) Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες Οι ερωτήσεις ή τα έργα αξιολόγησης ικανοτήτων στηρίζονται στον/στην:

25 Η Βασιλική θα ντύσει τα τετράδια της με διαφανές πλαστικό. Έχει στη διάθεσή της διάφορα χρώματα πλαστικού από το ίδιο υλικό. Την ενδιαφέρει να φαίνονται, όσο το δυνατό περισσότερο οι εικόνες του εξωφύλλου. Ποια ερώτηση πρέπει να απαντήσει, για να επιλέξει το καταλληλότερο κάλυμμα για τα τετράδιά της; Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες Αναγνώριση της ερώτησης που πρέπει να απαντηθεί, για να δοθεί λύση στο πρόβλημα

26 Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες Αναγνώριση της ερώτησης που πρέπει να απαντηθεί, για να δοθεί λύση στο πρόβλημα Υποθέστε ότι πρόκειται να κατασκευάσετε μια σανίδα κοπής για να κόβετε ψωμί ή να ψιλοκόβετε λαχανικά ή κρέας. Πρέπει να αποφασίσετε ποιο είναι το κατάλληλο είδος ξύλου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Έχετε τέσσερα κομμάτια ξύλου (Α, Β, Γ, Δ) και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε από τα αντικείμενα του σχήματος για να τα δοκιμάσετε. Ποια ερώτηση πρέπει να σας απασχολήσει, για να λύσετε το πρόβλημα;

27 Η ομάδα του Νίκου έφτιαξε μία ανεμογεννήτρια στο μάθημα «Σχεδιασμός και Τεχνολογία». Δεν έχει αποφασίσει ακόμα σε ποιο μέρος της αυλής θα την εγκαταστήσει. Ποια ερώτηση πρέπει να απαντήσει, για να επιλέξει το καταλληλότερο σημείο; Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες Αναγνώριση της ερώτησης που πρέπει να απαντηθεί, για να δοθεί λύση στο πρόβλημα

28 Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες Προσδιορισμός των στοιχείων και της τεχνικής που απαιτούνται σε μια έρευνα

29 Ο Πέτρος και η Βασιλική υποθέτουν ότι για να αναπτυχθούν με τον κατάλληλο τρόπο τα φυτά χρειάζονται άμμο στο χώμα. Για να διερευνήσουν την υπόθεσή τους, ετοίμασαν την πιο κάτω γλάστρα: Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες άμμος, χώμα και νερό ηλιακό φως Ποια από τις πιο κάτω γλάστρες πρέπει να είναι η δεύτερη στο πείραμά τους; ηλιακό φως άμμος και νερό σκοτεινό κουτί χώμα και νερό σκοτεινό κουτί ηλιακό φως άμμος και χώμαχώμα και νερό ηλιακό φως άμμος, χώμα και νερό (TIMSS, Dossey et al., 2006, σ. 75) Προσδιορισμός των στοιχείων και της τεχνικής που απαιτούνται σε μια έρευναΠροσδιορισμός των στοιχείων και της τεχνικής που απαιτούνται σε μια έρευνα

30 Εξαγωγή και αξιολόγηση των συμπερασμάτων που έχουν προέλθει από τα δεδομένα στοιχείαΕξαγωγή και αξιολόγηση των συμπερασμάτων που έχουν προέλθει από τα δεδομένα στοιχεία Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες κατεύθυνση που κυλά το νερό στο ρυάκι      Μετά τη νεροποντή ο Ανδρέας κατασκεύασε όμοια καραβάκια με το ίδιο χαρτί και τα τοποθέτησε σε ευθεία γραμμή στο ρυάκι που κυλούσε ήρεμα Όταν τα άφησε να κινηθούν ελεύθερα χωρίς να συναντήσουν κάποιο εμπόδιο, τα καραβάκια μετά από 20 δευτερόλεπτα πήραν τον πιο κάτω σχηματισμό. Κυκλώστε το γράμμα μίας από τις πιο κάτω δηλώσεις, που είστε σίγουροι ότι εκφράζει την πραγματικότητα: Α. Ορισμένα καραβάκια ήταν καλύτερα φτιαγμένα Β. Ο αέρας φυσούσε περισσότερο στη μέση του αυλακιού Γ. Το νερό κυλά πιο γρήγορα στη μέση του αυλακιού Δ. Τα καραβάκια είχαν την ίδια ταχύτητα στο νερό

31 Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες Εξαγωγή και αξιολόγηση των συμπερασμάτων που έχουν προέλθει από τα δεδομένα στοιχείαΕξαγωγή και αξιολόγηση των συμπερασμάτων που έχουν προέλθει από τα δεδομένα στοιχεία

32 Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες Εξαγωγή και αξιολόγηση των συμπερασμάτων που έχουν προέλθει από τα δεδομένα στοιχείαΕξαγωγή και αξιολόγηση των συμπερασμάτων που έχουν προέλθει από τα δεδομένα στοιχεία

33 Ανακοίνωση των συμπερασμάτων σε δεδομένα ακροατήριαΑνακοίνωση των συμπερασμάτων σε δεδομένα ακροατήρια Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες θάμνος κάκτος κόνδυλος Τα πιο κάτω φυτά ανήκουν στα είδη που μπορούμε να συναντήσουμε στο περιβάλλον της ερήμου. Α. Παρατηρήστε τα προσεκτικά και με βάση την κατασκευή τους, εξηγήστε πώς το καθένα έχει προσαρμόσει τα χαρακτηριστικά του, για να μπορεί να επιβιώνει στις ιδιαίτερες συνθήκες της ερήμου. Β. Λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν κατά τη διάρκεια της νύκτας, στην επιφάνεια του εδάφους της ερήμου σχηματίζονται σταγόνες νερού. Ποιο(α) φυτο(ά), κατά τη γνώμης σας, μπορεί/ούν να αξιοποιήσουν περισσότερο και ποιο(α) λιγότερο αυτές τις ελάχιστες ποσότητες νερού; Εξηγήστε τους λόγους που σας οδηγούν στο συγκεκριμένο συμπέρασμα.

34 Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες Οπτικός γραμματισμός (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων)Οπτικός γραμματισμός (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων)

35 Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες Οπτικός γραμματισμός (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων)Οπτικός γραμματισμός (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων) ΑΒΓΔ Ταρτραζίνη Καροτίνη Γνήσιος χυμός πορτοκαλιού Η χρωματογραφία είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιούν οι επιστήμονες, για ναεντοπίσουν διάφορες χρωστικές ουσίες που υπάρχουν στα ποτά, τα τρόφιμα καιάλλα μίγματα, όπως μελάνια, βαφές κτλ. Για το σκοπό αυτό βυθίζουν ένα ειδικό τύπο χαρτιού στο μίγμα που ενδιαφέρονται να μελετήσουν. Η κάθε ουσία του μίγματος κυκλοφορεί στο χαρτί με διαφορετική ταχύτητα, διανύει μία συγκεκριμένηαπόσταση και έτσι αφήνει σε διαφορετικό ύψος το ίχνος της, το οποίο έχει χαρακτηριστικό χρώμα. Μ’ αυτό τον τρόπο στο χαρτί σχηματίζεται ένα μοτίβο,το χρωματογράφημα, το οποίο αφήνεται να στεγνώσει και εξετάζεται με προσοχή. Το πιο κάτω σχεδιάγραμμα δείχνει τα αποτελέσματα της χρωματογραφίας σε τέσσερα είδη πορτοκαλάδας (Α, Β, Γ, Δ), δύο χρωστικές ουσίες και γνήσιο χυμό πορτοκαλιού.

36 Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες Οπτικός γραμματισμός (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων)Οπτικός γραμματισμός (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων) Με βάση τις πληροφορίες του πιο πάνω διαγράμματος να απαντήσετε τις πιο κάτω ερωτήσεις: (α) Ποια είδη πορτοκαλάδας περιέχουν ακριβώς τα ίδια συστατικά; (β) Η ταρτραζίνη είναι μία ουσία που λέγεται ότι προκαλεί υπερκινητικότητα σε κάποια άτομα. Ποιο είδος πορτοκαλάδας θα προσφέρατε σ’ ένα παιδί που είναι ήδη υπερκινητικό; Για ποιο σκοπό πιστεύετε ότι οι βιομηχανίες προσθέτουν ταρτραζίνη στις πορτοκαλάδες; (γ) Ποια ουσία υπάρχει και στους τέσσερις τύπους πορτοκαλάδας; Ποια κατά τη γνώμη σας έπρεπε να υπάρχει και γιατί;

37 Οπτικός γραμματισμός (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων)Οπτικός γραμματισμός (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων) Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες Οι πιο κάτω γραφικές παραστάσεις παρουσιάζουν την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από διάφορες πηγές για διάφορα έτη στο Ηνωμένο Βασίλειο: Α. Ποια ήταν η κύρια πηγή για την παραγωγή ηλεκτρισμού το 1980 και ποια το 1999; Ποιους θεωρείτε πιθανούς λόγους για την αλλαγή αυτή; Β. Ποιες πηγές παρουσίασαν πτωτική, ποιες αυξητική και ποιες σταθερή τάση στη χρήση τους για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας; Γ. Κατασκευάστε ένα γραμμικό διάγραμμα που παρουσιάζει τις πιο πάνω πληροφορίες από το 1980 ως το 1999.

38 Οπτικός γραμματισμός (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων)Οπτικός γραμματισμός (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων) Η αξιολόγηση ικανοτήτων στις Φυσικές Επιστήμες

39 Οπτικός γραμματισμός (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων)Οπτικός γραμματισμός (κατασκευή και ανάγνωση γραφικών παραστάσεων και πινάκων)

40 Βιωματική εργασία στις ομάδες: Να γράψετε σε ποιο ή ποιους δείκτες επιτυχίας ανταποκρίνεται η κάθε ερώτηση. Η αξιολόγηση στις Φυσικές Επιστήμες


Κατέβασμα ppt "3 η συνάντηση επιμόρφωσης μάχιμων εκπαιδευτικών για το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γενάρης 2011."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google