Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αλδεϋδες- Κετόνες.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αλδεϋδες- Κετόνες."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αλδεϋδες- Κετόνες

2 Αλδεϋδες- Κετόνες

3 Αλδεϋδες- Κετόνες Τεστοστερόνη Βενζαλδεϋδη Βανιλίνη

4 Αλδεϋδες- Κετόνες Φυσικές ιδιότητες Σημείο ζέσεως Διαλυτότητα Μόριο
Ομόλογη σειρά Σημείο ζέσεως (°C) CH3CH2CH3 αλκάνιο -42 CH3CHO αλδεϋδη +21 CH3CH2OH αλκοόλη +78 Σημείο ζέσεως Διαλυτότητα

5 Αλδεϋδες- Κετόνες

6 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Μέθοδοι παρασκευής
Οξείδωση αλκοολών Πως θα αποφευχθεί η οξείδωση, σε δεύτερο στάδιο, της αλδεϋδης σε οξύ ? Χρήση ήπιου οξειδωτικού μέσου (χλωροχρωμική πυριδίνη, PCC) Χρήση περίσσειας αλκοόλης Απομάκρυνση παραγόμενης αλδεϋδης

7 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Μέθοδοι παρασκευής
Οξείδωση αλκενίων

8 Αρωματικές Αλδεϋδες- Κετόνες Μέθοδοι παρασκευής
Οξείδωση μεθυλοβενζολίων [Ο] Friedel-Crafts ακυλίωση αρωματικών ενώσεων

9 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες
Αντιδράσεις προσθήκης κυανυδρίνες Χρήση της αντίδρασης αμινοξύ

10 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες
δεν επηρεάζονται διπλοί δεσμοί, που τυχόν υπάρχουν στο μόριο Αναγωγή αλδεϋδών και κετονών Αναγωγικά αντιδραστήρια Η ή

11 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες
Οξείδωση αλδεϋδών

12 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες
Οξείδωση αλδεϋδών- Αντιδραστήριο Tollens Περιέχει [Ag(NH3)2]+. NaOH AgNO3 AgOH π. NH3 [Ag(NH3)2]+. Κάτοπτρο Ag Οξείδωση αλδεϋδών- Αντιδραστήριο Fehling Περιέχει ιόντα Cu2+ σε αλκαλικό περιβάλλον Σκούρο κόκκινο ίζημα

13 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες
Αντίδραση αλδεϋδών και κετονών με αντιδραστήρια Grignard  φορμαλδεϋδη  1οταγής αλκοόλη αλδεϋδη  2οταγής αλκοόλη κετόνη  3οταγής αλκοόλη

14 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες
Προσθήκη αζωτούχων ενώσεων υδραζόνη φαινυλυδραζόνη NH2OH hydroxylamine 2,4-dinitrophenylhydrazone οξίμη κίτρινο ίζημα (ανίχνευση αλδεϋδης ή κετόνης)

15 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες
Αντίδραση ιωδοφορμίου ( ανίχνευση CH3-C=O)

16 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες
Αντίδραση Wittig αλκένιο

17 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες
Αλδολική συμπύκνωση Την αντίδραση δίνουν αλδεϋδες και κετόνες με α- άτομα Η α- άτομα Η α- άτομα Η α- άτομα Η

18 Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες
Αλδολική αντίδραση- Μηχανισμός αντίδρασης Ενολικό ιόν Ενισχυμένος όξινος χαρακτήρας Αλδόλη

19 Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες
Αλδολική συμπύκνωση- Μηχανισμός αντίδρασης                                                                                                                                              

20 Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες
Αλδολική συμπύκνωση ακεταλδεϋδη βενζαλδεϋδη + κινναμαλδεϋδη (3- φαινυλοπροπενάλη)

21 Αλειφατικές Αλδεϋδες- Κετόνες Χημικές ιδιότητες
Αντίδραση Cannizaro Την αντίδραση δίνουν αλδεϋδες που δε διαθέτουν α- άτομα Η Βενζυλική αλκοόλη Βενζοϊκόοξύ βενζαλδεϋδη


Κατέβασμα ppt "Αλδεϋδες- Κετόνες."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google