Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Επιμέλεια: Αρίστη Παραδείση

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Επιμέλεια: Αρίστη Παραδείση"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Επιμέλεια: Αρίστη Παραδείση
Χημεία Α΄ Λυκείου Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων Επιμέλεια: Αρίστη Παραδείση

2 Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων χρωματίζει τη φλόγα του λύχνου.
Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων Η πυροχημική ανάλυση είναι μια μέθοδος ποιοτικής ανάλυσης Όταν θερμαίνεται μια ουσία στη φλόγα του λύχνου, προσφέρεται σ΄αυτήν ενέργεια, η οποία αυξάνει όσο αυξάνει η θερμοκρασία. Τα αποτελέσματα της θέρμανσης αυτής ποικίλλουν. Ένα από τα φαινόμενα που περιμένουμε είναι η διάσπαση της ουσίας στα στοιχεία που την αποτελούν και η απελευθέρωση τους σε μορφή α τ ό μ ω ν ή ι ό ν τ ω ν. Πρώτα η ένωση θα περάσει τα στάδια της τήξης και της εξαέρωσης και εφόσον η πηγή ενέργειας είναι ικανή, γίνεται δ ι έ γ ε ρ σ η ατόμων που εκδηλώνεται με ά λ μ α τ α η λ ε κ τ ρ ο ν ί ω ν σ ε σ τ ι β ά δ ε ς μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η ς ε ν έ ρ γ ε ι α ς. Η φάση αυτή κρατά κλάσματα του δευτερολέπτου. Τα ηλεκτρόνια που ε π ι σ τ ρ έ φ ο υ ν στην α ρ χ ι κ ή τους ε ν ε ρ γ ε ι α κ ή στάθμη εκπέμπουν την επιπλέον ενέργεια με μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που: χρωματίζει τη φλόγα του λύχνου.

3 Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων
Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων Εκείνα τα στοιχεία τα οποία διεγείρονται ευκολότερα είναι τα μέταλλα και μάλιστα τα ελαφρά, όπως τα α λ κ ά λ ι α και οι α λ κ α λ ι κ έ ς γ α ί ε ς. Επειδή η ηλεκτρονιακή δομή καθενός απ΄αυτά είναι μοναδική, αναμένεται και ο χρωματισμός της φλόγας να τ α υ τ ο π ο ι ε ί το δ ι ε γ ε ι ρ ό μ ε ν ο σ τ ο ι χ ε ί ο. Πρέπει να τονιστεί ότι το χρώμα της φλόγας οφείλεται αποκλειστικά στο μεταλλικό ιόν. Το ανιόν δηλαδή, με το οποίο είναι συνδεδεμένο το μεταλλικό ιόν στη στερεά κατάσταση, δεν επηρεάζει το χρώμα της φλόγας. Ιόντα Χρώμα φλόγας Λίθιο, Li+ Νάτριο, Na+ Κάλιο, K+ Ασβέστιο, Ca2+ Βάριο, Ba2+ Στρόντιο, Sr2+ Χαλκός, Cu2+ κ ό κ κ ι ν ο έ ν τ ο ν ο κ ί τ ρ ι ν ο ι ώ δ ε ς κ ε ρ α μ ι δ ί π ρ α σ ι ν ο κ ί τ ρ ι ν ο β υ σ σ ι ν ί γ α λ α ζ ο π ρ ά σ ι ν ο

4 Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων
Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων Ba 2+

5 Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων
Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων Sr 2+

6 Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων
Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων αλκαλικών ιόντων Na + Li + K +

7 Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων
Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων Cu 2+

8 Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων
Πυροχημική ανίχνευση μεταλλικών ιόντων αλκαλίων αλκαλικών γαιών χαλκού και άλλων... Cu 2+ Li + Sr 2+ Ba 2+ Ca 2+ K + Na +

9 Επιμέλεια: Αρίστη Παραδείση
Τ έ λ ο ς Επιμέλεια: Αρίστη Παραδείση

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


Κατέβασμα ppt "Επιμέλεια: Αρίστη Παραδείση"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google