Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η γέννηση της διοίκησης Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία LEGATI AUGUSTI.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η γέννηση της διοίκησης Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία LEGATI AUGUSTI."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η γέννηση της διοίκησης Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία LEGATI AUGUSTI

2 Ιστορική οριοθέτηση Νέα μορφη του πολιτεύματος: Αυτοκρατορία Κυριότερες χρονικές περίοδοι 27 π.Χ.-98μ.Χ.: Θεμελίωση - Αύγουστος - Βεσπασιανός ( αρχή της κληρονομικής διαδοχής) 98μ.Χ.-211μ.Χ.: Εξέλιξη -Τραϊανός -Ανδριανός -Μάρκος Αυρήλιος 211-284:Πτώση Περίοδος κρίσης, μετατροπή-προσαρμογή του πολιτεύματος

3 αυτοκρατορική παραχώρηση Legatio: εκχώρηση αρμοδιότητας Aίτια: 1. Η Ρώμη γίνεται αυτοκρατορία= ανάγκη εξασφάλισης κρατικής συνοχής και ασφάλειας 2. Αugustus: Ο αυτοκράτορας καθίσταται πηγή κάθε εξουσίας 3. Ο θεσμός των αντιπροσώπων του ενός και ανώτατου άρχοντα συμφωνεί με την πολιτική παράδοση των ελληνόφων επαρχιών

4 Αυτοκρατορική παραχώρηση στην πράξη Αρμοδιότητες: Δημοσιονομική πολιτική Αστυνόμευση Έλεγχος δημοσίων έργων Απονομή δικαιοσύνης Αμεση αντιπροσώπευση του αυτοκράτορα: έννοια (rescripta- mandata) και συνέπειες(legatus<αυτοκράτορα, υπόλογος στην ανώτατη αρχή)

5 Σε εξελικτική πορεία Ύστερη Ρωμαϊκή- Πρώιμη Βυζαντινή Περίοδος Scrinia

6 Ιστορική οριοθέτηση Μεταβατική Περίοδος 284-305: Διοκλητιανός. Χωρισμός της αυτοκρατορίας Δεσποτεία 305-391: Από τη Ρώμη στο Βυζάντιο. Ανεξιθρησκέια- Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους 527-565: Ιουστινιανός. Κωδικοποίηση του corpus iuris civilis. 565 ως την άλωση: Ενδυνάμωση του ρόλου της εκκλησίας κυρίως σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Από τον έννατο αιώνα και μετά οι κανόνες των οικουμενικών συνόδων έχουν την ισχύ νόμων.

7 Διαμόρφωση της κεντρικής διοίκησης SCRINIA: Πρώιμη μορφή υπουργείων Αίτια: - ανάγκη συντονισμού διοικητικών υπηρεσιών επαρχιών και μητροπόλεως -προσπάθεια διάρθρωσης της κρατικής μηχανής με σκοπό την αποτελεσματικότερη διοίκηση του κράτους

8 Η κεντρική διοίκηση στην πράξη Είδη υπουργείων ως τον τρίτο αιώνα μ.Χ. *scrinium a rationibus *scrinium a libellis, υποδιαιρούμενο σε: a libellis graecis,και a libellis latinis *scrinium ab epistulis *scrinium a cognitionibus Αλλαγές από τον τρίτο αιώνα και μετά * a dispositionum * scrinium a memoriae Ιουστιανιανός. Τα scrinia γίνονται σέκρετα

9 Υπό οθωμανική κυριαρχία Ιστορικοπολιτική οριοθέτηση Cheria: Ιερό δίκαιο 1Διβάνι 2 Μπεηλερμπελίκια 3 Σαντζάκια/ Πασαλίκια Σουλτάνος: αρχηγός του κράτους ανώτατος θρησκευτικός άρχοντας (θρησκεία και διοίκηση)

10 Τοπική Διοίκηση Τοπικοί άρχοντες: Κοτζαμπάσηδες (codjabashi) - κοινωνική καταγωγή Εφαρμοστέο Δίκαιο: Τοπικό Δίκαιο και κανόνες της εκκλησίας - συλλογές βυζαντινο-ρωμαϊκού δικαίου: Εξάβιβλος - Συλλογές κανονικού δικαίου Σχέσεις με τις τούρκικες αρχές

11 Ο δυτικός κόσμος:απο την αυτοδιοίκηση στην κεντρική διοίκηση Statuts: Οι τοπικοί νόμοι στα πλαίσια μιας μορφής πόλεως-κράτους -έννοια και θεμελίωσή τους: ius statuendi και universitas -τοπικοί νόμοι και αρμόδιες τοπικές αρχές: administrare, regere, iudicare τοπικός λαός και τοπικά έθιμα Χρόνος και τόπος ισχύος των τοπικών νόμων. Σχέσεις με την κεντρική διοίκηση: Βασιλιάς και τοπικές κυβερνήσεις Σταδιακή εξέλιξη: Αδύναμη βασιλική εξουσία Ανάγκη δημιουργίας κρατικής συνείδησης Αποδυνάμωση των τοπικών συμβουλίων με την εισαγωγή του θεσμού των Prévôt


Κατέβασμα ppt "Η γέννηση της διοίκησης Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία LEGATI AUGUSTI."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google