Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μονάδες Αφαλάτωσης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μονάδες Αφαλάτωσης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μονάδες Αφαλάτωσης

2

3 Η νομοθεσία Κοινοτική νομοθεσία και ενσωμάτωση +βιομηχανικές εγκαταστάσεις Άδεια Εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης Για την άδεια εγκατάστασης απαιτείται υποβολή αίτησης μηχανολογικής εγκατάστασης που συνοδεύεται από: Α) Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων με συνημμένη την Εγκεκριμένη μελέτη (άρθρο 4 ν.1650/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 ν. 3010/2002, ΥΑ 11014/703/Φ104/2003) Β) Βεβαίωση Χρήσης Γης (χορηγείται από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες) Κατά περίπτωση ενδέχεται να απαιτούνται ειδικά δικαιολογητικά Η άδεια εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης χορηγείται από τη οικεία Περιφέρεια (Υ.Α φ15/οικ. 7815/615). Δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης για μηχανολογικές εγκαταστάσεις με κινητήρια ισχύ έως 22 kw ή θερμική έως 50 kw

4 Για άδεια λειτουργίας απαιτείται:
Α) Υπεύθυνη δήλωση για τη τήρηση της μελέτης κατασκευής Β) Υπεύθυνη δήλωση για τον αριθμό και τη ειδικότητα των τεχνικών που θα εργασθούν και του υπευθύνου της λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού Γ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας Δ) Άδεια οικοδομής

5 Ε) Άδεια χρήσης νερού ν.3199/2003: «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000». Για τη παροχή νερού, τη χρήση νερού και την εκτέλεση έργου για την αξιοποίηση υδατικών πόρων, καθώς και για κάθε έργο ή δραστηριότητα που αποσκοπεί στη προστασία από τη ρύπανση λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων στο περιβάλλον, από φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, απαιτείται άδεια που εκδίδεται από την οικεία Περιφέρεια από την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. Τα έργα για τα οποία απαιτείται η έκδοση άδειας χρήσης νερού είναι: Έργα υδροληψίας Μεταφοράς νερού Έργα δικτύων Ρύθμισης αποθήκευσης Επεξεργασίας νερού Τροφοδότησης και έργα προστασίας - συντήρησης

6 Η) Άδεια διάθεσης βιομηχανικών υγρών αποβλήτων (Υ.Α. 221/65)
ΣΤ) Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας (ν.2971/2001) Η) Άδεια διάθεσης βιομηχανικών υγρών αποβλήτων (Υ.Α. 221/65) Με απόφαση του Γ.Γ Περιφέρειας και με δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται το σημείο εκβολής των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων, τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και οι τυχόν απαιτούμενοι όροι. Θ) Βεβαίωση καταλληλότητας από την αρμόδια υπηρεσία Υγείας – Πιστοποιητικό ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (ΥΑ οικ / ) Σύστημα αφαλάτωσης

7

8 Πλεονεκτήματα: Προμηθεύεται καλής ποιότητας νερού ιδιαίτερα στις απομονωμένες περιοχές. Υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα θαλασσινού στοιχείου ώστε να επιτρέπεται η εκμετάλλευση του. Επιπτώσεις: Στο στάδιο της τροφοδοσίας σημειώνεται θνησιμότητα μικρών οργανισμών, όπως μικρά ψάρια, πλαγκτόν, αυγά ψαριών, λόγω απορρόφησης ή πρόσκρουσης τους στον αγωγό εισροής. Στο στάδιο της επεξεργασίας χρησιμοποιούνται χημικά. Απαιτείται σημαντική κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας. Τα απόβλητα άλμης που δημιουργούνται διοχετεύονται χωρίς επιπλέον επεξεργασία στη θάλασσα. Προβλήματα από την αύξηση της θερμοκρασίας της άλμης. Προκαλείται χημική ρύπανση που οφείλεται στα οξέα, τα απολυμαντικά μέσα και στην πλύση των μεμβρανών.

9


Κατέβασμα ppt "Μονάδες Αφαλάτωσης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google