Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Α . ΑΘΗΝΑΣ

2 ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα δοκιμίων τύπου έκθεσης. Από πλευράς μαθητή Στα δοκίμια τύπου έκθεσης ο μαθητής Οργανώνει τις δικές του απαντήσεις Χρησιμοποιεί το δικό του τρόπο έκφρασης Απαντά σε περιορισμένο αριθμό ερωτήσεων Δίνει απαντήσεις που έχουν διαφόρους βαθμούς πληρότητας και ακρίβειας. Από πλευράς καθηγητή Στα δοκίμια τύπου έκθεσης ο καθηγητής: Μπορεί να τα ετοιμάσει εύκολα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται αρκετό χρόνο για τη διόρθωσή τους ,Έτσι η ευκολία αντισταθμίζεται με την δυσκολία στη διόρθωση. Γράφει ερωτήσεις χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει ειδικές γνώσεις η δεξιότητες που απαιτούνται σε άλλους τύπους δοκιμίων.

3 ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ Από πλευράς καθηγητή
Στα δοκίμια τύπου έκθεσης ο καθηγητής: Μπορεί να τα ετοιμάσει εύκολα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται αρκετό χρόνο για τη διόρθωσή τους Έτσι η ευκολία αντισταθμίζεται με την δυσκολία στη διόρθωση. Γράφει ερωτήσεις χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει ειδικές γνώσεις η δεξιότητες που απαιτούνται σε άλλους τύπους δοκιμίων.

4 ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ
Οι ερωτήσεις να έχουν μόνο μια ορθή απάντηση Η ερώτηση να περιλαμβάνει μόνο τα στοιχεία που σχετίζονται με την απάντηση Να αποφεύγονται οι λέξεις που κατευθύνουν προς την ορθή απάντηση. Οι αρνητικές ερωτήσεις να αποφεύγονται. Παράδειγμα Ποιο είναι το όνομα του βασικού μέλους της δεκαμελούς επιτροπής νομομαθών που ασχολήθηκε με τον κώδηκα που ονομάστηκε Ιουστινιάνιος;(Τριβωνιανός) Αντιπαράδειγμα: Πως ονομάζεται ο κώδικας που εκδόθηκε το 529 από μια δεκαμελή επιτροπή νομομαθών με βασικό μέλος τον Τριβωνιανό και στον οποίο ενσωματώθηκαν όλοι οι νόμοι των παλαιότερων Ρωμαίων αυτοκρατόρων ως την ημέρα εκδοσής του;(Ιουστινιάνειος) Πως ονομάζεται το πρόχειρο νομικό κείμενο για καθημερινή χρήση των δικαστών που δημοσίευσε ο Βασίλειος ο Α’ ;(Πρόχειρος νόμος).

5 ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Η ερώτηση να έχει μονοσήμαντη απάντηση. Να μην υπάρχουν πολλά κενά σε μια πρόταση. Τα κενά να δίνονται στο τέλος της πρότασης. Αν το πρόβλημα ζητά αριθμητική απάντηση ,τότε να δίνονται οι σχετικές μονάδες. Αντιπαράδειγμα: Τα τείχη της Λευκωσίας κτίστηκαν από (…………) Πιθανές απαντήσεις θα μπορούσαν να είναι: Τους ενετούς Πέτρα εργάτες. Η άνοδος της δύναμης των βασιλιάδων των Μυκηνών είναι φανερή (από τον θησαυρό του Ατρέα) που ανασκάφτηκε (το 1876) Κάποιος άλλος θα μπορούσε να απαντήσει. Η άνοδος της δύναμης των βασιλιάδων των Μυκηνών είναι φανερή από (το μνημιώδη τάφο ) που ανασκάφτηκε (από το Σταματάκη). Παράδειγμα Η ψηλότερη κορυφή του Τροόδους είναι(…………)m

6 ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΟΡΘΟ/ΛΑΘΟΣ (True/false)
Να αποφεύγονται οι λέξεις που δίνουν υπαινιγμούς για την σωστή απάντηση. εκφράσεις που παρερμηνεύονται να αποφεύγονται. Αρνητικές δηλώσεις να μην χρησιμοποιούνται. Αποφυγή ερωτήσεων που περιέχουν πέραν του ενός νοήματος. Οι μακροσκελείς προτάσεις πρέπει να αποφεύγονται. Αντιπαράδειγμα: H κωδικοποίηση της Ρωμαϊκής νομοθεσίας από τον Θεοδόσιο Β το Μικρό τερμάτισε τη σύγχυση που προκαλούσε ο μεγάλος αριθμός των νόμων και μπόρεσε να καλύψει όλες τις απαιτήσεις της εποχής του. Ορθό/ Λάθος Ένας μεγάλος αριθμός απαιτήσεων ικανοποιήθηκε από τη γενική κωδικοποίηση της ρωμαϊκής νομοθεσίας που έκανε ο Θεοδόσιος ο Β΄ ο Μικρός. Ορθό /Λάθος Ο Θεοδοσιανός κώδικας δεν μπόρεσε να καλύψει τις απαιτήσεις της εποχής του. Ορθό /λάθος Τα ‘’ βασιλικά’’ είναι ο πιο σημαντικός κώδικας και χαρακτηρίζεται ως ‘’Ανακάθαρσις των παλαιών νόμων ‘’και είναι έργο της ομάδας νομικών του Λέοντα Στ’. Αντιπαράδειγμα Το ‘’Επαρχικό Βιβλίο’’ εκδόθηκε στα χρόνια του Λέοντα Στ’ και είχε στόχο να καθοριστούν οι λεπτομέρειες στη λειτουργία των συντεχνιών και απευθυνόταν στον έπαρχο της Κωνσταντινούπολης

7 ΔΟΚΙΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ
Οι ερωτήσεις στην κάθε ομάδα να είναι ομοιογενείς.( Αποκλεισμός) Ο αριθμός των προβλημάτων της ομάδας ι να είναι μικρότερος από τον αριθμό των απαντήσεων της ομάδας ιι. Ο αριθμός των προτάσεων στις δύο ομάδες να είναι σχετικά μικρός. Η διάταξη των προβλημάτων αλφαβητικά η λογικά είναι προτιμητέα. Οι οδηγίες που προηγούνται πρέπει να αναφέρουν αν η αντιστοίχιση είναι ένα προς ένα η ένα προς δύο. Παράδειγμα Στο κενό χώρο μπροστά τις δηλώσεις της ομάδας ι τοποθέτησε το γράμμα που αντιστοιχεί στην ομάδα ιι ΟΜΑΔΑ Ι ΟΜΑΔΑΙΙ Δίνει κίνητρα στους μαθητές Β. Δοκίμιο με αναφορά σε επίπεδο Γ.Ο ειδικός αποφάνθηκε ότι……. Δ. Τοποθετήθηκε στο καλύτερο τμήμα Ε .Προσδοκώμενη συμπεριφορά του μαθητή. Ζ.Δοκίμιο με αναφορά σε κριτήριο Αρχική αξιολόγηση Συνεχής αξιολόγηση Διαγνωστική αξιολόγηση Τελική αξιολόγηση

8 ΠΟΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1 Το στέλεχος της ερώτησης πρέπει να έχει σημασία από μόνο του και να παρουσιάζει το πρόβλημα ξεκάθαρα. Αντιπαράδειγμα Η Νότια Αμερική Α είναι μια επίπεδη ακαλλιέργητη ήπειρος Β εισάγει καφέ από τις ΗΠΑ Γ έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από τις ΗΠΑ Δ κατοικείται κυρίως από αποίκους από την Ισπανία. Παράδειγμα Το μεγαλύτερο μέρος της Νότιας Αμερικής κατοικείται από αποίκους από Α την Αγγλία Β τη Γαλλία Γ την Ολλανδία Δ την Ισπανία

9 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2 Το στέλεχος πρέπει να περιέχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της ερώτησης και να είναι απαλλαγμένο από οποιοδήποτε άσχετο υλικό. Αντιπαράδειγμα Το μεγαλύτερο μέρος της Νότιας Αμερικής κατοικείται από αποίκους προερχόμενους από την Ισπανία . Γιατί νομίζεις τόσοι πολλοί Ισπανοί κατοίκησαν εκεί ; Α Ζητούσαν περιπέτεια Β Ζητούσαν πλούτο Γ. Ήθελαν χαμηλότερους φόρους Δ. Ζητούσαν θρησκευτική ελευθερία Παράδειγμα Οι Ισπανοί κατοίκησαν το μεγαλύτερο μέρος της Νότιας Αμερικής αναζητώντας Α περιπέτεια Β πλούτο Γ χαμηλότερους φόρους Δ. Θρησκευτική ελευθερία

10 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ . 3. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις πρέπει η ερώτηση να έχει αρνητική διατύπωση. Αντιπαράδειγμα Ποια από τις πιο κάτω δεν είναι ασφαλής πρακτική ,όταν οδηγούμε σε παγωμένους δρόμους; Α σταδιακή ανάπτυξη ταχύτητας Β γερό πάτημα των φρένων Γ γερό κράτημα του τιμονιού Δ σταδιακό χαμήλωμα ταχύτητας Παράδειγμα Όλες οι παρακάτω είναι ασφαλείς πρακτικές ,όταν οδηγούμε σε παγωμένους δρόμους ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ Α σταδιακή ανάπτυξη ταχύτητας Γ γερό κράτημα του τιμονιού Δ σταδιακό χαμήλωμα ταχύτητα

11 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 Όλες οι παρεμβολές πρέπει να είναι συνεπείς από γραμματικής απόψεως με το στέλεχος της ερώτησης. Αντιπαράδειγμα Ο Σηκουάνας βρίσκεται στη Α Αγγλία Β Γαλλία Γ Ιταλία Δ Ισπανία Παράδειγμα Ο Σηκουάνας βρίσκεται Α στην Αγγλία Β στη Γαλλία Γ στην Ιταλία Δ στην Ισπανία

12 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 5. Κάθε ερώτηση πρέπει να περιέχει μια ορθή απάντηση η την καλύτερη απάντηση Αντιπαράδειγμα Ποια από τις παρακάτω απαντήσεις είναι η καλύτερη πηγή θέρμανσης; Α. Άνθρακας Β. Ηλεκτρισμός Γ. Γκάζι Δ. Πετρέλαιο. Παράδειγμα Στις μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ ,ποια από τις παρακάτω ερωτήσεις είναι η πιο οικονομική πηγή θέρμανσης για οικιακή χρήση ; Α. Άνθρακας Δ Πετρέλαιο

13 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ερωτήσεις που περιέχουν κάποια νέα στοιχεία ,όχι όμως ολότελα καινούργια και διαφορετικά από τα παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν στην τάξη. 7. Όλοι οι αποπροσανατολιστές θα πρέπει να είναι πιθανοί . Αντιπαράδειγμα Ποίος ανακάλυψε τον Βόρειο Πόλο; Α. Ο Χριστόφορος Κολόμβος Β Ο Φερδινάρδος Μαγγελάνος Γ Ο Ρόμπερτ Πήρυ Δ. Ο Μάρκο Πόλο Παράδειγμα Ποιος ανακάλυψε τον Βόρειο Πόλο; Α. Ο Ρόλαντ Αμμούδσεν Β. Ο Ρίτσαρντ Μπύρντ Γ. Ο Ρόμπερτ Πήρυ Δ. Ο Ρόμπερτ Σκοτ

14 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 8.Πρέπει να αποφεύγεται οποιαδήποτε λεκτική συσχέτιση του στελέχους με την ορθή απάντηση. Αντιπαράδειγμα Το περιεχόμενο του ‘’Γεωργικού Νόμου ‘’ αναφέρεται Α. στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ελεύθερων γεωργών Β. Στις αρμοδιότητες του αυτοκράτορα Γ. στις μεταφορές εμπορευμάτων με πλοία Δ. Στις σχέσεις εμπόρων και ναυτικών

15 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 9. Το μήκος των παρεμβολών δεν πρέπει να παρέχει κλειδιά στους εξεταζόμενους για αναγνώριση της ορθής απάντησης. Αντιπαράδειγμα 9. Ποιος είναι ο κύριος σκοπός των Ηνωμένων Εθνών ; Α. Να διατηρεί την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς της γης . Β. ΝΑ καθιερώσει τον διεθνή νόμο Γ. Να παρέχει στρατιωτικό έλεγχο Δ. Να σχηματίσει καινούργιες κυβερνήσεις Παράδειγμα Ποιος είναι ο κύριος σκοπός των Ηνωμένων Εθνών; Α. να διατηρεί την ειρήνη ανάμεσα στους λαούς της γης Β. να αναπτύξει ένα καινούργιο σύστημα διεθνούς δικαίου Γ. να παρέχει στρατιωτικό έλεγχο των νεοσύστατων κρατών. Δ. να καθιερώσει δημοκρατικές κυβερνήσεις σε νέα κράτη

16 ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 10 Η ορθή απάντηση πρέπει να παρουσιάζεται σε κάθε μια από τις εναλλακτικές θέσεις περίπου σε ίσο αριθμό περιπτώσεων ,αλλά με τυχαία διάταξη 11. Η χρήση παρεμβολών όπως κανένα από τα πιο πάνω η όλα τα πιο πάνω πρέπει να χρησιμοποιούνται πολύ αραιά.

17 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

18


Κατέβασμα ppt "ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google