Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ο ρόλος των ΤΠΕ στο σχολείο ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

2 ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70
Τι είναι μάθηση Μεταβολή της συμπεριφοράς σαν αποτέλεσμα εμπειρίας ή άσκησης Παλιά θεώρηση Απόκτηση και μεταβολή γνώσεων, δεξιοτήτων, στρατηγικών, πεποιθήσεων, τάσεων δηλαδή αλλαγή του γνωστικού δυναμικού του ατόμου σαν αποτέλεσμα των εμπειριών που επεξεργάζεται. Σύγχρονη θεώρηση ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

3 ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70
Θεωρίες μάθησης ΤΡΕΙΣ ΣΧΟΛΕΣ :  Ο Συμπεριφορισμός (behaviorism) Η μάθηση ως διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης Ο Εποικοδομισμός (constructivism, constructionism) Η μάθηση ως διαδικασία δημιουργίας της γνώσης Οι Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης Η μάθηση ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε κοινωνικές ομάδες ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

4 Θεωρητικοί του Συμπεριφορισμού
I. Pavlov J.B. Watson E.L. Thorndike B. F. Skinner ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

5 Αρχές του συμπεριφορισμού
Μάθηση είναι η τροποποίηση της συμπεριφοράς του ατόμου. Παρατήρηση και μελέτη της εξωτερικής συμπεριφοράς. Οι εσωτερικές νοητικές διεργασίες δεν μπορούν να μελετηθούν Η μάθηση είναι αποτέλεσμα της σύνδεσης ερέθισμα – αντίδραση (S-R) Η επανάληψη ενισχύει τη μάθηση Οι θετικές ενισχύσεις (ανταμοιβές) ενισχύουν μια συγκεκριμένη μάθηση και οι αρνητικές (ποινές) την αποδυναμώνουν Κάθε είδος μάθησης μπορεί να αναλυθεί και να αποσυναρμολογηθεί σε απλούστερα τμήματα Η γνώση μεταδίδεται ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

6 Αρχές του συμπεριφορισμού στη διδασκαλία
Ενεργή συμμετοχή του μαθητή Χωρισμός της ύλης σε επιμέρους τμήματα Βαθμιαία μετάβαση από τα απλά στα σύνθετα και δυσνόητα Άμεση ανατροφοδότηση των απαντήσεων των μαθητών ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

7 Προγραμματισμένη διδασκαλία
Μηχανοποίηση της εκπαίδευσης B. F. Skinner N. Crowder Προγραμματισμένη διδασκαλία Διδακτικές μηχανές ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

8 Διδακτική μέθοδος του Skinner
Προγραμματισμένη διδασκαλία Ακριβής και σαφής διατύπωση διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων Μετρήσιμη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μάθησης Δόμηση της ύλης ώστε να ταιριάζει με τις δυνατότητες των μαθητών/τριών Καθορισμός σταδίων προόδου Γραμμική πορεία της μάθησης χωρίς διακλαδώσεις Δημιουργία ευχάριστης σχολικής ατμόσφαιρας για ενίσχυση της μάθησης Αποφυγή του λάθους ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

9 Παράδειγμα λογισμικού που ακολουθεί τη γραμμική οργάνωση του Skinner
Η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι η Αθήνα: (Ναι - Όχι) Σωστό Λάθος ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

10 Διδακτική μέθοδος του N. Crowder
ακολουθεί διακλαδώσεις ή πολλαπλές επιλογές Η απάντηση του μαθητή καθορίζει το τι θα ακολουθήσει ως παρουσίαση από το πρόγραμμα. Αποποινικοποίηση του λάθους ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70

11 ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70
ΤΕΛΟΣ ΚΑΛΕΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β ΠΕ60/70


Κατέβασμα ppt "ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google