Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ
Π. ΙΩΑΝΝΟΥ-ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΚΑΘ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2003

2 ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (LUMINESCENCE)
ΠΗΓΗ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (ELECTROLUMINESCENCE)  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (RADIOLUMINESCENCE)  EΝΕΡΓΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (CHEMILUMINESCENCE)  ENΕΡΓΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΒΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (BIOLUMINESCENCE)  ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (THERMOLUMINESCENCE)  ENΕΡΓΕΙΑ ΤΡΙΒΗΣ ΤΡΙΒΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (TRIBOLUMINESCENCE)  ENEΡΓΕΙΑ ΦΩΤΟΝΙΩΝ ΦΩΤΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ (PHOTOLUMINESCENCE) 1 – 10-4 s 10-6 – 10-9 s 1 – 10-4 s ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ (FLUORESCENCE) ΦΩΣΦΟΡΙΣΜΟΣ (PHOSPHORESCENCE) EΠΙΒΡΑΔ. ΦΘΟΡ DELAYED FLUOR.

3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ
Φθορισμός, σχ. μονάδες Απορρόφηση Φθορισμός Eπιβραδ. φθορισμός Φωσφορισμός Μήκος κύματος, λnm

4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ
M1 S1 ISC Τ1 Abs FL Ph S0 M0 S1 ISC ET ΕΝΕΡΓΕΙΑ Abs Τ1 M1 Mεταφορά Ενέργειας Λανθανίδες (Τb, Sm, Dy, Eu) FL S0 M0 ET S1 ISC M1 Abs Τ1 Στοιχεία Μετάπτωσης (Pd και Pt με πορφυρίνες) Ph S0 M0 S1 ISC M1 Τ1 Abs Mεταφορά Φορτίου Ru, Os, Ir + N-ετεροκυκλικοί υποκαταστάτες (συλλέκτες ηλιακής ενέργειας) CT-L S0 M0

5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΟ ΦΘΟΡΙΣΜΟ
ΧΗΜΙΚΗ ΔΟΜΗ pH ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΑΛΥΤΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

6 ΦΩΤΑΥΓΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗ
Ύπαρξη π- ηλεκτρονιακού συστήματος (λex>220nm) Εκτεταμένο π- ηλεκτρονιακό σύστημα συνεπάγεται Φθορισμός Φωσφορισμός Μεγάλα μήκη κύματος Vitamin A1 λex= 333nm, λem= 500nm Bενζόλιο S nm, T1 340 nm Aνθρακένιο S nm, T1 680 nm Χαμηλότερη διεγερμένη απλή κατάσταση (αντιδεσμικά) π* - π (δεσμικά) Ισχυρός φθορισμός (φωσφ.) (αντιδεσμικά) π*- n (μη δεσμικά) Ασθενής φθορισμός, ισχυρός φωσφορισμός (περιβ. υψηλού ιξώδους)

7 ο – p –υποκαταστάτες αύξηση φθορισμού
Ναφθαλίνιο Κινολίνη Ινδόλιο π* - π Φθορισμός Φωσφορισμός π* - n Δε φθορίζει (μη πολικ. διαλ) π* - π Φθορισμός Φωσφορισμός ο – p –υποκαταστάτες αύξηση φθορισμού m – υποκαταστάτες ελάττωση φθορισμού + Δε φθορίζει Φθορίζει Αύξηση μοριακής ακαμψίας αύξηση φθορισμού ΦΑΙΝΟΛΟΦΘAΛΕΪΝΗ (ΔΕ ΦΘΟΡΙΖΕΙ) ΦΛΟΥΟΡΕΣΚΕΪΝΗ (ΦΘΟΡΙΖΕΙ)

8 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΥΨΗΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ (zero background technique) ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (multiparameter technique) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: λex, λem, τ , λphosph., P, μη ειδικές παράμετροι ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ

9 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ
 Συντελεστής κβαντικής απόδοσης  Ισχύς απορροφούμενης ακτινοβολίας  Ισχύς εκπεμπόμενης ακτινοβολίας  Σε πολύ αραιά διαλ. (εbc < 0.05)  Xρόνος ζωής φθορισμού  Ισχύς φθορισμού σε χρόνο t μετά τη διέγερση  Πόλωση φθορισμού

10 ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ
-Φθορισμόμετρα -Φασματοφθορισμόμετρα -Φθορισμόμετρα για ειδικές εφαρμογές ΠΗΓΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΑΣΜΑΤΟΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΟΥ

11 ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ
ΠΗΓΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ -Λυχνίες τόξου υδραργύρου [υψηλής (366nm) και χαμηλής πίεσης (254nm)] -Λυχνίες τόξου αερίου ξένου (συνεχές φάσμα, nm) α) συνεχούς εκπομπής β) στιγμιαίας εκπομπής -Λέιζερ (ενισχυτές φωτός εξαναγκασμένης εκπομπής) α) μονοχρωματικοί β) λέιζερ χρωστικών με επιλογή μήκους κύματος ΕΠΙΛΟΓΕΙΣ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ -Φίλτρα (υάλου αποκοπής ή συμβολής) -Μονοχρωμάτορες (πρίσματος, φράγματος) ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ -Φωτοπολλαπλασιαστές (PMT) -Aνιχνευτές ζεύξης φορτίου (Charge-coupled detectors)

12 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΣΚΕΔΑΣΗ (SCATTERING) Rayleigh (μόρια διαλύτη, <<λ) Tyndall (μικρά σωματίδια, < λ) Raman (δονητικές και περιστροφικές κινήσεις μορίων διαλύτη) ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ (QUENCHING) ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ (INNER FILTER EFFECT)

13 Φάσμα εκπομπής θειικής κινίνης (λex=366nm) και παρεμπόδιση από σκέδαση Raman
A- H20; B- 0,1μg/ml κινίνης (σε ίδια ευαισθησία) C, D- 0,1 μg/ml κινίνης (υψηλή ευαισθησία) λ, nm Φάσμα εκπομπής ανθρακενίου σε κυκλοεξάνιο και παρεμπόδιση από σκέδαση Raman A- διαλύτης Β, C, D- ανθρακένιο σε διάφορες συγκεντρώσεις λ, nm Φυσιολογικός ορός Αιμολυμένος ορός Υκτερικός ορός 3 2 1 λ, nm

14 ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΤΗΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑΣ
Φάσματα Πόλωση φωτός Χρόνος ζωής Ειδικό μέρος - Φθορισμός - Φωσφορισμός (χρόνος ή-φάση) - διέγερσης - εκπομπής - σύγχρονης σάρωσης -σε χαμηλές θερμοκρασίες Φθορισμομετρία : - Πολωμένου φωτός - Κυκλικά πολωμένου φωτός. - Κυκλικού διχρωισμού - Απόσβεση - Επιφανειοδραστικά - Σχηματισμός φθοριζόντων παραγόντων - Χρωματογραφία ανίχνευσης Φθορισμός

15 ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ (Δλ=const)
1 % I f Mex Mem Κλασική φθορισμομετρία λ 2 % I f Mex Mem λ Δλ Φθορισμομετρία σύγχρονης σάρωσης % I f 3 Mex Mem λ λ Βασικά χαρακτηριστικά φάσματος: -Ελάττωση ημιεύρους κορυφής -Απλοποίηση φάσματος -Ελάττωση φασματικής περιοχής αναλυτικού ενδιαφέροντος

16

17

18

19 Φαιναθρένιο Ανθρακένιο Πυρυλένιο

20 ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, Δλ = 110 nm
ΦΑΣΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΙΘΥΛΑΜΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΛΥΣΕΡΓΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ (LSD), λex= 325 nm ΦΑΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, Δλ = 110 nm 1) 1 ng/ml 2) 0.3 ng/ml 3) H2O DOL= 0.1 ng/ml DOL= 2 ng/l

21 ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ

22 -Ελάττωση ακτινοβολίας υποβάθρου -Ανοσοχημικοί προσδιορισμοί
ΑΡΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (Time-resolved Fluorimetry)  Χρήση ιχνηθετών μεγάλου χρόνου ζωής φθορισμού (ιόντα λανθανίδων)  Διέγερση δείγματος με βραχύ παλμό ακτινοβολίας  Μέτρηση μετά απόσβεση βραχύβιου φθορισμού υποβάθρου EΦΑΡΜΟΓΕΣ: -Ελάττωση ακτινοβολίας υποβάθρου -Ανοσοχημικοί προσδιορισμοί -Μέδοθοι υβριδοποίησης DNA Aπόσβεση φθορισμού συμπλόκων ενώσεων λανθανιδών  Chelate  Excitation(nm)  Emission (nm) Fluorescence Lifetime (t) (µsec) Suggested Emission Filter Europium (Eu) 340 615 730 620/40 Samarium (Sm) 642 50 645/40 Terbium (Tb) 320 545 1050 545/40 *(Dyprosium (Dy) 572 16 575/15 *Ruthenium (Ru) 459 620 0.4

23 ΙΟΝΤΙΚΟΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΟΚΩΝ ΕΥΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΕΡΒΙΟΥ

24 ΑΡΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΑΣΙΚΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (Phase- resolved Fluorimetry)
-Προσδιορισμός χρόνου ζωής φθορισμοφόρων - Ανάλυση μίγματος ουσιών

25 ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΑ ΠΟΛΩΜΕΝΟΥ ΦΩΤΟΣ (FLUORESCENCE POLARIZATION)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ -Προσδιορισμός μεγέθους και ολικών διαστάσεων μακρομορίων επισημασμένων με φθορισμοφόρα -Ανοσοφθορισμομετρικοί προσδιορισμοί συναγωνιστικού τύπου Μη πολωμένος φθορισμός D Ab D + Ab Πολωμένος φθορισμός D F Ab D F

26 ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΑΜΕΣΕΣ (Ενδογενής φθορισμός) -ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ -ΦΑΡΜΑΚΑ -ΑΜΙΝΟΞΕΑ -ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ -ΠΟΛΥΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΜΜΕΣΕΣ (Μετατροπή σε φθορίζον προϊόν) α) Σχηματισμός φθορίζοντος παραγώγου με σύνδεση με φθορίζουσες ουσίες (δανσυλο-χλωρίδιο για αμινοξέα και φαινόλες, ο-φθαλαλδεϋδη για πρωτοταγείς αρυλαμίνες, αρυλυδραζίνες) β) Μετατροπή του αναλύτη σε φθορίζον προϊόν μέσω χημικών αντιδράσεων γ) Σχηματισμός φθορίζοντος συμπλόκου για τον προσδιορισμό μεταλλοϊόντων ή οργανικών μορίων δ) Με απόσβεση ή ενίσχυση φθορισμού

27 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ
 Μέθοδοι διαχωρισμού με ανιχνευτή φθορισμού (Χρωματογραφικές τεχνικές, τριχοειδής ηλεκτροφόρηση)  Ενζυμική ανάλυση α) Προσδιορισμός ενεργότητας ενζύμων β) Προσδιορισμός υποστρωμάτων  Προσδιορισμός μεγέθους και ολικών διαστάσεων μακρομορίων επισημασμένων με φθορισμοφόρα (Φθορισμομετρία πολωμένου φθορισμού)  Μελέτη σύνδεσης μικρομορίων, π.χ. φαρμάκων με πρωτεΐνες (Τεχνική φθορίζοντος ιχνηθέτη)  Μετρήσεις αποστάσεων μεταξύ ομάδων μακρομορίου με βάση το φαινόμενο μεταφοράς ενέργειας  Μικροσκοπία φθορισμού (Χρώση κυττάρων, χρήση επισημασμένων αντισωμάτων ειδικών για τα συστατικά του κυττάρου)  Φθορισμοανοσοχημικοί προσδιορισμοί  Μέθοδοι υβριδοποίησης DNA

28

29

30 BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Parker CA, Photoluminescence of Solutions, Elsevier, Amsterdam, 1968 Hemmila IK, Applications of Fluorescence in Immunoassays, John Wiley & Sons, New York, 1991 Warner IM, Patonay G, Thomas MP, “Multidimensional Luminescence Measurements”, Anal Chem, 57, 463 A, 1985 Rubio S, Gomez-Henz A, Valcarcel M, “Analytical applications of synchronous fluorescence spectroscopy”, Talanta, 33, , 1986 Seitz RW, “Fluorescence derivatization”, CRC (Critical Reviews in Analytical Chemistry), p. 367, 1980 Georges J, “Lanthanide-sensitized Luminescence and applications to the determination of organic analytes”, Analyst, 118, , 1993 Skoog DA, Holler FJ, Nieman TA, Principles of Instrumental Analysis, Brooks/Cole Pub Co; 5th edition, 1997 Bright FV, “Bioanalytical Applications of Fluorescence Spectroscopy”, Anal Chem, 60, 1031A, 1988 Gudgin Dickson EF, Pollak A, Diamandis EP, “Time-resolved detection of lanthanide luminescence for ultrasensitive bioanalytical assays”, J Photochem Photobiol, B: Biology, 27, 3-19, 1995


Κατέβασμα ppt "ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google