Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) ΥΠΕΣΑ & ΗΔ/ΓΓΔΔ & ΗΔ

2 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (1) Υφιστάμενη Κατάσταση
Αναποτελεσματικό Κοστοβόρο Μοντέλο Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΔΦ Ανθρώπινο Δυναμικό με Ελλειπή Κατάρτιση & Αντίσταση στην Αλλαγή Θεσμικό Πλαίσιο που διακρίνεται από Πολυνομία & Αδιαφάνεια, μη προσαρμοσμένο στην ψηφιακή εποχή Πληροφοριακά Συστήματα σχεδιασμένα για την υποστήριξη πολύπλοκων διαδικασιών. Πληθώρα Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων, με περιορισμένες υπηρεσίες προς τον πολίτη.

3 Βασικές παθολογίες της Δημόσιας Διοίκησης (2) Υφιστάμενη Κατάσταση
Έλλειψη Ουσιαστικής Συνεργασίας για την αντιμετώπιση κοινών-οριζόντιων προβλημάτων & εφαρμογή Επιχειρησιακής & Τεχνολογικής Διαλειτουργικότητας. Πληροφοριακά Συστήματα με Ανομοιογενείς Δομές Δεδομένων Τήρηση της ίδιας Πληροφορίας σε πολλά πληροφοριακά συστήματα, χωρίς την απαιτούμενη αξιοπιστία & επικαιροποίηση .

4 Στόχος του ΥΠΕΣΑΗΔ για την Δημόσια Διοίκηση
Σύγχρονο Οργανωτικό &Λειτουργικό Μοντέλο, που υποστηρίζει: Συμμετοχή πολιτών στον σχεδιασμό των πολιτικών Αποκέντρωση & Ορθολογική Οργάνωση Υπηρεσιών & Αρμοδιοτήτων- Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» Σχεδιασμό και εφαρμογή Αποτελεσματικών Τομεακών Πολιτικών. Παροχή Ολοκληρωμένων και Ποιοτικών Υπηρεσιών.

5 Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(1) στην επίτευξη των στόχων
Αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης(1) στην επίτευξη των στόχων Μέσα από : Σύγχρονα Πληροφοριακά Συστήματα σε όλους τους ΔΦ Ευρυζωνικότητα στην ΔΔ. Διαλειτουργικότητα μεταξύ των ΠΣ της ΔΔ. Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Συναλλαγές για όλους. Ασφάλεια και Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση Πλήρες, Επίκαιρο και Αξιόπιστο Ψηφιακό Περιεχόμενο.

6 Βασικές Υποδομές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Βασικές Οριζόντιες Υποδομές Υποστήριξης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»:

7 Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ»
ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι: 4.500 Φορείς περίπου διασυνδεδεμένοι Υποστήριξη Μεγάλων Πληροφοριακών Συστημάτων, TAXIS, ICIS – Τελωνεία, ΚΕΠ κ.λ.π. Ευρεία Χρήση Εσωτερικής & Εξωτερικής Τηλεφωνίας, Υπηρεσίες Internet, Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης, Τηλεκπαίδευσης, κα ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

8 Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ Ενιαίο Σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ Ενιαίο Σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ Ενημέρωση Πολιτών & Επιχειρήσεων Παροχή Ολοκληρωμένων & Ασφαλών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υπηρεσίες Μιας Στάσης Προώθηση της Διαλειτουργικότητας Ψηφιακή Αυθεντικοποίηση Ηλεκτρονική Θυρίδα Πολίτη

9 Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ Ενιαίο Σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ
Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΕΡΜΗΣ Ενιαίο Σύστημα ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ -Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης-ΕΚΕ Ληξιαρχείο Διαλειτουργικότητας 130 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες 3ου επιπέδου & 4ου επιπέδου Ηλεκτρονική Θυρίδα Πολίτη, Φάκελος Υπόθεσης Validation Εγγράφων (Υπογραφή ΕΡΜΗ ή/και Υπογραφή Φορέα

10 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (1)
Ορίσει κανόνες, προδιαγραφές και πρότυπα για την ανάπτυξη διαδικτυακών τόπων και πληροφοριακών συστημάτων από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης που θα επιτρέπουν την συνεργασία μεταξύ των φορέων για την παροχή ολοκληρωμένων και ασφαλών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών προς πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

11 «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (2)
Περιλαμβάνει τρία επιμέρους πλαίσια, καθένα από τα οποία ρυθμίζει συγκεκριμένες πτυχές της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Το Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων (ΠΠ-ΔΔΤ) Το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΠΔ&ΥΗΣ) Το Πλαίσιο Ψηφιακής Αυθεντικοποίησης (ΠΨΑ) **Μοντέλο Τεκμηρίωσης

12 Ενδεικτικές Νέες Δράσεις
Ενδεικτικές Νέες Δράσεις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες μιας Στάσης Ηλεκτρονική Εκπαίδευση Δημοσίων Υπαλλήλων Εθνικό Ληξιαρχείο Δημιουργία Αξιόπιστων Μητρώων Ηλεκτρονικές Προμήθειες Κέντρο Δεδομένων Δημόσιας Διοίκηση Call Center Δημόσιας Διοίκησης Κάρτα Πολίτη

13 Κρίσιμοι Παράγοντες για την Αξιοποίηση & Ανάπτυξη της ΗΔ
Ενίσχυση Θεσμικού Πλαισίου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ανάπτυξη Μόνιμων Δομών για τον Σχεδιασμό και την Παρακολούθηση της στρατηγικής και των πολιτικών στον τομέα της ΗΔ Συνεπή Εφαρμογή μιας ουσιαστικής Στρατηγικής και Υλοποίηση Στοχευμένων Κρίσιμων Παρεμβάσεων για την ΔΔ Στενή Συνεργασία μεταξύ Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» και Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» Συνεργασία μεταξύ Δημοσίων φορέων-Αξιοποίηση Οριζόντιων Υποδομών

14 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ενδεικτικοί Αναπτυξιακοί Στόχοι για τη Επόμενη Περίοδο
Εξασφάλιση της Βιωσιμότητας, Λειτουργίας & Προσαρμογής των υφιστάμενων συστημάτων-υποδομών και ειδικότερα των μεγάλων-οριζόντιων έργων (ΣΥΖ, ΕΡΜΗΣ, κλπ). Επέκταση των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών & Ιδίως Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών ΗΣ μέσω και της Πύλης «ΕΡΜΗΣ» Εφαρμογή του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αναδιοργάνωση δομών διαχείρισης υποδομών ΤΠΕ στη Δημόσια Διοίκηση. Δημιουργία Υποδομών DC της Δημόσιας Διοίκησης. Εποπτική Προσέγγιση των Οριζόντιων Δράσεων ΗΔ(σχήμα):

15

16 Ευχαριστώ πολύ… ΦΑΙΔΩΝ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Τηλέφωνο:


Κατέβασμα ppt "ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google