Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΤΗΣ 1ης, 4ης ΚΑΙ 5ης ΟΜΑΔΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΤΗΣ 1ης, 4ης ΚΑΙ 5ης ΟΜΑΔΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΤΗΣ 1ης, 4ης ΚΑΙ 5ης ΟΜΑΔΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο 10o ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΤΗΣ 1ης, 4ης ΚΑΙ 5ης ΟΜΑΔΑΣ

2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1. ΜΑΓΝΗΤΟΠΥΡΙΤΗΣ – ΧΑΛΚΟΠΥΡΙΤΗΣ – ΛΟΥΖΟΝΙΤΗΣ
2. ΠΕΝΤΛΑΝΔΙΤΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ – ΓΑΛΗΝΙΤΗΣ 3. ΝΙΚΕΛΙΝΗΣ – ΡΑΜΜΕΛΣΒΕΡΓΙΤΗΣ – ΜΑΟΥΧΕΡΙΤΗΣ 4. ΚΟΒΑΛΤΙΝΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ – ΑΡΣΕΝΟΠΥΡΙΤΗΣ

3 1η, 4η ΚΑΙ 5η ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΠΥΡΙΤΗΣ ΧΑΛΚΟΠΥΡΙΤΗΣ
ΛΟΥΖΟΝΙΤΗΣ Ροδοκαστάνινο χρώμα (καστανό μετά από οξείδωση) (Φωτ. 10.1) Κίτρινο χρώμα (Φωτ. 10.1, 10.2) Τεφρό χρώμα με πορτοκαλορόδινη χροιά (Φωτ. 10.3) Ενδιάμεση φωτεινότητα (R=30-37%) Υψηλότερη φωτεινότητα (R=40-48%) Χαμηλή φωτεινότητα (R=25-28%) Διπλοανακλαστικότητα ευκρινής στα όρια κόκκων (Φωτ. 10.4) Διπλοανακλαστικότητα πολύ αδύνατη Διπλοανακλαστικότητα ευκρινής (Φωτ. 10.5) Ιδιαίτερα ισχυρή ανισοτροπία με τεφροκίτρινα-καστανά-καστανέρυθρα χρώματα (Φωτ. 10.6) Αδύνατη έως έντονη ανισοτροπία (Φωτ. 10.3) Ισχυρή ανισοτροπία με χρώματα κιτρινοκαστάνινα-καστάνινα-τεφροπράσινα (Φωτ. 10.8) Πολυδυμία μορφής παραμορφωμένων ελασμάτων μερικές φορές (Φωτ. 10.9) Πολυδυμία μορφής ταινιών ή ελασμάτων μερικές φορές (Φωτ. 10.3) Χαρακτηριστική πολυδυμία μορφής παράλληλων ταινιών (Φωτ. 10.8) Μετατροπή: σε Mt+Py, μαρκασίτη, Bird’s eye (Φωτ ) - Μετατροπή σε εναργίτη

4 Φωτο Μαγνητοπυρίτης (Po) σε παραγένεση με σιδηροπυρίτη (Py), χαλκοπυρίτη (Cpy), μαγνητίτη (Mt), σφαλερίτη (Sph) και σύνδρομα (Gg).

5 Φωτο 10.2. Χαλκοπυρίτης (Cpy) σε παραγένεση με σιδηροπυρίτη (Py), μαγνητίτη (Mt) και σύνδρομα (Gg)

6 Φωτο 10.3. Παραγένεση λουζονίτη (Luz), τετραεδρίτη (Tet), εναργίτη (En) και σιδηροπυρίτη (Py)

7 Φωτο Διπλοανακλαστικότητα στο μαγνητοπυρίτη (Po) (κίτρινο – ροδινο – καστάνινο) σε παραγένεση με σιδηροπυρίτη (Py) και σφαλερίτη (Sph)

8 Φωτο Διπλοανακλαστικότητα στο λουζονίτη (Luz) σε παραγένεση με εναργίτη (En) και σύνδρομο (Gg). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

9 Φωτο Μαγνητοπυρίτης (Po) με πολυγωνικό ιστό μαζί με σιδηροπυρίτη (Py) και χαλκοπυρίτη (Cpy) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) αναγνωρίζεται η ισχυρή ανισοτροπία του μαγνητοπυρίτη

10 Φωτο Χαλκοπυρίτης (Cpy) μαζί με σιδηροπυρίτη (Py) και μαγνητοπυρίτη (Po) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) αναγνωρίζεται η αδύνατη ανισοτροπία στο χαλκοπυρίτη και η ισχυρή στο μαγνητοπυρίτη

11 Φωτο Λουζονίτης (Luz) μαζί με τετραεδρίτης (Tet) και ίχνη χαλκοπυρίτη (κίτρινο) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) αναγνωρίζεται η ισχυρή ανισοτροπία και πολυδυμία του λουζονίτη

12 Φωτο Μαγνητοπυρίτης (Po) (αρχίζει η αλλοίωση του σε μαρκασίτη: υποπράσινο) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) φαίνεται η πολυδυμία με τη μορφή παραμορφωμένων ελασμάτων

13 Φωτο Χαλκοπυρίτης (Cpy) μαζί με σιδηροπυρίτη (Py), μαγνητοπυρίτη (Po), μαγνητίτη (Mt) και πεντλανδίτη (Pent) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) αναγνωρίζεται η πολυδυμία του χαλκοπυρίτη με τη μορφή ελασμάτων

14 Φωτο Μετατροπή αρχικού μαγνητοπυρίτη (Po) σε συσσωματώματα κόκκων μαγνητίτη (Mt) και σιδηροπυρίτη (Py). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

15 Φωτο Μαγνητοπυρίτης (Po) που μετατρέπεται σε μαρκασίτη (Mrc) μαζί με σύνδρομα (Gg). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά)

16 Φωτο 10. 13. Χαρακτηριστική μορφή bird’s eye (b
Φωτο Χαρακτηριστική μορφή bird’s eye (b.e) από μετατροπή αρχικού μαγνητοπυρίτη (Po) που βρίσκεται σε παραγένεση με χαλκοπυρίτη (Cpy) και σύνδρομα (Gg)

17 Φωτο 10. 14. Χαρακτηριστική μορφή bird’s eye (b
Φωτο Χαρακτηριστική μορφή bird’s eye (b.e) από μετατροπή αρχικού μαγνητοπυρίτη (Po) που βρίσκεται σε παραγένεση με σιδηροπυρίτη (Py), μαρκασίτη (Mrc), χαλκοπυρίτη (Cpy), σφαλερίτη (Sph), γαληνίτη (Ga) και σύνδρομα (Gg)

18 ΠΕΝΤΛΑΝΔΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ ΓΑΛΗΝΙΤΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1η, 4η ΚΑΙ 5η ΟΜΑΔΑ ΠΕΝΤΛΑΝΔΙΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ ΓΑΛΗΝΙΤΗΣ Κοκκώδη συσσωματώματα (Φωτ ) Ιδιόμορφοι κρύσταλλοι (Φωτ ) Κοκκώδη συσσωματώματα Γαλακτώδες χρώμα (Φωτ ) Λευκοκίτρινο – λευκό χρώμα (Φωτ ) Λαμπερό τεφρόλευκο χρώμα (Φωτ ) Φωτεινότητα υψηλή (R=50%) Υψηλότερη φωτεινότητα (R=52-55%) Χαμηλότερη φωτεινότητα (R=40-44%) Μέτρια σκληρότητα Μεγάλη σκληρότητα Μικρή σκληρότητα Τέλειος οκταεδρικός σχισμός παράλληλα στο (111) σχεδόν πάντοτε (Φωτ ) Κατάκλαση Ανάπτυξη σχισμού παράλληλα στο (100) ή (110) μερικές φορές (Φωτ ) Σκοτεινά τριγωνάκια αποτέλεσμα εξαεδρικού σχισμού παράλληλα στο (100) σχεδόν πάντοτε (Φωτ ) Μετατροπή σε μπραβοϊτη (Φωτ ) Μετατροπή σε λειμωνίτη (Φωτ ) Μετατροπή σε κερουσίτη (Φωτ ) Απομεικτικά σώματα σε μαγνητοπυρίτη (φλέβες – φλόγες) (Φωτ , 10.27) Προέλευση από μαγνητοπυρίτη μαζί με Mt ή Mrc (Bird’s eye) (Φωτ ) -

19 Φωτο Σύγκριση της μορφής και του χρώματος των πεντλανδίτη (Pent) και σιδηροπυρίτη (Py) που βρίσκονται σε παραγένεση με μαγνητοπυρίτη (Po). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση

20 Φωτο Πεντλανδίτης (Pent) σε παραγένεση με μαγνητοπυρίτη (Po), χαλκοπυρίτη (Cpy) και μαγνητίτη (Mt) σε υγρομαγματικό κοίτασμα νικελιούχου μαγνητοπυρίτη

21 Φωτο Πεντλανδίτης (Pent) σε παραγένεση με μαγνητοπυρίτη (Po), χαλκοπυρίτη (Cpy) και μαγνητίτη (Mt) σε υγρομαγματικό κοίτασμα νικελιούχου μαγνητοπυρίτη

22 Φωτο Κρύσταλλοι σιδηροπυρίτη (Py) παλαιότεροι σε παραγένεση με μαγνητοπυρίτη (Po) και χαλκοπυρίτη (Cpy) ως συνδετική ύλη των κρυστάλλων σιδηροπυρίτη

23 Φωτο Σύγκριση του χρώματος των πεντλανδίτη (Pent) και γαληνίτη (Ga) σε παραγένεση με μαγνητίτη (Mt), χαλκοπυρίτη (Cpy) και σύνδρομα (Gg)

24 Φωτο Ανάπτυξη σχισμού στον πεντλανδίτη (Pent), παράλληλα στο (111), που βρίσκεται σε παραγένεση με χαλκοπυρίτη (Cpy) και μαγνητίτη (Mt)

25 Φωτο Έντονη κατάκλαση κρυστάλλου σιδηροπυρίτη (Py) και είσοδος στα διάκενα χαλκοπυρίτη (κίτρινο) και μαγνητοπυρίτη (ροδοκαστάνινο). Η κατάκλαση αποτυπώνει το σχισμό παράλληλα στο (100)

26 Φωτο Παραγένεση γαληνίτη (Ga), σφαλερίτη (Sph) και σιδηροπυρίτη (Py), όπου ο γαληνίτης παρουσιάζει σκοτεινά τρίγωνα ως αποτέλεσμα του σχισμού κατά (100)

27 Φωτο Μετατροπή αρχικού πεντλανδίτη (Pent) περιφεριακά σε μπραβοΐτη (Brav), σε παραγένεση με μαγνητοπυρίτη (Po)

28 Φωτο Μετατροπή αρχικών κρυστάλλων σιδηροπυρίτη (Py) σε λειμωνίτη (Lim) ως αποτέλεσμα οξειδώσεως. (Gg: σύνδρομο)

29 Φωτο Μετατροπή γαληνίτη (Ga) σε κερουσίτη (Cer) που ακολουθεί τα επίπεδα του σχισμού του γαληνίτη

30 Φωτο Πεντλανδίτης (Pent) με τη μορφή φλεβών μαζί με χαλκοπυρίτη (Cpy) εντός μαγνητοπυρίτη (Po)

31 Φωτο Φλογοειδείς μορφές πεντλανδίτη (φωτεινό) από απόμειξη εντός μαγνητοπυρίτη (σκοτεινό). Παρατήρηση με πολωτή και αναλυτή

32 Φωτο 10. 28. Χαρακτηριστική μορφή bird’s eye (b
Φωτο Χαρακτηριστική μορφή bird’s eye (b.e) σιδηροπυρίτη από μετατροπή αρχικού μαγνητοπυρίτη (Po) σε παραγένεση με γαληνίτη (Ga), χαλκοπυρίτη (Cpy) και σύνδρομα (Gg)

33 ΝΙΚΕΛΙΝΗΣ ΡΑΜΜΕΛΣΒΕΡΓΙΤΗΣ ΜΑΟΥΧΕΡΙΤΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1η, 4η ΚΑΙ 5η ΟΜΑΔΑ ΝΙΚΕΛΙΝΗΣ ΡΑΜΜΕΛΣΒΕΡΓΙΤΗΣ ΜΑΟΥΧΕΡΙΤΗΣ Φωτεινό κιτρινορόδινο-καστανορόδινο χρώμα (Φωτ ) Λευκό χρώμα (Φωτ ) Φωτεινό κιτρινορόδινο ή τεφροϊώδες χρώμα (Φωτ ) Πολύ υψηλή φωτεινότητα (R=55-60%) Πολύ υψηλή φωτεινότητα (R≈60%) Λίγο χαμηλότερη φωτεινότητα (R=51-60%) Διπλοανακλαστικότητα έντονη (Φωτ ) Διπλοανακλαστικότητα αδύνατη Διπλοανακλαστικότητα δεν παρατηρείται Πολύ ισχυρή ανισοτροπία με ζωηρά χρώματα (Φωτ ) Ισχυρή ανισοτροπία με λιγότερο ζωηρά χρώματα (Φωτ ) Πολύ αδύνατη ανισοτροπία με σκοτεινά χρώματα (Φωτ ) Πολυδυμία όχι πολύ συχνή (Φωτ ) Χαρακτηριστική πολυδυμία μορφής γαλονιών ή ψαροκκόκαλου (Φωτ , 10.36) -

34 Φωτο Σύγκριση του χρώματος και της φωτεινότητας μεταξύ νικελίνη (Nic), ραμμελσβεργίτη (Ram) και μαουχερίτη (Mau)

35 Φωτο Διαβάθμιση του χρώματος στο νικελίνη (κιτρινορόδινο-καστανορόδινο) ως αποτέλεσμα της έντονης διπλοανακλαστικότητας του ορυκτού

36 Φωτο Νικελίνης με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) αποκαλύπτεται η πολύ ισχυρή ανισοτροπία του

37 Φωτο Ραμμελσβεργίτης (Ram) με νικελίνη (Nic) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) αποκαλύπτεται η πολυδυμία στο ραμμελσβεργίτη και η πολύ ισχυρή ανισοτροπία στο νικελίνη

38 Φωτο Μαουχερίτης (Mau) και νικελίνης (Nic) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου αποκαλύπτεται η ισχυρή ανισοτροπία στο νικελίνη και η πολύ αδύνατη στο μαουχερίτη

39 Φωτο 10. 34. Νικελίνης σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά)
Φωτο Νικελίνης σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) παρουσιάζει πολυδυμία με τη μορφή παράλληλων ή διασταυρούμενων ταινιών

40 Φωτο Παραγένεση νικελίνη (Nic) και ραμμελσβεργίτη (Ram) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) φαίνεται η ισχυρή ανισοτροπία στο νικελίνη και η πολυδυμία στο ραμμελσβεργίτη

41 Φωτο 10.36. Μορφές πολυδυμίας στο ραμμελσβεργίτη σε παρατήρηση με πολωτή και αναλυτή

42 ΚΟΒΑΛΤΙΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ ΑΡΣΕΝΟΠΥΡΙΤΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ 1η, 4η ΚΑΙ 5η ΟΜΑΔΑ ΚΟΒΑΛΤΙΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΥΡΙΤΗΣ ΑΡΣΕΝΟΠΥΡΙΤΗΣ Ιδιόμορφο σχήμα με ισοδιαμετρικούς κρυστάλλους (Φωτ ) Ιδιόμορφο σχήμα με ισοδιαμετρικούς κρυστάλλους (Φωτ ) Πρισματικοί ή ρομβικοί κρύσταλλοι (Φωτ ) Λευκό χρώμα με ρόδινη χροιά (Φωτ , 10.40) Λευκοκίτρινο χρώμα (Φωτ , 10.41) Λευκό χρώμα με κυανωπή χροιά (Φωτ ) Λιγότερο φωτεινός (R=48-53%) Φωτεινότερος (R=52-55%) Λιγότερο φωτεινός (R=50-52%) Αδύνατη ανισοτροπία (Φωτ ) Ισότροπος (Μερικές φορές αδύνατη ανισοτροπία, Φωτ ) Έντονη ανισοτροπία (Φωτ )

43 Φωτο Ιδιόμορφοι και ισοδιαμετρικοί κρύσταλλοι κοβαλτίνη (Cob) σε παραγένεση με μαγνητοπυρίτη (Po), σφαλερίτη (τεφρό), χαλκοπυρίτη (κίτρινο) και σύνδρομα (Gg)

44 Φωτο Ιδιόμορφοι και ισοδιαμετρικοί κρύσταλλοι σιδηροπυρίτη (Py) μαζί με γαληνίτη (Gg), σφαλερίτη (Sph) και σύνδρομα (Gg)

45 Φωτο Πρισματικοί και ρομβικοί κρύσταλλοι αρσενοπυρίτη (φωτεινό) μέσα σε σύνδρομα (σκοτεινό), (γαληνίτης: τεφρόλευκο, γραφίτης: τεφροκαστάνινο)

46 Φωτο Σύγκριση του χρώματος των κοβαλτίνη (Cob) και σιδηροπυρίτη (Py) που βρίσκονται σε παραγένεση με μαγνητοπυρίτη (Po) και μικρή ποσότητα χαλκοπυρίτη (κίτρινο)

47 Φωτο Σύγκριση της μορφής και του χρώματος των σιδηροπυρίτη (Py) και αρσενοπυρίτη (Apy) που βρίσκονται σε παραγένεση με σύνδρομα (Gg)

48 Φωτο Παραγένεση κοβαλτίνη (Cob), σιδηροπυρίτη (Py) και χαλκοπυρίτη (Cpy)) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά). Με πολωτή και αναλυτή (δεξιά) αναγνωρίζεται η ανισοτροπία στο κοβαλτίνη

49 Φωτο 10. 43. Κρύσταλλοι σιδηροπυρίτη (φωτεινό) με σύνδρομο (σκοτεινό)
Φωτο Κρύσταλλοι σιδηροπυρίτη (φωτεινό) με σύνδρομο (σκοτεινό). Παρατήρηση σε ελαιοκατάδυση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου αποκαλύπτεται μια αδύνατη ανισοτροπία στο ορυκτό

50 Φωτο Αρσενοπυρίτης (λευκό) σε παρατήρηση με μόνο τον πολωτή (αριστερά) και με πολωτή και αναλυτή (δεξιά), όπου διακρίνεται η ανισοτροπία και η μιμητική πολυδυμία του


Κατέβασμα ppt "ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΤΗΣ 1ης, 4ης ΚΑΙ 5ης ΟΜΑΔΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google