Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC’s) – Ladder diagram

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC’s) – Ladder diagram"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC’s) – Ladder diagram

2 Εισαγωγή στους Προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC)
Τα PLC (Programmable Logic Controllers) έκαναν την εμφάνιση τους στο τέλος της δεκαετίας του 1960 για τις ανάγκες αυτοματοποίησης της αμερικάνικης βιομηχανίας αυτοκινήτων. Από εκείνη την εποχή μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ, έτσι ώστε να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε μορφής βιομηχανίας και να χρησιμοποιούνται στον ευρύτερο και πολυσύνθετο χώρο της. Αν θελήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό σε έναν προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι: μία ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή η οποία χρησιμοποιεί μια προγραμματιζόμενη μνήμη για την αποθήκευση οδηγιών και ειδικές λειτουργίες όπως είναι η λογική, η ακολουθία, ο χρόνος, η αρίθμηση κ.λ.π για να ελέγξει τις μηχανές και την διαδικασία Είσοδοι Πρόγραμμα ελέγχου από τη μνήμη ΕΛΕΓΚΤΗΣ Έξοδοι

3 Βασική δομή ενός PLC Ένα PLC αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη:
Τις εισόδους (Ι) Τις εξόδους (Q) Τη μνήμη, όπου αποθηκεύεται το πρόγραμμα Τον επεξεργαστή, ο οποίος ΄΄διαβάζει΄΄ την λογική κατάσταση των εισόδων και στη συνέχεια θέτει σε λογική κατάσταση ΄΄1΄΄ ή ΄΄0΄΄ τις εξόδους, σε συνάρτηση με τις εντολές προγράμματος.

4 Βασικό στοιχείο ενός PLC είναι ο μικροεπεξεργαστής, ο οποίος έχει μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του μικρού μεγέθους, του εύκολου προγραμματισμού, της υψηλής αξιοπιστίας και του χαμηλού κόστους. Ο μικροεπεξεργαστής μπορεί με τον κατάλληλο κάθε φορά προγραμματισμό να συμπεριφέρεται διαφορετικά και να εκτελεί μια ποικιλία λειτουργιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σε αυτή την ιδιότητα, δηλαδή το ότι μπορεί κάθε φορά να προγραμματίζεται διαφορετικά, οφείλει και την ονομασία του:΄΄Programmable΄΄. Ο Προγραμματισμός του PLC δεν γίνεται με μία από τις συνηθισμένες γλώσσες προγραμματισμού όπως BASIC, FORTRAN κ.τ.λ , αλλά με συμβολικές γλώσσες ή διαγράμματα ,τα οποίοι έχουν καθορισθεί και τυποποιηθεί από το πρότυπο IEC Οι τρόποι αυτοί ονομάζονται γλώσσες προγραμματισμού.

5 Προγραμματισμός ενός PLC σημαίνει να δημιουργήσουμε μια σειρά από εντολές, οι οποίες λύνουν έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο που αντιστοιχεί σε μια λειτουργία ενός συστήματος αυτοματισμού. Η διαδικασία που ακολουθούμε για να γράψουμε αυτές τις εντολές, αποτελεί το πρόγραμμα. Κάθε PLC έχει μία συγκεκριμένη γλώσσα μηχανής, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του hardware. Είναι δυνατό, θεωρητικά να προγραμματίσουμε ένα PLC γράφοντας εντολές σε γλώσσα μηχανής. Κάτι τέτοιο όμως θα έκανε τα PLCs να προγραμματίζονται με επίπονο τρόπο και μόνο από ανθρώπους με βαθιά γνώση στην δομή και την λειτουργία των διαφόρων επεξεργαστών. Για το σκοπό αυτό οι κατασκευαστές αυτών των ελεγκτών, πρότειναν διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους που σχετίζονται με τον έλεγχο συστημάτων. Η επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού εξαρτάται από την εμπειρία και την γνώση του χρήστη σε ψηφιακά ηλεκτρονικά, σε υπολογιστές, σε συστήματα αυτοματισμού που λειτουργούν με κλασικό τρόπο και φυσικά εξαρτάται από την φύση του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Οι γλώσσες προγραμματισμού μπορούν να ταξινομηθούν σε γραφικές και μη γραφικές ανάλογα με το είδος των στοιχείων που χρησιμοποιούν. Οι πρώτες χρησιμοποιούν γραφικά στοιχεία που μοιάζουν αρκετά στα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον κλασικό αυτοματισμό και επίσης σύμβολα λογικών πυλών(AND, OR, NOT κ.λ.π). Είναι πιο προσιτές σε ανθρώπους που έχουν εμπειρία στον κλασικό αυτοματισμό και έχουν το πλεονέκτημα της καλύτερης εποπτείας Οι δεύτερες χρησιμοποιούν εντολές που η κάθε μία αντιστοιχεί σε μία εντολή της γλώσσας μηχανής.

6 Οι σπουδαιότερες μέθοδοι προγραμματισμού
LADDER DIAGRAM (LAD) ή ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΦΩΝ Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τα αμερικάνικα σύμβολα των επαφών. CONTROL SYSTEM FLOWCHART(C.S.F) ή FUNCTION CHART (FUC) ή ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιεί τα λογικά σύμβολα των λογικών πυλών της άλγεβρας του Βοοl με τα οποία σχεδιάζουμε λογικά κυκλώματα. STATEMENT LIST (STL) ή ΛΙΣΤΑ ΕΝΤΟΛΩΝ Ο τρόπος αυτός είναι παρόμοιος με τον προγραμματισμό των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη γλώσσα προγραμματισμού BASIC. Πριν αναφερθούμε διεξοδικά στον τρόπο προγραμματισμό της LADDER DIAGRAM(LAD), θα αναφερθούμε στα στάδια προγραμματισμού PLC, στην φιλοσοφία του προγράμματος καθώς και στην λογική του PLC.

7 Στάδια προγραμματισμού PLC
-Πλήρης διατύπωση του προβλήματος χωρίς ασάφειες και κενά. -Καθορισμός των στοιχείων εισόδου και εξόδου. -Κατασκευή πίνακα αληθείας. -Εξαγωγή λογικών εξισώσεων -Απλοποίηση των λογικών εξισώσεων με χρήση του χάρτη μ KARNAUGH ή των εξισώσεων της άλγεβρας BOOLE. -Σχεδίαση του διαγράμματος LADDER με βάση τις απλοποιημένες εξισώσεις. -Σχεδίαση του λογικού λειτουργικού διαγράμματος FUNCTION CHART. -Κατασκευή του πίνακα αντιστοιχιών ή κωδικοποίηση των στοιχείων εισόδου-εξόδου. -Κατασκευή προγράμματος και εισαγωγή του, μέσω του ειδικού χειριστηρίου στη μνήμη του PLC.

8 Φιλοσοφία του προγράμματος και λογική του PLC
Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε εύκολα τον τρόπο προγραμματισμού του PLC, πρέπει να κατανοήσουμε την ΄΄φιλοσοφία΄΄ στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του. Κάθε ενέργεια του PLC υπαγορεύεται από εμάς με τις εντολές που του δίνουμε. Φυσικά, δεν μπορούμε να του δώσουμε οποιαδήποτε εντολή, αλλά μόνο αυτές που είναι σε θέση να ΄΄κατανοήσει΄΄ και να εκτελέσει. Το πρόγραμμα εφαρμογής αποτελείται από σειρά οδηγιών που εκτελούνται διαδοχικά (η μία μετά την άλλη) και κυκλικά (μετά την τελευταία οδηγία εκτελείται πάλι η πρώτη κ.ο.κ). Το PLC μπορεί άμεσα να εκτελέσει βασικές πράξεις, όπως λογικό AND, λογικό OR και λογικό XOR. Δηλαδή υπάρχουν αντίστοιχες εντολές γι’ αυτές τις λογικές πράξεις, ενώ μπορεί να εκτελέσει άλλες πράξεις όπως XOR με κατάλληλο προγραμματισμό. Το PLC έχει έναν καταχωρητή, τον RR(Result Register). Στον καταχωρητή αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε την κατάσταση (0 ή 1) οποιασδήποτε εισόδου ή εξόδου. Κάθε λογική πράξη εκτελείται μεταξύ του καταχωρητή RR και μιας εισόδου ή εξόδου. Το αποτέλεσμα της πράξης σε κάθε περίπτωση μένει διαθέσιμο στον καταχωρητή RR. Επίσης, το αποτέλεσμα μιας πράξης μπορούμε να το καταχωρήσουμε σε κάποιο από τα 128 βοηθητικά ή να το οδηγήσουμε στην έξοδο.

9 Στοιχεία της γλώσσας Ladder
Η γλώσσα προγραμματισμού Ladder είναι μία ευκολόχρηστη γραφική γλώσσα προγραμματισμού με την βοήθεια της οποίας μπορεί να γίνει απευθείας μετατροπή του ηλεκτρολογικού σχεδίου σε γλώσσα κατανοητή από το PLC. Ο όρος ΄ladder΄ (σκάλα) χρησιμοποιήθηκε επειδή οι γραμμές ενός συμπληρωμένου διαγράμματος μοιάζουν με τις βαθμίδες μιας σκάλας. Με τη χρήση γραφικών εργαλείων (επαφών,πηνίων, καλωδιώσεων, χρονικών κ.λ.π), δομείται ένα λογικό πρόγραμμα, ικανό να ακολουθήσει την λογική συνδεσμολογία ενός κλασικού αυτοματισμού. Οι δυνατότητες βέβαια που παρέχει, είναι πολύ περισσότερες, μια και εκτελούνται λειτουργίες σύγκρισης, μεταφοράς και μαθηματικής επεξεργασίας δεδομένων. Στο παρακάτω σχήμα, φαίνεται ένα σχέδιο κλασικού αυτοματισμού και το αντίστοιχο διάγραμμα Ladder. Όπως φαίνεται, η κύρια διαφορά μεταξύ της λογικής συρμάτωσης και της προγραμματιζόμενης λογικής είναι ότι όλοι οι είσοδοι εισάγονται με τη μορφή συμβολικών επαφών(…) και όλοι οι έξοδοι εισάγονται με τη μορφή συμβολικών πηνίων(…)

10 Στοιχεία της γλώσσας Ladder (συνέχεια)
Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε Ladder αποτελείται από rungs, δηλαδή ένα σύνολο από γραφικές εντολές, οι οποίες είναι σχεδιασμένες-τοποθετημένες μεταξύ δύο κάθετων γραμμών, που αντιπροσωπεύουν η μεν αριστερή τη γραμμή τροφοδοσίας, η δε δεξιά την γραμμή επιστροφής. Οι διάφορες γραφικές εντολές που υπάρχουν σε ένα rung παριστάνουν: τις εισόδους και εξόδους του PLC (διακόπτες, μπουτόν,αισθητήρια) τις λειτουργίες του PLC (χρονικά, μετρητές κ.λ.π) τις μαθηματικές και λογικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση κ.λ.π) πράξεις συγκρίσεως και αριθμητικές λειτουργίες (Α<Β, Α=Β, κ.λ.π) εσωτερικές μεταβλητές του PLC (bits,words, κ.λ.π) Αυτά τα γραφικά εργαλεία συνδέονται με οριζόντιες και κάθετες γραμμές για να οδηγηθούν τελικά σε μία ή περισσότερες εξόδους ή και στοιχεία που εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Προσοχή ένα rung δεν μπορεί να υποστηρίξει περισσότερο από μία ομάδα εντολών συνδεδεμένων μεταξύ τους. Κάθε rung περιέχει εφτά γραμμές και έντεκα στήλες και αποτελείται από δύο αλληλοκαλυπτόμενες περιοχές, την ζώνη ελέγχου (test zone) που περιλαμβάνει τις συνθήκες, οι οποίες πρέπει να αληθεύουν για να λάβει χώρα μια ενέργεια και το ενεργό μέρος (action zone) που περιλαμβάνει την ενέργεια, η οποία μπορεί να είναι η ενεργοποίηση μιας εξόδου ή η πραγματοποίοση μιας λογικής πράξης (λογικής ή αριθμητικής)

11 Κανόνες διαγραμμάτων Ladder
Οι μπάρες του διαγράμματος Ladder, αντιπροσωπεύουν το δυναμικό του κυκλώματος. Το δυναμικό μπορεί να είναι AC ή DC και κυμαίνεται από 6-480V. Συσκευές ή στοιχεία σχεδιάζονται στην θέση που θεωρείται ότι είναι αναγκαία. Στο παρακάτω σχήμα το stop φαίνεται πριν το start. Για λόγους ασφαλείας το μπουτόν stop παίζει σπουδαιότερο ρόλο από ότι το start. Ηλεκτρικές συσκευές ή στοιχεία, σχεδιάζονται σε κατάσταση ηρεμίας. Οι επαφές που συνδέονται με ρελέ, χρονικά κ.λ.π πάντοτε έχουν τον ίδιο αριθμό ή γράμμα όπως και η συσκευή που τα ελέγχει.

12 Κανόνες διαγραμμάτων Ladder (συνέχεια)
Όλες οι επαφές που συνδέονται με μια συσκευή θα αλλάζουν κατάσταση όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί. Οι συσκευές που προσφέρουν λειτουργία stop, συρματώνονται στην σειρά. Παράδειγμα: το παρακάτω σχήμα δείχνει δύο διακόπτες κλειστούς στην ηρεμία, οι οποίοι ελέγχουν μια λυχνία Λ. Με τους δύο διακόπτες συρματωμένους στην σειρά, η λυχνία ανάβει μόνο όταν και οι δύο παραμένουν κλειστοί. Αν κάποιος διακόπτης ανοίξει, η λυχνία θα σβήσει. Οι συσκευές που προσφέρουν μια λειτουργία start, συρματώνονται παράλληλα. Παράδειγμα: το παρακάτω σχήμα δείχνει δύο διακόπτες Α και Β συνδεδεμένους παράλληλα για τον έλεγχο μιας λυχνίας Λ Σε αυτήν την διάταξη, αν οποιοσδήποτε από τους διακόπτες Α ή Β κλείσει, η λυχνία θα ανάψει.

13 Στοιχεία της γλώσσας Ladder (συνέχεια)
Τα γραφικά στοιχεία τα οποία θεωρούνται βασικά και τα οποία θα αναλύσουμε, αλλά και ταυτόχρονα θα δώσουμε παραδείγματα για να φανεί ο τρόπος λειτουργίας τους, είναι αυτά που παρουσιάζονται παρακάτω: ανοιχτή επαφή κλειστή επαφή επαφή ανερχόμενου παλμού επαφή κατερχόμενου παλμού οριζόντια γραμμή σύνδεσης/κάθετη γραμμή σύνδεσης λειτουργικό μπλοκ σύγκρισης πηνίο ανάστροφο πηνίο πηνίο αυτομανδάλωσης πηνίο απομανδάλωσης

14 Ανοιχτή επαφή Ονομασία: Ανοιχτή επαφή (Normally Open Contact)
Συμβολισμός: Τοποθέτηση: Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο πλέγμα προγραμματισμού της test zone, εκτός από την τελευταία στήλη της action zone. Κατάσταση ηρεμίας (λογικό ΄0΄): Η επαφή είναι ανοιχτή Σε κατάσταση ενεργοποίησης (λογικό ΄1΄): Η επαφή είναι κλειστή Περιγραφή λειτουργίας: Η επαφή αυτού του τύπου χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει τις πραγματικές εισόδους του PLC, καθώς και τα εσωτερικά bits.

15 Κλειστή επαφή Ονομασία: Κλειστή επαφή (Normally Closed Contact)
Συμβολισμός: Τοποθέτηση: Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο πλέγμα προγραμματισμού της test zone, εκτός από την τελευταία στήλη της action zone. Κατάσταση ηρεμίας (λογικό ΄1΄): Η επαφή είναι κλειστή Σε κατάσταση ενεργοποίησης (λογικό ΄0΄): Η επαφή είναι ανοιχτή Περιγραφή λειτουργίας: Η επαφή αυτού του τύπου χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύει τις πραγματικές εισόδους του PLC, καθώς και τα εσωτερικά bits.

16 Επαφή ανερχόμενου παλμού
Ονομασία: Επαφή ανερχόμενου παλμού (Rising Edge Contact) Συμβολισμός: Τοποθέτηση: Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο πλέγμα προγραμματισμού της test zone, εκτός από την τελευταία στήλη της action zone. Κατάσταση ηρεμίας (λογικό ΄0΄): Η επαφή είναι ανοιχτή Σε κατάσταση ενεργοποίησης (λογικό ΄1΄): Η επαφή είναι κλειστή Περιγραφή λειτουργίας: Η επαφή ανερχόμενου παλμού είναι σε λογική κατάσταση ΄1΄την ώρα που ενεργοποιείται μία είσοδος του PLC. Η επαφή αυτή παραμένει σε λογική κατάσταση ΄1΄ όσο διαρκεί ένας κύκλος λειτουργίας του PLC. P

17 Επαφή κατερχόμενου παλμού
Ονομασία: Επαφή κατερχόμενου παλμού (Falling Edge Contact) Συμβολισμός: Τοποθέτηση: Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο πλέγμα προγραμματισμού της test zone, εκτός από την τελευταία στήλη της action zone. Κατάσταση ηρεμίας (λογικό ΄0΄): Η επαφή είναι ανοιχτή Σε κατάσταση ενεργοποίησης (λογικό ΄1΄): Η επαφή είναι κλειστή Περιγραφή λειτουργίας: Η επαφή ανερχόμενου παλμού είναι σε λογική κατάσταση ΄1΄την ώρα που απενεργοποιείται μία είσοδος του PLC. Η επαφή αυτή παραμένει σε λογική κατάσταση ΄1΄ όσο διαρκεί ένας κύκλος λειτουργίας του PLC. N

18 Οριζόντια γραμμή σύνδεσης
Ονομασία: Οριζόντια γραμμή σύνδεσης (Horizontal Connector) Συμβολισμός: Λειτουργία: Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση οριζοντίων γραμμών μήκους ενός κελιού στα διαγράμματα Ladder. Κάθετη γραμμή σύνδεσης Ονομασία: Κάθετη γραμμή σύνδεσης (Down Connector) Λειτουργία: Χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση κάθετων γραμμών στα διαγράμματα Ladder.

19 Μπλοκ σύγκρισης Ονομασία: Μπλοκ σύγκρισης (Compare block) Συμβολισμός:
Τοποθέτηση: Μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα στο πλέγμα προγραμματισμού της test zone, εκτός από τις δύο τελευταίες στήλες της action zone. Λειτουργία: Χρησιμοποιείται για την σύγκριση δύο μεταβλητών.

20 Πηνίο ( ) Ονομασία: Πηνίο (Coil) Συμβολισμός:
Τοποθέτηση: Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στην τελευταία στήλη του πλέγματος προγραμματισμού της action zone. Κατάσταση ηρεμίας (λογικό ΄0΄): Το πηνίο δεν είναι οπλισμένο Σε κατάσταση ενεργοποίησης (λογικό ΄1΄): Το πηνίο είναι οπλισμένο Περιγραφή λειτουργίας: Το πηνίο αυτού του τύπου χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύσει τις πραγματικές εξόδους του PLC, καθώς και τα εσωτερικά bits. ( )

21 Ανάστροφο Πηνίο ( ) Ονομασία: Ανάστροφο Πηνίο (Inverse Coil)
Συμβολισμός: Τοποθέτηση: Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στην τελευταία στήλη του πλέγματος προγραμματισμού της action zone. Κατάσταση ηρεμίας (λογικό ΄1΄): Το πηνίο είναι οπλισμένο Σε κατάσταση ενεργοποίησης (λογικό ΄0΄): Το πηνίο δεν είναι οπλισμένο Περιγραφή λειτουργίας: Το πηνίο αυτού του τύπου χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύσει τις πραγματικές εξόδους του PLC, καθώς και τα εσωτερικά bits. ( )

22 Πηνίο αυτομανδάλωσης ( S ) Ονομασία: Πηνίο αυτομανδάλωσης (Set Coil)
Συμβολισμός: Τοποθέτηση: Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στην τελευταία στήλη του πλέγματος προγραμματισμού της action zone. Κατάσταση ηρεμίας (λογικό ΄0΄): Το πηνίο δεν είναι οπλισμένο Σε κατάσταση ενεργοποίησης (λογικό ΄1΄): Το πηνίο είναι οπλισμένο Περιγραφή λειτουργίας: Το πηνίο πριν πάρει τάση στα άκρα του δεν είναι οπλισμένο. Μόλις εφαρμοστεί τάση στα άκρα του, τότε το πηνίο οπλίζει και παραμένει οπλισμένο(μανδαλωμένο) συνέχεια, ανεξάρτητα από το αν συνεχίζει να τροφοδοτείται ή όχι με τάση. Ο μόνος τρόπος να απομανδαλωθεί, είναι με το πηνίο RESET. Το πηνίο Set χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύσει τις πραγματικές εξόδους του PLC, καθώς και τα εσωτερικά bits. ( S )

23 Πηνίο απομανδάλωσης Ονομασία: Πηνίο απομανδάλωσης (Reset Coil)
Συμβολισμός: Τοποθέτηση: Μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στην τελευταία στήλη του πλέγματος προγραμματισμού της action zone. Κατάσταση ηρεμίας (λογικό ΄0΄): Το πηνίο δεν είναι οπλισμένο Σε κατάσταση ενεργοποίησης (λογικό ΄1΄): Το πηνίο είναι οπλισμένο Περιγραφή λειτουργίας: Το πηνίο πριν πάρει τάση στα άκρα του δεν είναι οπλισμένο. Μόλις εφαρμοστεί μια στιγμιαία τάση στα άκρα του, τότε το πηνίο οπλίζει και ταυτόχρονα ίδια διεύθυνση με αυτό. Το πηνίο Set χρησιμοποιείται για να αντιπροσωπεύσει τις πραγματικές εξόδους του PLC, καθώς και τα εσωτερικά bits.

24 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1 Πίνακας Αληθείας I1 01 1
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ(ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΥΛΗΣ ΝΟΤ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Στο τζάμι κάποιας προθήκης καταστήματος έχει στερεωθεί ένα λεπτό σύρμα S σε περίπτωση διάρρηξης έχουμε θραύση του σύρματος, διακοπή του κυκλώματος και λειτουργία του συναγερμού Α. Πίνακας Αληθείας I1 01 1

25 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 Πίνακας Αληθείας S1 S2 01 I
ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ(ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΥΛΗΣ OR) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Ένα κουδούνι διαμερίσματος Β θέλουμε να τίθεται σε λειτουργία είτε με το πάτημα του μπουτόν S1 που βρίσκεται στην κύρια είσοδο της πολυκατοικίας είτε με το πάτημα του μπουτόν S2 που βρίσκεται στην είσοδο του διαμερίσματος ή και με το ταυτόχρονο πάτημα και των δύο μαζί. Πίνακας Αληθείας S1 S2 01 I

26 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 3 Πίνακας αληθείας I1 I2 01 1
ΈΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ(ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΥΛΗΣ EXCLUSIVE OR) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: Μια λάμπα φωτισμού L ανάβει μόνο με το πάτημα ενός εκ των δυο διακοπών. Σβήνει όταν και οι δυο διακόπτες είναι OFF ή ON. Πίνακας αληθείας I1 I2 01 1

27 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ON – DELAY ΧΡΟΝΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΡΕΛΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Από τη στιγμή που θα κλείσουν οι διακόπτες εισόδου S1 και S2 τίθεται σε ετοιμότητα το χρονικό ρελέ ΚΤ1. Μετά παρέλευση ορισμένου χρόνου t, όσου ακριβώς έχουμε ορίσει, κλείνει η ανοικτή επαφή ΚΤ1 και ανάβει η λάμπα H1.

28 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 5 ΕΠΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΡΟΣ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. Θέλουμε να έχουμε εποπτικό έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας ενός κινητήρα. Δηλ. όταν ο κινητήρας λειτουργεί, να ανάβει η πράσινη λάμπα, και όταν είναι εκτός, να ανάβει η κόκκινη.


Κατέβασμα ppt "Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC’s) – Ladder diagram"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google