Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού : προσφυγή του κοινού δικαίου, actio mercatoria η actio popularis; Judicial Control of the.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού : προσφυγή του κοινού δικαίου, actio mercatoria η actio popularis; Judicial Control of the."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού : προσφυγή του κοινού δικαίου, actio mercatoria η actio popularis; Judicial Control of the Hellenic Competition Commission’s Decision : ordinary administrative remedy, actio mercatoria or actio popularis? Βασίλειος Σ. Καραγιάννης ΔΝ - Δικηγόρος Vassilios S. Karayannis (PhD - Brussels - ULB) Advocate

2 Νομικός χαρακτηρισμός των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού Κανονιστική διοικητική πράξη : - κανονιστική παρέμβαση σε κλάδο της οικονομίας (άρθρο 5 του ν. 703/77). Ατομικές διοικητικές πράξεις (άρθρο 9 ν. 703/77) - συμπράξεις και καταχρηστικές πρακτικές (α.1-2 ν. 703/77 [α. 81-82 της ΣυνθΕΚ (EC Treaty)]. - Συγκεντρώσεις (mergers and acquisitions) α. 4-4στ ν. 703/77 - Ασφαλιστικά μέτρα (α. 9 παρ. 5 ν. 703/77) - Ατομικές παραβάσεις της κανονιστικής απόφασης του α. 5 του ν. 703/77

3 Υπαγωγική θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος στη διοικητική προσφυγή του δικαίου του ανταγωνισμού Προσδιορισμός σχετικής αγοράς (relevant market) Ανταγωνιστική σχέση Διερεύνηση της Δυνατότητας Θεμελίωσης ανεξάρτητα από ανταγωνιστική σχέση

4 Εξειδίκευση της προϋπόθεσης του εννόμου συμφέροντος σε κάθε περίπτωση Γενικά ------> Stricto sensu προσδιορισμός της σχετικής αγοράς Άρα, καταρχήν ταυτολογική προσέγγιση. Κάποιες περιπτώσεις πιό διασταλτικής περίπτωσης :  Καθετοποίηση της παραγωγής  Πρόσβαση σε ουσιώδεις υποδομές (essential facilities).  Προστασία του δυνητικού ανταγωνισμού

5 Άλλες περιπτώσεις αποσύνδεσης / διαφοροποίησης από την προηγούμενη stricto sensu προσέγγιση  Ασφαλιστικά μέτρα ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού  Αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί συγκεντρώσεων επιχειρήσεων (mergers and acquisitions). Διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις συμπράξεις και τις καταχρηστικές πρακτικές που επιβάλλουν πίο συσταλτική θεώρηση

6 Συμπεράσματα (Conclusions)  Καταρχήν ταύτιση του τρίπτυχου θεμελίωσης : σχετική αγορά / ανταγωνιστική σχέση / θεμελίωση.  Ανάγκη αποσυνδέσεων / διαφοροποιήσεων  Παρά την πολυπλοκότητα του δικαίου του ανταγωνισμού δεν υφίσταται ανάγκη συνολικής αναδιάταξης του συστήματος διοικητικής δικονομικής προστασίας κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αλλά ανάγκη επιμέρους νομοθετικών μεταβολών η / και δικαστικών ερμηνευτικών προσαρμογών

7 Thank you for your attention ! Βασίλειος Σ. Καραγιάννης ΔΝ - Δικηγόρος Vassilios S. Karayannis (PhD - Brussels - ULB) - Advocate


Κατέβασμα ppt "Ο δικαστικός έλεγχος των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού : προσφυγή του κοινού δικαίου, actio mercatoria η actio popularis; Judicial Control of the."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google