Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2 Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Τα ΙΕΚ Διοικούνται (τα Δημόσια) ή εποπτεύονται (τα Ιδιωτικά) από τη ΓΓΔΒΜ. Σκοπό τους έχουν την παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αποφοίτους Σ.Ε.Κ ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας. Προσβλέπουν στην παροχή υψηλού επιπέδου προσόντων, με απώτερο σκοπό την απορρόφηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας. Από τον Οκτώβρη του 2013 παρέχουν δωρεάν φοίτηση. Οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής από τη στράτευση. Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 94 Δημόσια Ι.Ε.Κ. ανά την Ελλάδα. Ο αριθμός των καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. ανέρχεται περίπου σε , ενώ στα Ιδιωτικά σε το χρόνο. Το Δημόσιο ΙΕΚ Κέρκυρας ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1994. Από το 2002 έως σήμερα που κρατούνται στατιστικά στοιχεία φοίτησαν συνολικά 990 καταρτιζόμενοι εκ των οποίων αποφοίτησαν οι 600 . Οι εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ. προέρχονται από την αγορά εργασίας και την τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ στα εργαστηριακά μαθήματα μπορούν να διδάσκουν και πτυχιούχοι των ΙΕΚ. Ο αριθμός των εκπαιδευτών στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. ανέρχεται περίπου σε

3 Η κατάρτιση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ
Η ΓΓΔΒΜ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σύνταξη προγραμμάτων σπουδών (ειδικότητες), να καλύπτουν την τοπική αγορά εργασίας. Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα αντιστοιχεί πλέον σε 300 ώρες κατάρτισης (12 έως 15 εβδομάδες). Ξεκινά στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου. Η κατάρτιση : Διαρκεί πέντε (5) συνολικά εξάμηνα επιμερισμένα σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και σε ένα υποχρεωτικής εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας . Πραγματοποιείται, τόσο στους χώρους όπου τα ΙΕΚ στεγάζονται (σε σχολικές μονάδες συνήθως), όσο και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες και αλλού (Νοσοκομεία , παιδικούς σταθμούςκτλ). Πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες και είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται, με τη διενέργεια ενδιάμεσα στο εξάμηνο εξετάσεων προόδου αλλά και τελικών εξετάσεων.

4 Απόκτηση πτυχίου Επαγγελματικά δικαιώματα
Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η απόκτηση της ΒΕΚ δίνει το δικαίωμα στον κάτοχο της να συμμετάσχει στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 4. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου4 του ν. 3879/2010. Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΙΕΚ. αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο Τομέα ( Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α΄/ «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα»).

5 Πρακτική άσκηση Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 150 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται από την υποχρέωση φοίτησης του 5ου εξαμήνου πρακτικής άσκησης μαθητείας (το οποίο μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με το δεύτερο , τρίτο και τέταρτο εξάμηνο της κατάρτισης. Πρακτική άσκηση αποφοίτων ΙΕΚ: Είναι προαιρετική. Μέχρι και την 1 Ιούλιου θα εγκρίνονται ενάρξεις αποφοίτων η φοίτηση των οποίων δεν υπακούει στις διατάξεις του Νόμου 4186/ Ο καταρτιζόμενος ασφαλίζεται από το ΙΕΚ για εργατικό ατύχημα, ενώ λαμβάνει και ένα εφάπαξ ποσό με την ολοκλήρωση της Πρακτικής άσκησης. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες σχετικά με την πρακτική άσκηση ρυθμίζονται στο ΦΕΚ 104 Β’, Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης θεωρείται ως αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

6 Τροποί επικοινωνίας με το ΙΕΚ
Μέσω του διαδικτύου και της ιστοσελίδας μας (ή απλά αναζητήστε μας ως ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) Μέσω του διαδικτύου και του blog μας Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) στη διεύθυνση Στα τηλέφωνα της Γραμματείας , και στο fax Θα χαρούμε να απαντήσουμε σε οποία απορία έχετε


Κατέβασμα ppt "ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google