Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Οξέα Βάσεις Άλατα Oξέα, Βάσεις, Άλατα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Οξέα Βάσεις Άλατα Oξέα, Βάσεις, Άλατα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Οξέα Βάσεις Άλατα Oξέα, Βάσεις, Άλατα
Σύμφωνα με το βιβλίο Α΄ Λυκείου του ΟΕΔΒ Σ. Λιοδάκης, Δ. Γάκης, Δ. Θεοδωρόπουλος, Π. Θεοδωρόπουλος, Α. Κάλλης 24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου

2 Τι ονομάζονται ηλεκτρολύτες ;
Οι ενώσεις που επιτρέπουν τη διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος από τα υδατικά τους διαλύματα, ονομάζονται ηλεκτρολύτες. Τέτοιες ενώσεις είναι τα Οξέα, οι Βάσεις, και τα Άλατα. 24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου

3 Διάλυμα μη ηλεκτρολύτη Διάλυμα ηλεκτρολύτη
24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου

4 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου
Όταν ο ηλεκτρολύτης (οξύ, βάση, άλας) διαλυθεί στο νερό, αυτός διίσταται σε κατιόντα (θετικά ιόντα) και ανιόντα (αρνητικά ιόντα) . Η διάσταση μπορεί να είναι πλήρης, η μερική. Πλήρης αν διίσταται όλη η ποσότητα του ηλεκτρολύτη, και μερική, αν διίσταται μέρος αυτής. Η διάσταση είναι ανεξάρτητη από την ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου. Το συνολικό φορτίο των θετικών ιόντων είναι ίσο με το συνολικό φορτίο των αρνητικών ιόντων στο διάλυμα, ώστε το διάλυμα να είναι ηλεκτρικά ουδέτερο. Svante Arrhenius 24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου

5 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου
οξέα Ακετυλοσαλικυλικό οξύ Κιτρικό οξύ Φωσφορικό οξύ Ελαϊκό οξύ Οξικό οξύ Υδροχλωρικό οξύ 24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου

6 Σύμφωνα με τον Arrhenius οξέα είναι οι υδρογονούχες ενώσεις που διαλυμένες στο νερό παρέχουν κατιόντα Η+ Γενικός τύπος : ΗχΑ Οξυγονούχα οξέα Α: Πολυατομικό Ιόν NO3-1, SO4-2 ,PO4-3 CO3-2 Ονομασία: όνομα του Α και τη λέξη οξύ Π.χ ΗΝΟ3 νιτρικό οξύ Μη Οξυγονούχα οξέα A: Αμέταλλο F, Cl, Br, I, S, CN- Ονομασία: υδρο- όνομα του Α Π.χ ΗΒr Υδροβρώμιο Τα υδατικά διαλύματα τους ονομάζονται με το αρχικό υδρο-και ακολουθεί η κατάληξη –ικό οξύ. 24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου

7 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου
Tαξινόμησης……συνέχεια Tα οξέα αν διίστανται (ιοντίζονται) πλήρως σε ιόντα χαρακτηρίζονται ως ΙΣΧΥΡΑ αλλιώς, αν διίστανται μερικώς (στο διάλυμα συνυπάρχουν αδιάστατα μόρια και ιόντα) χαρακτηρίζονται ως ΑΣΘΕΝΗ Tα οξέα, ανάλογα με το αριθμό των Η+ που αποδίδουν στα υδατικά τους διαλύματα διακρίνονται σε: Μονοπρωτικά π.χ ΗCl, HBr, HF Διπρωτικά π.χ Η2SO4 , Η2CO3 ΙΣΧΥΡΑ: ΗCl, HBr, HI, HNO3 Τριπρωτικά π.χ Η3PO4 AΣΘΕΝΗ: ΗCN, Η3PO4 , H2S 24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου

8 Bάσεις Αμμωνία Υδροξείδιο του μαγνησίου Υδροξείδιο του νατρίου
Υδροξείδιο του ασβεστίου Υδροξείδιο του νατρίου η καλίου για παρασκευή σαπουνιών 24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου

9 Σύμφωνα με τον Arrhenius βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό παρέχουν ανιόντα ΟΗ -
Γενικό τύπο Μ(ΟΗ)χ Όπου Μ = μέταλλο και χ = αριθμός οξείδωσης του Μ Ονομάζονται με τη πρόταξη της λέξης υδροξείδιο- στο όνομα του μετάλλου. Π.χ υδροξείδιο του Καλίου Έχουν: Υπάρχουν και βάσεις που δεν έχουν τύπο Μ(ΟΗ)χ αλλά ελευθερώνουν ΟΗ- μέσα στο νερό, όπως η αμμωνία. π.χ ΝΗ3 + Η2Ο ΝΗ4+ + ΟΗ- Ανάλογα με τον αριθμό των ΟΗ- που αποδίδουν στα υδατικά τους διαλύματα σε: μονουδροξυλικές (η μονόξινες) π.χ ΚΟΗ, ΝaΟΗ πολυυδροξυλικές (η πολυόξινες) π.χ Ca(OH)2 Διακρίνονται Σε ισχυρές ,όταν διίστανται πλήρως σε ιόντα, π.χ ΝαΟΗ Να+ + ΟΗ- Σε ασθενείς, όταν διίστανται μερικώς σε ιόντα, π.χ ΝΗ3 + Η2Ο ΝΗ4+ + ΟΗ- 24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου

10 Όξινος και Βασικός χαρακτήρας Οξέα Βάσεις
Α. Έχουν ξινή γεύση Α. Έχουν αφή σαπωνοειδή και καυστική γεύση Β. Αλλάζουν το χρώμα των δεικτών Γ. Αντιδρούν με δραστικά μέταλλα και ελευθερώνουν αέριο υδρογόνο Δ. Αντιδρούν με βάσεις προς σχηματισμό άλατος και νερού Γ. Αντιδρούν με οξέα προς σχηματισμό άλατος και νερού Ε. Άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα και κατά την ηλεκτρόλυσή τους ελευθερώνεται υδρογόνο στην κάθοδο Δ. Άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα και κατά την ηλεκτρόλυση των υδατικών διαλυμάτων τους ελευθερώνεται οξυγόνο στην άνοδο Μμμ…. τι είναι άραγε η ηλεκτρόλυση: και τα τήγματα άγουν….. 24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου

11 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου
Ηλεκτρόλυση ….πειραματικά έχει διαπιστωθεί ότι η διαβίβαση συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος σε διάλυμα οξέος απελευθερώνει στην κάθοδο αέριο υδρογόνο. 24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου

12 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου
Άλατα Βρωμιούχος άργυρος Φθοριούχα άλατα Υποχλωριώδες νάτριο Ανθρακικό ασβέστιο Χλωριούχο νάτριο 24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου

13 Μη οξυγονούχα , π.χ ΝaCl, Fes, NH4I
Τα άλατα είναι ιοντικές ενώσεις που περιέχουν κατιόν Μ (μέταλλο η ΝΗ4+ ) και ανιόν Α (αμέταλλο εκτός Ο η αρνητικό πολυατομικό ιόν) Μοριακός τύπος: ΜψΑχ Διακρίνονται σε : Μη οξυγονούχα , π.χ ΝaCl, Fes, NH4I Ονομάζονται με πρώτη λέξη το όνομα του ανιόντος και την κατάληξη –ούχος και δεύτερη λέξη το όνομα του κατιόντος. Οξυγονούχα, π.χ Ca3PO4, NaCO3 Ονομάζονται με πρώτη λέξη το όνομα του ανιόντος και δεύτερη λέξη το όνομα του κατιόντος. 24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου

14 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου
ΤΕΛΟΣ 24/5/2010 Ε.Παπαευσταθίου-Μ.Σβορώνου


Κατέβασμα ppt "Οξέα Βάσεις Άλατα Oξέα, Βάσεις, Άλατα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google