Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ρασπάκος Δεμερτζής Ερμής Απόστολος ΑΕΜ: 9518

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ρασπάκος Δεμερτζής Ερμής Απόστολος ΑΕΜ: 9518"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
Ρασπάκος Δεμερτζής Ερμής Απόστολος ΑΕΜ: 9518 Μανδακιοζίδης Αθανάσιος ΑΕΜ: 9433 Πτυχιακή Εργασία Χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων της ΕΛΒΟ ΑΒΕ με την χρήση αριθμοδεικτών Επίβλεψη Χ. Μπογάς

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Εταιρεία Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΕΛΒΟ) είναι η μοναδική βιομηχανία κατασκευής τροχοφόρων και ερπυστριοφόρων οχημάτων στην Ελλάδα. Ανήκει στις Ελληνικές Αμυντικές Βιομηχανίες και είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής οχημάτων των Ελληνικών Ενόπλων δυνάμεων. Έχει τις εγκαταστάσεις της στην ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης στην Σίνδο, και είναι βιομηχανία κορμός για την οικονομία της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας αλλά και γενικότερα για την Ελλάδα. Για την ενίσχυση της παραγωγής της ΕΛΒΟ πέρα από τους 375 περίπου εργαζομένους της, δραστηριοποιούνται εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους.

3 Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
Αριθμοδείκτης 2007 2008 2009 2010 2011 Γενικής Ρευστότητας 1,31 1,17 0,96 0,50 0,84 Ειδικής Ρευστότητας 1,03 0,91 0,69 0,29 0,52 Ταμειακής 0,01 0,23 0,14 0,19 Αμυντικού Χρόνου/ σε μέρες 633 960 588 379 732

4 Διάγραμμα Ρευστότητας

5 Αριθμοδείκτες διαθρώσεως κεφαλαίων και βιωσιμότητας
Αριθμοδείκτης 2007 2008 2009 2010 2011 Ιδίων κεφαλαίων προς συνολικά 14,38% 9,65% - Ιδίων κεφαλαίων προς δανειακά(φορές) 0,17 0,11 0,08 Ιδίων κεφαλαίων προς πάγια(φορές) 0,43 0,28 0,19 Κυκλοφορούντος ενεργητικού προς συνολικές υποχρεώσεις 71,27% 73,21% 67,31% 46,37% 65,37% Παγίων προς μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις(φορές) 0,86 1,04 1,02 4,01 1,89 Καθαρών κερδών προς συνολικών τόκων -0,14 -2,46 -3,99 -11,30 -5,68

6 Γράφημα Ιδίων κεφαλαίων και σύνολο υποχρεώσεων

7 Αριθμοδείκτες δραστηριότητας
Αριθμοδείκτης 2007 2008 2009 2010 2011 Ταχύτητας εισπράξεων απαιτήσεων (φορές / ημέρες) 0,88 / 413 0,49 / 745 0,68 / 534 0,60 / 604 0,30 / 1199 Ταχύτητας βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων(φορές / ημέρες) 0,65 / 561 0,41 / 894 0,50 / 728 0,25 / 1451 0,09 / 3896 Ταχύτητας κυκλοφορίας αποθεμάτων(φορές) 2,07 1,49 1,89 1,05 0,37 Ταχύτητας καθαρού κεφαλαίου κίνησης(φορές) 2,63 2,62 -9,99 -0,46 -0,78 Ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού(φορές) 0,38 0,25 0,31 0,27 0,09 Ταχύτητα κυκλοφορίας παγίων(φορές) 1,00 0,62 0,79 0,64 0,22

8 Γραφήματα αριθμοδεικτών δραστηριότητας

9

10 Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
Αριθμοδείκτης 2007 2008 2009 2010 2011 Μικτού περιθωρίου κέρδους 17,23% 3,10% -19,06% -6.01% -1,98% Καθαρού περιθωρίου κέρδους -1,26% -32,95% -56,17% -95,52% -322,57% Αποδοτικότητας απασχολούμενων κεφαλαίων 14,61% -1,77% -11,62% -35,38% -12,97% Αποδοτικότητας ενεργητικού 4,56% -1,19% -9,58% -17,51% -16,62% Αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων 13,05% -35,19% -242,60% -

11 Γράφημα αποδοτικότητας

12 Συμπεράσματα Από την χρηματοοικονομική ανάλυση της ΕΛΒΟ ΑΒΕ με την βοήθεια αριθμοδεικτών διαπιστώνουμε μια συνεχή πτωτική πορεία της εταιρείας σε όλα τα μελετώμενα χρόνια. Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας και δραστηριότητας της επιχείρησης μας δείχνουν ότι αυτή αδυνατεί να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Οι δείκτες αποδοτικότητας είναι στην πλειοψηφία τους αρνητικοί και δεν αφήνουν περιθώρια κέρδους. Οι βασικοί λόγοι της πορείας αυτής είναι: Η παγκόσμια μείωση αμυντικών εξοπλισμών που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 2004 με το άρθρο 262 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Υπερβολικός αριθμός εργαζομένων σε σχέση με το παραγόμενο έργο. Η εγχώρια αλλά και η παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κάκιστη πορεία της επιχείρησης.

13 Προτάσεις Αν η ΕΛΒΟ ΑΒΕ αναλυθεί και κριθεί ως μία τυπική ΑΕ με μοναδικό της κίνητρο την ύπαρξη κέρδους τότε θα λέγαμε ότι η επιχείρηση είναι αποτυχημένη και δεν συντρέχει λόγος ύπαρξης της. Όμως η επιχείρηση αυτή αποτελεί μεγάλο εθνικό συμφέρον αφού είναι η μόνη που μπορεί να προσφέρει στις ένοπλες ελληνικές δυνάμεις υπηρεσίες όπως: Επισκευές σε όλα τα κλιμάκια, ενώ τα εργοστάσια βάσης του ελληνικού στρατού φτάνουν μέχρι τρίτου βαθμού. Στην ΕΛΒΟ οι επισκευές φτάνουν μέχρι πέμπτου βαθμού ο οποίος είναι και ο ύψιστος. Παροχή ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης για οχήματα που έχουν ξεπεράσει την 35 έτη. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν η ΕΛΒΟ ΑΒΕ θα μπορούσε να ενσωματωθεί στις ένοπλες ελληνικές δυνάμεις και να παρέχει τις προηγμένες υπηρεσίες της αποκλειστικά για το εθνικό συμφέρον.

14 Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας!!!!!


Κατέβασμα ppt "Ρασπάκος Δεμερτζής Ερμής Απόστολος ΑΕΜ: 9518"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google