Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διασύνδεση Java Εφαρμογών με ΒΔ Π. Φιτσιλής 1.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διασύνδεση Java Εφαρμογών με ΒΔ Π. Φιτσιλής 1."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διασύνδεση Java Εφαρμογών με ΒΔ Π. Φιτσιλής (fitsilis@teilar.gr)fitsilis@teilar.gr 1

2  To JDBC μας βοηθά να γράψουμε εφαρμογές, οι οποίες μας επιτρέπουν:  Να συνδεθούμε σε μια πηγή δεδομένων, όπως μια βάση δεδομένων.  Να εκτελέσουμε ερωτήσεις (queries) ή να ενημερώσουμε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων.  Να ανακτήσουμε τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη Βάση Δ εδομένων και απαντούν στις ερωτήσεις μας. Connection db_conn = DriverManager.getConnection ("jdbc:odbc:Payroll", "myLogin","myPassword"); Statement db_stmt = db_conn.createStatement(); ResultSet rs = stmt.executeQuery( "SELECT a, b, c FROM Table1"); while (rs.next()) {int x = rs.getInt("a"); String s = rs.getString("b"); float f = rs.getFloat("c"); } 2

3  Το JDBC API, ένα σύνολο κλάσεων που επιτρέπουν τη διεπαφή του χρήστη με το JDBC και  Τον JDBC driver manager ο οποίος επικοινωνεί με άλλους εξειδικευμένους drivers, που εξαρτώνται από τον κατασκευαστή της βάσης δεδομένων, και οι οποίοι εκτελούν την πραγματική επικοινωνία με τη ΒΔ. 3

4 1. Δημιουργούμε ένα ODBC datasource για την ΒΔ που η εφαρμογή μας θέλουμε να προσπελάσει (π.χ. Payroll) 2. Κάνουμε import τα απαραίτητα packages  import java.sql.* 3. Αρχικοποίηση του JDBC driver  Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver")  Class.forName("org.apache.derby.jdbc.ClientDriver") 4. Ανοίγουμε τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων  String url = "jdbc:odbc:Payroll";  String url = "jdbc:derby://localhost:1527/Payroll";  Connection db_conn =DriverManager.getConnection(url) // username and password can be optionally specified as arguments 4

5 5. Δημιουργούμε ένα αντικείμενο τύπου Statement για την εκτέλεση SQL εντολών  Statement db_stmt = db_conn.createStatement(); 6. Update statements  // Create a simple table, which stores an employee ID and name  db_stmt.executeUpdate ("create table employee { int id, char(50) name };");  // Insert an employee, so the table contains data  db_stmt.executeUpdate("insert into employee values (1, 'John Doe');");  db_conn.commit(); // Commit changes 5

6 7. Query statements  ResultSet result = db_stmt.executeQuery("select * from employee");  // Τύπωσε τα στοιχεία των εγγραφών του αποτελέσματος while (result.next() ) { // Use the getInt method to obtain emp.id System.out.println ("ID : " + result.getInt("ID")); // Use the getString method to obtain emp.name System.out.println ("Name : " + result.getString("Name")); } 8. Κλείνουμε το statement και το connection  db_stmt.close();  db_conn.close();


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διασύνδεση Java Εφαρμογών με ΒΔ Π. Φιτσιλής 1."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google