Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητική εργασία Α’ Λυκείου Β’ Τετράμηνο.  Με αυτήν την Ερευνητική Εργασία θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε το πώς οδηγούν οι Έλληνες δηλαδή, αν τηρούν.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητική εργασία Α’ Λυκείου Β’ Τετράμηνο.  Με αυτήν την Ερευνητική Εργασία θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε το πώς οδηγούν οι Έλληνες δηλαδή, αν τηρούν."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητική εργασία Α’ Λυκείου Β’ Τετράμηνο

2  Με αυτήν την Ερευνητική Εργασία θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε το πώς οδηγούν οι Έλληνες δηλαδή, αν τηρούν τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, πόσο ευγενικοί είναι και γενικότερα πόσο τους επηρεάζει η νοοτροπία και η κουλτούρα τους

3  Το θέμα επιλέγεται γιατί καθημερινά βλέπουμε πολλούς οδηγούς να παραβιάζουν συστηματικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και ταυτόχρονα η συμπεριφορά τους απέναντι στους άλλους δηλαδή οδηγούς, πεζούς ακόμη και σε αδέσποτα ζώα να είναι απαράδεκτη. Μάλιστα καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες ή ακόμη και πρωταγωνιστές πολλών κωμικοτραγικών περιστατικών. Οι υβριστικές αναφορές στα θεία και τη σεξουαλική ζωή συγγενών πρώτου βαθμού χαρακτηρίζουν το λεξιλόγιο του Έλληνα οδηγού όταν απευθύνεται σε άλλους οδηγούς.

4  Οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται με την ασφαλή οδήγηση είτε ως πεζοί είτε ως συνοδηγοί σε οχήματα ακόμη και ως οι ίδιοι οδηγοί σε δίκυκλα σήμερα και σε αυτοκίνητα αργότερα (κατά την ενηλικίωσή τους). Να προτρέπουν οδηγούς αρχίζοντας από αυτούς της οικογενείας τους να συμμορφώνονται στον ΚΟΚ και κυρίως να αλλάξουν την συμπεριφορά τους κατά την διάρκεια οδήγησης. Επίσης να επιβραβεύουν όσους κατέχουν την σωστή κυκλοφορική αγωγή.

5  Εκπαιδεύονται στην ομαδική εργασία όπου το κάθε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα και ταυτόχρονα συνεργάζεται με τα άλλα μέλη της ομάδας.  Οι μαθητές να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας και να νιώσουν το αυτοσυναίσθημα μέσα από την ομαδικά εργασία.  Να νιώσουν την ικανοποίηση της απόκτησης γνώσης μέσα από τη διαθεματική και διεπιστημονική εξέταση του θέματος.  Να αναπτύξουν την παρατηρητικότητα τους και να είναι σε θέση να εξάγουν συμπεράσματα.

6  Εργαστήριο Πληροφορικής: αναζήτηση πληροφοριών – δεδομένων σε ιστότοπους, επεξεργασία κειμένων, φωτογραφίες, παρουσιάσεις (power point). Windows Movie Maker, Photoshop, Ηλεκτρονική τάξη  Οπτικοακουστικά μέσα: ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα.  Χαρτόνια, μαρκαδόροι για τη δημιουργία αφισών.  Προσκλήσεις ειδικών στο σχολείο μας, επισκέψεις σε φορείς και διερευνητικό περίπατο στους δρόμους της πόλης μας.

7  http://www.yme.gr/?getwhat=7&tid=1461 http://www.yme.gr/?getwhat=7&tid=1461  http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=2273 3&subid=2&pubid=6244846 http://www.kinisipoliton.gr/default.asp?siteI D=1&pageID=47&langID=1 http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=2273 3&subid=2&pubid=6244846 http://www.kinisipoliton.gr/default.asp?siteI D=1&pageID=47&langID=1  http://www.pezh.gr/hmerida/nomikh.htm http://www.pezh.gr/hmerida/nomikh.htm http://www.patrasevents.gr/article/23793- vasika-lathi-stin-odigisi-pou-kanoume-oi- perissoteroi

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19  3-2-2014: ◦ Χωρισμός του τμήματος σε ομάδες ◦ Ορισμός συντονιστή κάθε ομάδας ◦ Ψευδώνυμο ομάδας ◦ Συμπλήρωση emails συντονιστών ◦ Σκέψεις – ιδέες για το θέμα ◦ Συμπλήρωση προσωπικού ημερολογίου ◦ Μέθοδος που θα ακολουθήσει η ομάδα ◦ Τετράδιο εργασία για το σπίτι

20  10-2-2014 ◦ Σκέψεις – προτάσεις ◦ Στόχοι ολομέλειας ◦ Στόχοι ομάδας ◦ Ιδέες για το ερωτηματολόγιο κάθε ομάδας ◦ Δράσεις ομάδων ◦ Δράσεις ολομέλειας – επισκέψεις ◦ Συμπλήρωση προσωπικού ημερολογίου ◦

21  17-2-2014 ◦ Επίσκεψη ειδικού καλεσμένου (1 ώρα) ◦ Google Drive ανά ομάδα ◦ Προσωπικό ημερολόγιο ◦ Movie Maker εξάσκηση (για το σπίτι) ◦ Συμπλήρωση προσωπικού ημερολογίου

22  24-2-2014 ◦ Επίσκεψη ειδικού καλεσμένου (1 ώρα) ◦ Κατανομή εργασιών στα μέλη της κάθε ομάδας ◦ Συζήτηση για το ερωτηματολόγιο ομάδας (τεχνικά) ◦ Συνεργασία μελών της κάθε ομάδας για εύρεση πληροφοριών από το διαδίκτυο ◦ Συλλογή αποθήκευση – αξιοποίηση ◦ Συνεργασία μελών της κάθε ομάδας για πιθανές συνεντεύξεις από οδηγούς, πεζούς, Τροχονόμους, Ψυχολόγους και άλλους τους οποίους κρίνετε σχετικούς με το θέμα.. ◦ Προετοιμασία ερωτήσεων για τις συνεντεύξεις και των ερωτηματολογίων ◦ Συμπλήρωση προσωπικού ημερολογίου

23  10-3-2014 ◦ Τελική μορφή ερωτηματολογίου ομάδας, εκτύπωσή του και δημιουργία 20 αντιγράφων του ◦ Έως τις 17-3-2014 να έχουν συμπληρωθεί τα ερωτηματολόγια και να έχουν αξιοποιηθεί τα αποτελέσματά τους ◦ Οι τυχόν συνεντεύξεις να είναι σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή ◦ Συμπλήρωση προσωπικού ημερολογίου

24  17-3-2014 ◦ Αξιολόγηση -αξιοποίηση όλου του υλικού από ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις και τοποθέτησή τους στο φάκελο της ομάδας ◦ Γίνεται διαμοιρασμός των εργασιών στα μέλη ◦ Συγγραφή κειμένου  Microsoft Word, Microsoft Power Point (εξάσκηση) ◦ Συμπλήρωση προσωπικού ημερολογίου

25  31-3-2014 ◦ 1 ος έλεγχος για την πορεία της συγγραφής προς παρουσίαση του project ◦ Διόρθωση λαθών, συμπλήρωση στοιχείων – βελτίωση προς την επίτευξη των στόχων ◦ Σκέψεις και προτάσεις για Δράσεις της κάθε ομάδας και της ολομέλειας ◦ Οργάνωση δράσεων. ◦ (όπως τον διαμοιρασμό φυλλαδίων με οδηγίες κυκλοφοριακής αγωγής (κυρίως συμπεριφοράς) προς οδηγούς και πεζούς τόσο στο χώρο του σχολείου αλλά και έξω από αυτό, αφίσα, χαρτόνι- μακέτα) ή ακόμη και ένα τραγούδι.. ◦ Συμπλήρωση προσωπικού ημερολογίου

26  7-4-2014 ◦ 2 ος έλεγχος για την πορεία της συγγραφής προς παρουσίαση του project ◦ Τεχνικές οδηγίες για τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται ◦ Συνέχεια δράσεων τόσο ανά ομάδα όσο και της ολομέλειας ◦ Σκέψεις – ιδέες του τρόπου παρουσίασης πέρα από το συνηθισμένο Power Point πχ μιας ταινίας, ένα θεατρικό. ◦ Συμπλήρωση προσωπικού ημερολογίου

27  28-4-2014 ◦ Τελευταίες διορθώσεις και οργάνωση ρόλων των μελών της κάθε ομάδας για την παρουσίαση ◦ Αυτοαξιολόγηση ομάδων ◦ Συμπλήρωση προσωπικού ημερολογίου

28  5-5-2014 (ανάλογα με το πρόγραμμα του σχολείου)  12-5-2014 ◦ Παρουσίαση εργασίας κάθε ομάδας ◦ Παράδοση των φακέλων ομάδας  Σε έντυπη μορφή  Ψηφιακή μορφή (usb)  Upload στο Google Drive  Upoload στην ιστοσελίδα  Τέχνημα αν υπάρχει (πέραν του Power Point)  Συμπλήρωση προσωπικού ημερολογίου


Κατέβασμα ppt "Ερευνητική εργασία Α’ Λυκείου Β’ Τετράμηνο.  Με αυτήν την Ερευνητική Εργασία θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε το πώς οδηγούν οι Έλληνες δηλαδή, αν τηρούν."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google