Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ Δ’ ΜΕΡΟΣ : Παραδείγματα Λυμένων Ασκήσεων 09/04/2017 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης

2 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης
ΑΣΚΗΣΗ 2-1 Να σχεδιάσετε αλγόριθμο που θα διαβάζει 100 αριθμούς, και θα εμφανίζει τον μεγαλύτερο και τον μικρότερο από τους αριθμούς που πληκτρολογήθηκαν. Σημείωση : Η άσκηση μπορεί να λυθεί και με τις 3 εντολές επανάληψης. 09/04/2017 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης

3 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης
ΑΣΚΗΣΗ 2-1 ΛΥΣΗ Αλγόριθμος Μέγιστο_Ελάχιστο Διάβασε Χ max  Χ min  X Για i από 2 μέχρι 100 Αν Χ>max τότε max  X Αν Χ<min τότε min  X Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε ”Ο μεγαλύτερος αριθμός ήταν”, max Εκτύπωσε ”Ο μικρότερος αριθμός ήταν”, min Τέλος Μέγιστο_Ελάχιστο 09/04/2017 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης

4 ΑΣΚΗΣΗ 2-2: Να υπολογιστεί το παραγοντικό ενός αριθμού.
Αλγόριθμος Παραγοντικό Εκτύπωσε ”Πληκτρολογήστε τον αριθμό” Διάβασε α P 1 Για i από 1 μέχρι α P  P* i Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε ”Το παραγοντικό του αριθμού είναι”, Ρ Τέλος Παραγοντικό 09/04/2017 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης

5 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης
ΑΣΚΗΣΗ: Να γραφεί αλγόριθμος που να διαβάζει ζεύγη αριθμών και να σταματάει όταν διαβάσει δύο θετικούς αριθμούς, για τους οποίους α<β Αλγόριθμος Άσκηση2_3 Αρχή_επανάληψης Διάβασε α Διάβασε β Μέχρις_ότου α <β και α>0 και β>0 Τέλος Άσκηση2_3 09/04/2017 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης

6 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης
ΑΣΚΗΣΗ 2-4 Ένας συλλέκτης γραμματοσήμων επισκέπτεται στο διαδίκτυο το αγαπημένο του ηλεκτρονικό κατάστημα φιλοτελισμού προκειμένου να αγοράσει γραμματόσημα. Προτίθεται να ξοδέψει μέχρι 1500 ευρώ. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος: α. Για κάθε γραμματόσημο, να διαβάζει την τιμή και την προέλευσή του (ελληνικό/ξένο) και να επιτρέπει την αγορά του, εφόσον η τιμή του δεν υπερβαίνει το διαθέσιμο υπόλοιπο χρημάτων. ∆ιαφορετικά να τερματίζει τυπώνοντας το μήνυμα «ΤΕΛΟΣ ΑΓΟΡΩΝ». Σημείωση: ∆εν απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας για τα δεδομένα εισόδου. β. Να τυπώνει: 1. Το συνολικό ποσό που ξόδεψε ο συλλέκτης. 2. Το πλήθος των ελληνικών και το πλήθος των ξένων γραμματοσήμων που αγόρασε. 3. Το ποσό που περίσσεψε, εφόσον υπάρχει, διαφορετικά το μήνυμα «ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΕ ΟΛΟ ΤΟ ΠΟΣΟ». 09/04/2017 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης

7 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης
ΛΥΣΗ Αλγόριθμος Γραμματόσημα sum  0 stamps_gr  0 stamps_for  0 Διάβασε timi, proel Όσο sum + timi ≤1500 επανάλαβε sum  sum + timi Αν proel=”ελληνικό” τότε stamps_gr  stamps_gr +1 αλλιώς stamps_for  stamps_for + 1 Τέλος_αν Τέλος_επανάληψης Εκτύπωσε ”Τέλος αγορών” Εκτύπωσε ”Συνολικό ποσό αγορών” , sum Εκτύπωσε ”Ελληνικά Γραμματόσημα” , stamps_gr Εκτύπωσε ”Ξένα Γραμματόσημα” , stamps_for Aν Sum=1500 τότε Εκτύπωσε ”Εξαντλήθηκε όλο το ποσό” Εκτύπωσε ”Υπόλοιπο”, 1500-sum Τέλος Γραμματόσημα 09/04/2017 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης

8 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης
Βελτίωση λύσης Τροποποιήστε τον προηγούμενο αλγόριθμο, ώστε να ελέγχει αν η τιμή του γραμματοσήμου είναι θετική και εάν είναι αρνητική ή μηδέν, να ζητάει νέα τιμή. 09/04/2017 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης

9 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης
ΛΥΣΗ Αλγόριθμος Γραμματόσημα sum  0 stamps_gr  0 stamps_for  0 Διάβασε timi, proel Όσο timi≤0 επανάλαβε Εκτύπωσε “Μη έγκυρη τιμή γραμματοσήμου, πληκτρολογήστε νέα”’ Διάβασε timi Τέλος_επανάληψης Όσο sum + timi ≤1500 επανάλαβε sum  sum + timi Αν proel=“ελληνικό” τότε stamps_gr  stamps_gr +1 αλλιώς stamps_for  stamps_for + 1 Τέλος_αν Όσο timi ≤ 0 επανάλαβε Εκτύπωσε ”Μη έγκυρη τιμή γραμματοσήμου, πληκτρολογήστε νέα” Εκτύπωσε ”Τέλος αγορών” Εκτύπωσε “Συνολικό ποσό αγορών” , sum Εκτύπωσε “Ελληνικά Γραμματόσημα” , stamps_gr Εκτύπωσε “Ξένα Γραμματόσημα” , stamps_for Aν Sum=1500 τότε Εκτύπωσε “Εξαντλήθηκε όλο το ποσό” Εκτύπωσε “Υπόλοιπο”, 1500-sum Τέλος Γραμματόσημα 09/04/2017 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης

10 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης
Μία εταιρεία ταχυδροµικών υπηρεσιών εφαρµόζει για τα έξοδα αποστολής ταχυδροµικών επιστολών εσωτερικού και εξωτερικού, χρέωση σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: Για παράδειγµα τα έξοδα αποστολής µιας επιστολής βάρους 800 γραµµαρίων και προορισµού εσωτερικού είναι 3,5 Ευρώ. Να γράψετε αλγόριθµο ο οποίος: α. Να διαβάζει το βάρος της επιστολής. β. Να διαβάζει τον προορισµό της επιστολής. Η τιµή "ΕΣ" δηλώνει προορισµό εσωτερικού και η τιµή "ΕΞ" δηλώνει προορισµό εξωτερικού. γ. Να υπολογίζει τα έξοδα αποστολής ανάλογα µε τον προορισµό και το βάρος της επιστολής. δ. Να εκτυπώνει τα έξοδα αποστολής. Παρατήρηση: Θεωρείστε ότι ο αλγόριθµος δέχεται τιµές για το βάρος µεταξύ του 0 και του 2000 και για τον προορισµό µόνο τις τιµές "ΕΣ" και "ΕΞ". ΒΑΡΟΣ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 0-500 2,0 4,8 3,5 7,2 4,6 11,5 09/04/2017 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης

11 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης
ΛΥΣΗ Αλγόριθμος Ταχυδρομείο Εμφάνισε “Δώσε βάρος επιστολής” Διάβασε βάρος Εμφάνισε “Δώσε προορισμό: ΕΣ για Εσωτερικό ή ΕΞ για εσωτερικό” Διάβασε προορισμός Αν προορισμός = “ΕΣ” τότε Αν βάρος ≤500 τότε χρέωση  2,0 αλλιώς_αν βάρος ≤1000 τότε χρέωση  3,5 αλλιώς χρέωση  4,6 Τέλος_αν  αλλιώς Αν βάρος ≤500 τότε χρέωση  4,8 αλλιώς_αν βάρος ≤1000 τότε χρέωση  7,2 αλλιώς χρέωση  11,5       Τέλος_αν Τέλος_αν Εμφάνισε “Η χρέωση είναι”, χρέωση Τέλος Ταχυδρομείο 09/04/2017 Καθηγητής: Δρίμτζιας Βασίλης


Κατέβασμα ppt "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google