Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Ζαχαρένιας Δρόσου ΘΕΜΑ:

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Ζαχαρένιας Δρόσου ΘΕΜΑ:"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Ζαχαρένιας Δρόσου ΘΕΜΑ: «Χρήση υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από τους πολίτες και ο ρόλος του φύλου: Η περίπτωση του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού» Ρόδος 2008

2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ορίζεται ως: Η δημιουργία υπηρεσιών για τους πολίτες με την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Δημόσιο Τομέα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση εισαγάγει ολοκληρωτικά νέες υπηρεσίες που συχνά ξεπερνούν τις παραδοσιακές δημόσιες υπηρεσίες, οδηγεί στην κατάργηση γεωγραφικών ορίων, οικονομικών περιορισμών και επιτρέπει την καθολική συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση του κράτους (Finger, Hacker & Van Dijk, Hague & Loader, Prins, 2001).

3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Στόχοι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η παροχή πληροφοριών στους πολίτες σχετικά με θέματα της δημόσιας διοίκησης η ανάπτυξη διοικητικών υπηρεσιών που βρίσκονται στη διάθεση όλων η δυνατότητα ενεργούς διάδρασης του πολίτη με την διοίκηση η δυνατότητα ηλεκτρονικών οικονομικών συναλλαγών η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων η εφαρμογή της ηλεκτρονικής δημοκρατίας Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση συμβάλλει στην βελτιωμένη διακίνηση πληροφοριών στην μείωση της γραφειοκρατίας στην μείωση του κόστους και του χρόνου εκπόνησης διαδικασιών στην προβολή και ανάπτυξη του φορέα και των υπηρεσιών

4 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η Ελλάδα βρίσκεται (United Nations, 2005) στην 14η θέση από τις 15 αρχικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 20η θέση από τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 35η θέση σε παγκόσμια κλίμακα

5 Η χρήση ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών από πολίτες κυμαίνεται (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2007) στα 8% για το έτος 2006 στην Ελλάδα στα 13% για το έτος 2006 στα 25 Ευρωπαϊκά κράτη συνολικά στο 18% για το έτος 2001 στη Γαλλία (Mellor και συν., 2001) Στην Ευρώπη (ITU, 2006), οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι εξοικονόμησαν επτά εκατομμύρια ώρες ετησίως, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική υπηρεσία κατάθεσης φορολογικών δηλώσεων μια γενικευμένη χρήση τέτοιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών από όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα σήμαινε την εξοικονόμηση εκατό εκατομμυρίων ωρών ετησίως

6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΕ1.Ποιοί παράγοντες (τεχνικοί, κοινωνικοοικονομικοί ή ατομικοί-ψυχολογικοί) ενθαρρύνουν τους πολίτες στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; ΕΕ2. Είναι διαφορετικοί αυτοί οι παράγοντες για τους άνδρες και τις γυναίκες; ΕΕ3. Ποιοι παράγοντες (τεχνικοί, κοινωνικοοικονομικοί ή ατομικοί-ψυχολογικοί) αποθαρρύνουν τους πολίτες από τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης; ΕΕ4. Είναι διαφορετικοί αυτοί οι παράγοντες για τους άνδρες και τις γυναίκες;

7 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ποιοτική Έρευνα Θεωρητική Ερμηνευτική Προσέγγιση
Χρήση Ημι-δομημένης Συνέντευξης Θεωρητική Δειγματοληψία πολίτες με εμπειρία στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου, επισκέπτες του Κέντρου Πρόσβασης στο Διαδίκτυο του Δήμου Νέας Αλικαρνασσού.

8 ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Το Δελτίο Συνέντευξης καταγράφει:
ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ Το Δελτίο Συνέντευξης καταγράφει: δημογραφικά στοιχεία όπως: η ηλικία το φύλο η οικογενειακή κατάσταση το εκπαιδευτικό επίπεδο την εργασία και το οικονομικό επίπεδο την γνώση και την εμπειρία με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διαδίκτυο την αυτοπεποίθηση την τεχνοφοβία τις στερεοτυπικές αντιλήψεις που αφορούν το φύλο έναντι των υπηρεσιών διαδικτύου το σημείο πρόσβασης σε υπολογιστή και διαδίκτυο την γνώση και την εμπειρία με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης την ενημέρωση για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης την διάθεση για την απόκτηση της γνώσης χρήσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και γενικότερα τη διάθεση για συμμετοχή στη διαμόρφωση αυτών των υπηρεσιών τις στερεοτυπικές αντιλήψεις της κοινωνίας του Δήμου για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης τις διαφορές με τις διαζώσης υπηρεσίες και κατ’ επέκταση την ανασφάλεια που μπορεί να νιώθει το άτομο στη χρήση των υπηρεσιών τη φιλικότητα των υπηρεσιών αυτών γενικότερα στο άτομο αλλά και ειδικότερα στο φύλο

9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΟΙ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΙ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΕΧΝΟΦΟΒΙΑ ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (HELPDESK) ΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΕ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

10 ΠΡΟΦΙΛ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Προφίλ ατόμων δείγματος ως προς την οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία ΦΥΛΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΚΙΑ Άγαμοι Έγγαμοι Διαζευγμένοι 19-25 26-35 36-46 >46 ΑΝΔΡΕΣ 9 2 1 3 5 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 8 ΣΥΝΟΛΟ 17 10 11

11 ΠΡΟΦΙΛ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΦΙΛ ΑΤΟΜΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Προφίλ ατόμων δείγματος ως προς την μόρφωση και την χρήση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ΦΥΛΟ ΜΟΡΦΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Μεταπτυχιακά ΑΕΙ ΤΕΙ ΛΥΚΕΙΟ ΔΗΜΟ-ΤΙΚΟ ΧΡΗΣΤΕΣ ΜΗ ΑΝΔΡΕΣ 3 2 5 7 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 1 4 8 11 ΣΥΝΟΛΟ 6 13 12 18

12 Αποτελέσματα που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Για τον παράγοντα «οικονομικό επίπεδο» διαπιστώθηκε ότι: επηρεάζει κυρίως άτομα χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου επηρεάζει κυρίως τους χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε σχέση με τους μη χρήστες δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά επιρροής μεταξύ γυναικών και ανδρών επαληθεύονται τα συμπεράσματα σχετικής έρευνας του OECD (2001), όπου η επιρροή του οικονομικού παράγοντα στη χρήση διαδικτύου και των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σταδιακά φθίνει Για τον παράγοντα «εμπειρία χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου» διαπιστώθηκε ότι: επηρεάζει τη χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται από το διαδίκτυο επαληθεύονται τα συμπεράσματα της μελέτης των Leslie Harris και Associates (2002)και του Simon (2006), όπου η προηγούμενη εμπειρία συμβάλλει στη δημιουργία θετικών στάσεων.

13 Για τον παράγοντα «σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο» διαπιστώθηκε ότι:
Αποτελέσματα που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Για τον παράγοντα «σημείο πρόσβασης στο διαδίκτυο» διαπιστώθηκε ότι: επηρεάζει τη χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες που προτιμούν να έχουν στο σπίτι τους πρόσβαση λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων επιβεβαιώνεται σχετική έρευνα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2007) το δημοφιλέστερο σημείο πρόσβασης είναι το σπίτι και η εργασία, ανεξάρτητα από φύλο και από το γεγονός αν είναι χρήστες ή όχι υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

14 Αποτελέσματα που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Για τους παράγοντες «γνώση ύπαρξης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» και «γνώση για τα οφέλη από ηλεκτρονική διακυβέρνηση» διαπιστώθηκε ότι: επηρεάζει τη χρήση των υπηρεσιών διαδικτύου η πλειοψηφία των πολιτών του δείγματος με γνώσεις σε υπολογιστές και διαδίκτυο, δεν γνωρίζει την ύπαρξη των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας έρευνα των Tsoukalas & Anthopoulos (2004) οι πολίτες αντιλαμβάνονται τα οφέλη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ανταποκρίνονται στην ενημέρωση για τη χρήση της η τηλεόραση προηγείται στις προτιμήσεις των πολιτών για ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

15 Αποτελέσματα που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Για τον παράγοντα «ύπαρξης ανθρώπινης βοηθητικής υπηρεσίας “help desk”» διαπιστώθηκε ότι: υπήρξε πολύ θετική ανταπόκριση των πολιτών επιβεβαιώθηκε σχετική έρευνα των Tsoukalas και Anthopoulos (2004) Για τον παράγοντα «ευχρηστία των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», διαπιστώθηκε ότι: η μειωμένη ευχρηστία δρα ανασταλτικά για τον χρήστη ή υποψήφιο χρήστη, επιβεβαιώνοντας σχετική έρευνα των Jager & Thompson (2004) η ευχρηστία είναι κυρίως συνάρτηση του χρόνου που απαιτείται για την προσφορά της όποιας υπηρεσίας οι γυναίκες φαίνονται λιγότερο ικανοποιημένες από τους άντρες λόγω του περιορισμένου χρόνου των γυναικών εξαιτίας των αυξημένων υποχρεώσεών τους, οι γυναίκες φαίνεται να έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις ευχρηστίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε σχέση με τους άνδρες, επαληθεύοντας έρευνα της Fialova (2006)

16 Αποτελέσματα που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Για τον παράγοντα «ανασφάλεια χρήσης προσωπικών δεδομένων στην χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης», διαπιστώθηκε ότι: δρα ανασταλτικά για τον χρήστη ή υποψήφιο χρήστη των υπηρεσιών διαδικτύου επιβεβαιώνοντας σχετική έρευνα των Τσουκαλά και Ανθόπουλου (2004) στην Ελλάδα, των Mellor, Parr και Hood (2001) στην Γαλλία και των Jager & Thompson, (2004) στην Αμερική Για τον παράγοντα «στάση έναντι του υπολογιστή», διαπιστώθηκε ότι: ο τρόπος που αισθάνεται κανείς έναντι του υπολογιστή επηρεάζει την χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το διαδίκτυο Για τον παράγοντα «αυτοπεποίθηση στην χρήση υπηρεσιών διαδικτύου» διαπιστώθηκε ότι: επηρεάζει την χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στην αυτοπεποίθηση του φύλου δεν επαληθεύονται οι έρευνες του Levin και Gordon (1989), ούτε του Whitley (1997)

17 Αποτελέσματα που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Για τον παράγοντα «τεχνοφοβία» διαπιστώθηκε ότι: έχει αρνητικό αντίκτυπο στην στάση του ατόμου έναντι των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ελαφρά μεγαλύτερος αριθμός ανδρών έναντι των γυναικών δεν διακατέχονται από τεχνοφοβικά συναισθήματα επιβεβαιώνοντας σε μικρό βαθμό τα αποτελέσματα της έρευνας των Weil, Rosen & Wugalter (1998) και των Karavidas, Lim & Katsikas (2005) Για τον παράγοντα «συμμετοχής σε οικογενειακές αποφάσεις που αφορούν νέες τεχνολογίες» διαπιστώθηκε ότι: μη χρήστες και χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης συμμετέχουν σε οικογενειακές αποφάσεις που αφορούν νέες τεχνολογίες οι γυναίκες μη χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που δεν συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν νέες τεχνολογίες είναι περισσότερες από τους αντίστοιχους άνδρες μη χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

18 Αποτελέσματα που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Για τον παράγοντα «οικογενειακής υποστήριξης κατά την διαδικτυακή πλοήγηση» διαπιστώθηκε ότι: μη χρήστες και χρήστες υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης γενικά έχουν οικογενειακή υποστήριξη κατά την διαδικτυακή πλοήγηση όταν υπάρχει οικογενειακή υποστήριξη, υπάρχει και ενθάρρυνση και μεγαλύτερες πιθανότητες χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μεγαλύτερος αριθμός ανδρών είχαν οικογενειακή υποστήριξη σε σχέση με τον αντίστοιχο αριθμό γυναικών οι έγγαμες γυναίκες θα ενθαρρύνονταν στη διαδικτυακή πλοήγηση και στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, εάν αυξανόταν η σχετική οικογενειακή υποστήριξη

19 Αποτελέσματα που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Για τον παράγοντα «συμμετοχή στη διαμόρφωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» διαπιστώθηκε ότι: υπήρχε μεγάλη επιθυμία συμμετοχής στη διαμόρφωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανεξάρτητα από το φύλο και από το εάν είναι χρήστες ή όχι υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μεγαλύτερη συμμετοχή σημαίνει και περισσότερη χρήση αυτών των υπηρεσιών εκφράστηκε η πεποίθηση ότι η συμμετοχή πολιτών μπορεί να καταστήσει πιο απλές, πιο ευέλικτες και πιο λειτουργικές αυτές τις υπηρεσίες

20 Αποτελέσματα που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Για τον παράγοντα «στερεοτυπικές αντιλήψεις που αφορούν το φύλο σε σχέση με τη διαδικτυακή πλοήγηση» διαπιστώθηκε ότι: στερεοτυπικές αντιλήψεις που αφορούν ιδιαίτερες ικανότητες του φύλου σε σχέση με τη χρήση υπολογιστή και διαδικτύου γενικά δεν υφίστανται δεν επαληθεύονται τα αποτελέσματα της έρευνας του Levin και Gordon (1989) που έδειξε ότι οι άντρες και τα αγόρια είναι ικανότεροι δεν επαληθεύονται ούτε τα συμπεράσματα των Sacks, Bellisssimo και Merggendoller (1994), όπου φαίνονται οι άνδρες να έχουν μεγαλώσει σε ένα κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο οι υπολογιστές είναι καταλληλότεροι για αυτούς

21 Αποτελέσματα που αφορούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Για τον παράγοντα «στάση έναντι των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» διαπιστώθηκε ότι: ήταν θετική η στάση έναντι των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ανεξάρτητα από το φύλο και από το γεγονός αν είναι χρήστες ή όχι υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν επαληθεύονται σε μεγάλο βαθμό τα συμπεράσματα των Akman, Yazici, Mishra & Arifoglou (2004) και Jager & Thompson, (2004), ότι υπάρχουν άτομα που σκέφτονται αρνητικά για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

22 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Να αναλυθούν παράγοντες όπως: η ηλικία το εκπαιδευτικό επίπεδο ο παράγοντας οικογενειακής υποστήριξης για χρήση υπηρεσιών διαδικτύου ο παράγοντας συμμετοχής σε οικογενειακές αποφάσεις που αφορούν νέα τεχνολογία να διερευνηθούν εκτενέστερα και βαθύτερα τα ζητήματα που αφορούν έγγαμες γυναίκες και άνδρες με παιδιά Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της Ηλεκτρονικής Ένταξης (e-Inclusion) που ορίζεται ως η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών για να καλυφθούν ζητήματα όπως: Προσβασιμότητα χωρίς κοινωνικό αποκλεισμό Διάδοση ευκαιριών για οικονομική και κοινωνική ενίσχυση του πολίτη

23 Προτάσεις για την αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βασισμένες στους παράγοντες που την επηρεάζουν Η πολιτεία θα πρέπει να φροντίσει ώστε: Να βελτιωθούν οι υποδομές και να μειωθεί δραστικά το υψηλό κόστος μιας γρήγορης σύνδεσης στο διαδίκτυο, ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση από όπου επιθυμούν σε ποιοτικά υψηλές υπηρεσίες. Να ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και για τα οφέλη από αυτές. Τα μέσα για τη σχετική ενημέρωση πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον την τηλεόραση, τον τύπο και το διαδίκτυο. Να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και να οργανωθούν σεμινάρια για ενηλίκους με άμεση χρήση υπολογιστών, διαδικτύου και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ώστε, όπως έχει διαπιστωθεί, η προηγούμενη εμπειρία να συμβάλλει στη δημιουργία θετικών στάσεων έναντι των υπηρεσιών αυτών. Να δημιουργηθεί μια εύχρηστη και ταχεία ανθρώπινη βοηθητική υπηρεσία “help desk” μέσω τηλεφώνου χωρίς χρέωση, μαζί με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προκειμένου να αυξηθεί η αυτοπεποίθηση νέων χρηστών και να μειωθεί η τεχνοφοβία.

24 Προτάσεις για την αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βασισμένες στους παράγοντες που την επηρεάζουν Να βελτιωθεί η ευχρηστία των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να αυξηθεί η φιλικότητά τους ιδιαίτερα προς τις γυναικείες ανάγκες. Να αυξηθεί, με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας, η ασφάλεια χρήσης προσωπικών δεδομένων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και να προβληθεί αυτή η προσπάθεια για να ανατραπεί το έντονο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στον τομέα αυτό. Να θεσμοθετηθεί υπηρεσία διαμόρφωσης υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με την συμμετοχή του πολίτη, για την δημιουργία πιο απλών, πιο ευέλικτων και πιο λειτουργικών υπηρεσιών και για την αύξηση της χρήσης αυτών. Να βελτιωθούν οι υπάρχουσες και να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές δομές στήριξης της οικογένειας και ιδιαίτερα της γυναίκας, ώστε να αυξηθεί η οικογενειακή υποστήριξη που ενθαρρύνει τη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Τα παραπάνω μέτρα μπορούν να βελτιώσουν τον τρόπο που αισθάνεται κανείς έναντι του υπολογιστή και του διαδικτύου, να αυξήσουν την αυτοπεποίθηση, να μειώσουν την τεχνοφοβία και κατ’ επέκταση να αυξήσουν την χρήση των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

25 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ


Κατέβασμα ppt "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Της Ζαχαρένιας Δρόσου ΘΕΜΑ:"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google