Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΡΕΗ ΥΓΡΗ ΑΕΡΙΑ ΡΕΥΣΤΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΡΕΗ ΥΓΡΗ ΑΕΡΙΑ ΡΕΥΣΤΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΡΕΗ ΥΓΡΗ ΑΕΡΙΑ ΡΕΥΣΤΑ
Διακρίνονται μεταξύ τους από την ισχύ των ελκτικών δυνάμεων ( δυνάμεις συνοχής ) με τις οποίες τα μόρια ή τα άτομα που συνθέτουν τα διάφορα σώματα συνδέονται μεταξύ τους Σε ένα στερεό οι ελκτικές δυνάμεις είναι τόσο ισχυρές, ώστε τα άτομα ή τα μόρια συγκρατούνται σε σταθερές περίπου θέσεις, που τις λέμε θέσεις ισορροπίας, οι οποίες συχνά σχηματίζουν μια συμμετρική διάταξη στο χώρο, γνωστή ως κρυσταλλικό πλέγμα Σε ένα υγρό οι δυνάμεις μεταξύ των μορίων είναι ασθενέστερες, έτσι ώστε αυτά να μη διατηρούνται σε σταθερές θέσεις, αλλά να μπορούν να «κυλούν» το ένα γύρω από το άλλο, με συνέπεια να μην μπορεί το υγρό συνολικά να διατηρήσει ένα σταθερό σχήμα Σε ένα αέριο οι δυνάμεις αυτές είναι τόσο ασθενείς, ώστε τα μόρια δεν παραμένουν ενωμένα, αλλά κινούνται με μεγάλες ταχύτητες προς όλες τις κατευθύνσεις, καταλαμβάνοντας όσο χώρο είναι διαθέσιμος ΡΕΥΣΤΑ

2 Τα φυσικά σώματα, γενικά, μπορούν να αλλάζουν κατάσταση, όταν για κάποιο λόγο μεταβάλλεται είτε η θερμοκρασία τους είτε η πίεση τους (νερό) Η κατάσταση ενός αερίου προσδιορίζεται με ακρίβεια, όταν είναι γνωστά τρία χαρακτηριστικά στοιχεία της δηλαδή, η πίεση, η θερμοκρασία και ο όγκος του. Αν ένα από τα τρία μεγέθη μεταβληθεί, τότε, θεωρείται, ότι το αέριο μεταβάλλει την κατάσταση του. Τις αλλαγές αυτές επιδιώκουμε να προκαλούμε και να ελέγχουμε, έτσι ώστε, μέσω των θερμικών μηχανών, να παράγουμε το ζητούμενο έργο

3 ΔΥΝΑΜΗ Δύναμη, λοιπόν είναι το αίτιο που προκαλεί τη μεταβολή της κινητικής κατάστασης ενός σώματος ή την παραμόρφωση του. Μια δύναμη καθορίζεται, επακριβώς, όταν είναι γνωστά: το μέγεθος της, δηλαδή η τιμή της. η διεύθυνση πάνω στην οποία ενεργεί. η φορά της, δηλαδή προς ποια κατεύθυνση δρα . το σημείο εφαρμογής της. H δύναμη μπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά, ως ένα διάνυσμα (βέλος).

4 Η δύναμη μπορεί να αναπαρασταθεί γραφικά, ως ένα διάνυσμα (βέλος).

5 ΡΟΠΗ Όταν σε ένα σώμα το οποίο μπορεί να περιστρέφεται γύρω από ένα σημείο, εφαρμοστεί μια δύναμη, η διεύθυνση της οποίας δεν διέρχεται από το σημείο περιστροφής, τότε το σώμα θα στραφεί. Το μέγεθος της στροφής αυτής εξαρτάται: από το μέγεθος της δύναμης. από την ελάχιστη απόσταση της δύναμης από το σημείο περιστροφής. Ονομάζουμε, λοιπόν ροπή Μ, το γινόμενο της δύναμης F επί την ελάχιστη απόσταση d . M = F * d Η ελάχιστη απόσταση d ονομάζεται μοχλοβραχίονας . Δεξιόστροφη φορά θετική. Αριστερόστροφη αρνητική

6 ΕΡΓΟ Όταν μια δύναμη μετακινεί το σημείο εφαρμογής της κατά τη διεύθυνση της, τότε λέμε ότι η δύναμη αυτή παράγει έργο W = F * I

7 ΙΣΧΥΣ Η ισχύς είναι το φυσικό μέγεθος με το οποίο μπορούμε να συγκρίνουμε την απόδοση διαφόρων μηχανών. Συνεπώς, όταν αναφερόμαστε στην ισχύ μιας μηχανής, μας ενδιαφέρει σε πόσο χρόνο παράγεται αυτό το έργο. Άρα, ισχύς είναι το έργο που παράγεται στη μονάδα του χρόνου. P = W / t 1W = 1J / s 1PS = 735,499 W = 0,7355 kW 1HP = 745,70 W = 0,7457 kW

8 ΠΙΕΣΗ Πίεση, λοιπόν, είναι η δύναμη προς το εμβαδόν της επιφανείας επάνω στην οποία εφαρμόζεται αυτή η δύναμη. P = F/S F : Δύναμη S : Επιφάνεια Όταν σε ένα αέριο αυξάνει η πίεση, τότε λέμε ότι το αέριο συμπιέζεται. Όταν αντιθέτως, σε ένα αέριο ελαττώνεται η πίεση, τότε λέμε ότι το αέριο εκτονώνεται . 1bar = 10 N/cm2 1 at = 1bar ( 0,9896…bar) 1Pa = 1N/m2 1 bar = 105 Pa 1lbf/in2 = 1 p.s.i = 6894,76 Pa = 0,0689 bar

9 ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ενέργεια εκφράζει την ικανότητα ενός συστήματος να αποδώσει έργο. Η κινητική ενέργεια Η δυναμική ενέργεια Η χημική ενέργεια Η πυρηνική ενέργεια

10 ΑΠΟΛΥΤΗ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Απόλυτη πίεση χαρακτηρίζεται εκείνη που αρχή μέτρησης έχει το τέλειο ή απόλυτο κενό. Η πίεση που εξασκεί ένα υγρό υπολογίζεται με ένα όργανο το οποίο ονομάζεται μανόμετρο.

11 ΑΠΟΛΥΤΗ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

12 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Θερμοκρασία είναι το φυσικό εκείνο μέγεθος, το οποίο χαρακτηρίζει πόσο θερμό (ζεστό) ή πόσο ψυχρό (κρύο) είναι ένα σώμα, σε σχέση με κάποιο άλλο. Το αίτιο που δημιουργεί το αίσθημα του ψυχρού ή του θερμού είναι η θερμότητα, μια, δηλαδή, από τις βασικές μορφές ενέργειας, η οποία είτε προσδίδεται σε ένα σώμα, είτε αφαιρείται απ' αυτό Η θερμοκρασία μετράται με ειδικό όργανο, το οποίο ονομάζεται θερμόμετρο.

13 ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Θερμότητα είναι η μορφή ενέργειας η οποία μεταφέρεται από ένα σώμα προς ένα άλλο εξ αιτίας της διαφοράς της θερμοκρασίας τους. Θερμότητα είναι το αίτιο και η θερμοκρασία το αποτέλεσμα.

14 ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ α) Με αγωγιμότητα β) Με μεταφορά γ) Με ακτινοβολία

15 ΠΡΩΤΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Η ενέργεια ούτε καταστρέφεται ούτε δημιουργείται από του μηδενός, αλλά μετατρέπεται από τη μια μορφή σε μια άλλη.

16 ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Η θερμότητα ρέει από το θερμότερο προς το ψυχρότερο σώμα. Ποτέ αντίθετα.


Κατέβασμα ppt "ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΡΕΗ ΥΓΡΗ ΑΕΡΙΑ ΡΕΥΣΤΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google