Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

5. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ 5.3.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "5. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ 5.3."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 5. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ 5.3

2 ΣΤΟΧΟΙ Σ’ αυτό το μάθημα θα μάθουμε:
Τις τυποποιημένες τιμές ισχύος στις οποίες κατασκευάζονται οι αντιστάτες γραφίτη. Τι ονομάζουμε ονομαστική τιμή ισχύος αντιστάτη. Να επιλέγουμε αντιστάτη κατάλληλης ισχύος για συγκεκριμένη θέση σε κύκλωμα.

3 Τυποποιημένες τιμές ισχύος αντιστατών γραφίτη
Οι αντιστάτες γραφίτη κατασκευάζονται στις πιο κάτω τιμές: 1/8 W, ¼ W, ½ W, 1 W και 2 W 0,125 W, 0,25 W, 0,5 W, 1 W και 2 W

4 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΙΣΧΥΟΣ
100 Ω 1/8W 10 V Υπέρβαση της ονομαστικής τιμής ισχύος σε αντιστάτη προκαλεί την καταστροφή του. Ονομαστική τιμή ισχύος είναι η μέγιστη ισχύς που μπορεί να αναπτυχθεί σ’ ένα αντιστάτη χωρίς να πάθει καμιά ζημιά.

5 ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Παράδειγμα 1 Λύση
Σε συγκεκριμένη θέση σ’ ένα κύκλωμα πρέπει να τοποθετηθεί αντιστάτης γραφίτη με τιμή 2,2 kΩ. Ο αντιστάτης θα διαρρέεται από ρεύμα με ένταση mA Να υπολογίσετε την ισχύ που πρέπει να έχει ο αντιστάτης. Λύση R = 2,2 kΩ = 2200 Ω Ι = 15 mA = 0,015A Po=; Πρώτα υπολογίζω την ισχύ που θα αναπτυχθεί στον αντιστάτη. Συνήθως διπλασιάζω αυτή την τιμή Τέλος επιλέγω αντιστάτη με ονομαστική ισχύ: Po= 1 W

6 Να επιλέξετε την ισχύ του αντιστάτη γραφίτη στο πιο κάτω κύκλωμα. Λύση
Παράδειγμα 2 Να επιλέξετε την ισχύ του αντιστάτη γραφίτη στο πιο κάτω κύκλωμα. Λύση R = 270 Ω U = 20 V Po=; Υπολογίζω την ισχύ που θα αναπτυχθεί στον αντιστάτη US 20 V R 270 Ω Πρέπει να επιλέξω αντιστάτη με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη από 1,48 W Στην περίπτωση αυτή επιλέγω αντιστάτη με ονομαστική ισχύ: Po = 2 W

7 Να επιλέξετε την ισχύ του αντιστάτη γραφίτη στο πιο κάτω κύκλωμα. Λύση
Παράδειγμα 3 Να επιλέξετε την ισχύ του αντιστάτη γραφίτη στο πιο κάτω κύκλωμα. Λύση R = 4 kΩ= 4000 Ω I = 5 mA= 0,005A Po=; Υπολογίζω την ισχύ που θα αναπτυχθεί στον αντιστάτη US R 4 kΩ I =5 mA Πρέπει να επιλέξω αντιστάτη με ονομαστική ισχύ μεγαλύτερη από 0,1 W Στην περίπτωση αυτή επιλέγω αντιστάτη με ονομαστική ισχύ: Po = 1/8 W

8 Παράδειγμα 4 Να ελέγξετε ποιοι αντιστάτες στα πιο κάτω κυκλώματα μπορεί να έχουν πάθει ζημιά. Λύση (α) R = 100 Ω U = 12 V P= ¼ W = 0,25 W Po =; (β) R = 1,5 kΩ =1500 Ω U = 20 V P= ½ W = 0,5 W Ο αντιστάτης (α) θα υπερθερμανθεί US 12 V ¼ W R=100 Ω (α) Ο αντιστάτης (β) θα αντέξει US 20 V ½ W R=1,5 kΩ (β)

9 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ Ονομαστική τιμή ισχύος Λύση ΙΣΧΥΣ προβλημάτων ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ
Τυποποιημένες τιμές ισχύος 1/8, ¼, ½, 1, 2W Ονομαστική τιμή ισχύος ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ Λύση προβλημάτων Μέγιστη ισχύς χωρίς να καταστραφεί Υπολογίζω PO Συνήθως διπλασιάζω


Κατέβασμα ppt "5. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ ΙΣΧΥΣ ΑΝΤΙΣΤΑΤΩΝ 5.3."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google