Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Έργα & Δράσεις Σταθμοί για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της Χώρας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Έργα & Δράσεις Σταθμοί για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της Χώρας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Έργα & Δράσεις Σταθμοί για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της Χώρας

2 Σε ένα γενικότερο περιβάλλον όπου…
Η διάρκεια της κρίσης δεν μπορεί να προβλεφθεί με ασφάλεια Υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες για περαιτέρω επιδείνωση του κλίματος Δεν μπορεί να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο επιστροφής στο εθνικό νόμισμα Υπάρχει καθημερινός βομβαρδισμός με αρνητικές ειδήσεις Τα δεδομένα αλλάζουν τόσο γρήγορα που είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολος οποιοσδήποτε προγραμματισμός

3 ... και αποτυπώνεται στους δοκιμαζόμενους Δείκτες Οικονομικού Κλίματος σε Ευρώπη και Ελλάδα…
Πηγή: ΙΟΒΕ (DG Ecfin)

4 ... αλλά και στους αντίστοιχους Δείκτες Εμπιστοσύνης Καταναλωτών με ακόμα δραματικότερο τρόπο…
Πηγή: ΙΟΒΕ (DG Ecfin)

5 Σύνθεση και Εξέλιξη Δημόσιου Χρέους
... ενώ επιταχύνεται η αύξηση του Δημόσιου Χρέους, ειδικά ως ποσοστό επί του ΑΕΠ … Σύνθεση και Εξέλιξη Δημόσιου Χρέους (σε εκατ. Ευρώ) * ** 105,4% 110,7% 127,1% 142,8% 161,8% 172,7% Πηγή: Yπ. Οικονομικών – Προϋπολογισμός 2012

6 ... σε ένα ειδικό περιβάλλον έργων ΤΠΕ Δημοσίου όπου …
Χειμάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα Οι εξαγγελίες περί επίσπευσης των σχετικών διαδικασιών παραμένουν σε επίπεδο εξαγγελιών και μόνο Προκηρύσσονται έργα με σημαντικές καθυστερήσεις σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό Κατακυρώνονται ελάχιστα έργα, και αυτά με ακόμα μεγαλύτερη καθυστέρηση Υπάρχει σημαντικός αριθμός έργων που οι καθυστερήσεις, είτε στη φάση προκήρυξης είτε στη φάση διενέργειας, δημιουργούν κλίμα αβεβαιότητας ως προς την εξέλιξή τους Οι υποκοστολογήσεις των έργων θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ποιότητα του αποτελέσματος και την ανταποδοτικότητα της επένδυσης Δεν υπάρχει σαφής & μακρόπνοη στρατηγική και συνεπές & σταθερό σχέδιο δράσης

7 ... και το ΕΣΠΑ προχωρά με εξαιρετικά μεγάλες καθυστερήσεις έχοντας…
Προβλεπόμενη απορρόφηση εκατ. ευρώ (προϋπ. 2011) Πραγματική απορρόφηση μόνο 626 εκατ.ευρώ (10/10/2012) με υστέρηση περίπου 3 δισ. Ευρώ Προβλεπόμενη απορρόφηση εκατ. ευρώ (προϋπ. 2012) που δεν είναι προφανής ο τρόπος επίτευξης, αν λάβει κανείς υπόψη το 2011 Σε ένα σύνολο υστέρησης εσόδων 3,7 δισ. ευρώ για το 2011 (όπως αναφέρει ο προϋπολογισμός του 2012), πόσο άραγε συνεισφέρει η πλημμελής διαχείριση του ΕΣΠΑ και πόσο η απορρόφηση αυτών των 3 δισ. ευρώ θα μπορούσε να έχει αλλάξει το τοπίο συνεισφέροντας στην αύξηση του εσόδου;

8 ... ενώ η υλοποίηση του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» παρουσιάζει σοβαρή υστέρηση στην απορρόφηση…
Πρόοδος Υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (31/10/2011) 187.49% 58.19% 26.26% 18.22% Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, espa.gr

9 ... που αποτυπώνεται σε… Τεράστια διαφορά μεταξύ ποσοστού ενεργοποίησης (187.49%) και ποσοστού εντάξεων (58.19%) Βαθμός ωρίμανσης Ανάγκες Ετοιμότητα φορέων Μεγάλη καθυστέρηση Απομείωση budget Ακόμα μικρότερο ποσοστό νομικών δεσμεύσεων (συμβασιοποίηση 26.26%) Τεράστιος χρόνος μεταξύ ένταξης & προκήρυξης Καθυστέρηση στη συνεννόηση Φορέα – Διαχ. Αρχής Απένταξη Ενδεικτικά για τη ΓΓΠΣ, δύο προσκλήσεις (12 & 12.2) ύψους 45Μ, εντάχθηκαν 18Μ και δεν έχει συμβασιοποιηθεί τίποτα μέχρι σήμερα

10 ... επιβάλλεται να διακρίνουμε και να προωθήσουμε τα μεγάλα εκείνα έργα που…
Περιορίζουν την εισφοροδιαφυγή και φοροδιαφυγή Επιτρέπουν την εκμετάλλευση της Δημόσιας Περιουσίας Περιορίζουν και ελέγχουν το κόστος περίθαλψης Οδηγούν στη πραγματική Διαφάνεια Συνεισφέρουν αποτελεσματικά στην εξυπηρέτηση του πολίτη ενώ Είναι σε σημαντικό στάδιο ωρίμανσης Έχουν υψηλή ανταποδοτικότητα

11 ... και θα οδηγήσουν στην Ψηφιακή Ανάπτυξη ενώ θα συμβάλουν στη Συνολική Ανάκαμψη της Χώρας
Εθνικό Ληξιαρχείο – Μητρώο Πολιτών Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Μηχανοργάνωση Δημόσιων Νοσοκομείων & Ηλ. Προμήθειες Δημόσια Περιουσία Ηλεκτρονική Ενοποίηση Ασφαλιστικών Ταμείων Ηλεκτρονικές Δημόσιες Προμήθειες Παρακολούθηση Κρατικού Προϋπολογισμού Υλοποίηση Σχεδίου «Καλλικράτης» Πολεοδομίες Κάρτα Πολίτη

12 Σημερινή Κατάσταση των Μεγάλων Έργων
Εθνικό Ληξιαρχείο Μητρώο Πολιτών -Εντάχθηκε τον 04/2010 -Ανακοινώθηκε ότι θα προκηρυχθεί εντός του 2010 -Δημόσια Διαβούλευση τους 05/2011 και 08/2011 -Μόλις πριν από λίγες ημέρες προκηρύχθηκε το 1ο έργο -Οφέλη: Η βάση για την δημιουργία μητρώων Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση -Πιλοτική εφαρμογή - Κατατέθηκαν φάκελοι για την πρώτη Φάση τον 11ο/2011 -Οφέλη: Μείωση δαπανών μέχρι 2 δις € ετησίως - Ετήσια αύξηση εσόδων 140 εκ. € (από τις φαρμακευτικές εταιρίες)

13 Σημερινή Κατάσταση των Μεγάλων Έργων
Μηχανοργάνωση Δημόσιων Νοσοκομείων & Ηλεκτρονικές Προμήθειες -Το έργο για την μηχανοργάνωση των Νοσοκομείων (πλην ΠΕΣΥΠ) αναμένεται να προκηρυχθεί από ΗΔΙΚΑ -Οφέλη: Μείωση των δημόσιων δαπανών μέχρι 2 δις € ετησίως από την εφαρμογή ενός συστήματος σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα Δημόσια Περιουσία -Α’ Προκήρυξη : 10/09/2008 προϋπ: €5.440k χωρίς ΦΠΑ -Διαβούλευση : 14/02/2011 -Β’ Προκήρυξη : 12/10/2011 προϋπ: €3.164k χωρίς ΦΠΑ -Οφέλη: Ετήσια αύξηση εσόδων 2 δις €

14 Σημερινή Κατάσταση των Μεγάλων Έργων
Ηλεκτρονική Ενοποίηση Ασφαλιστικών Ταμείων Έχουν δημοσιευθεί σε ΔΔ (09/2011) από την ΗΔΙΚΑ 2 έργα: -Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης & Παρακολούθησης Πληρωμών Συντάξεων -Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης -Οφέλη: Μείωση δαπανών μέχρι 200 εκ. € ετησίως Ηλεκτρονικές Δημόσιες Προμήθειες -Το έργο για την ΓΓΕ μόλις συμβασιοποιήθηκε, 5 χρόνια μετά το σχετικό διαγωνισμό (05/2006). -Μεμονωμένες ηλ. Προμήθειες σε κάποιους φορείς -Οφέλη: Μείωση δαπανών μέχρι 4 δις € (μείωση κόστους προμηθειών κατά 20-40%) από την εφαρμογή του σε όλο το Δημόσιο

15 Σημερινή Κατάσταση των Μεγάλων Έργων
Παρακολούθηση Κρατικού Προϋπολογισμού (Γ.Λ.Κ.) -Ολοκλήρωση κυρίως έργου στις 31/12/2011 -Επέκταση σε λοιπούς φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης -ERP Δημοσίου -Οφέλη: Μείωση δημόσιων δαπανών μέχρι 2 δις € ετησίως Υλοποίηση Σχεδίου «Καλλικράτης» -Βρίσκονται σε προχωρημένο έως τελικό στάδιο υλοποίησης τα περισσότερα έργα ενοποίησης των ΠΣ Δήμων και Νομαρχιών. -Απαιτούνται άλλα έργα υποστήριξης Δήμων και Περιφερειών -Οφέλη: Επίτευξη στόχων «Καλλικράτη»

16 Σημερινή Κατάσταση των Μεγάλων Έργων
e-Πολεοδομία Ι Ηλεκτρονική Παρακολούθηση και Διαχείριση των πληροφοριών των Πολεοδομικών Υπηρεσιών - Προκήρυξη: 29/6/ Διενέργεια: 6/9/2004 - Υπογραφή Σύμβασης: 20/3/2006 - Λειτουργεί παραγωγικά σε 120 Π.Υ. με περισσότερους από ενεργούς χρήστες - Έχει χειριστεί 3.5Μ υποθέσεις, €280Μ πρόστιμα - Βρίσκεται στην τελική φάση μετάπτωσης στον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» e-Πολεοδομία ΙΙ Πολεοδομική Νομοθεσία & Σύστημα Πολεοδομικών Πληροφοριών για τον Πολίτη - Προκήρυξη: 27/1/ Διενέργεια: 27/3/2006 - Υπογραφή Σύμβασης: 27/12/2006 - Σε αναστολή από 12/2009 – 12/2010 - Αναμονή απόφασης από 03/2011 νομοθετήματα, άρθρα, συσχετίσεις ΦΕΚ, νομοθετήματα με γεωγραφικές και θεματικές συσχετίσεις

17 Σημερινή Κατάσταση των Μεγάλων Έργων
e-Πολεοδομία ΙΙΙ Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας - Προκήρυξη: 26/6/ Διενέργεια: 29/8/2007 - Υπογραφή Σύμβασης: 09/07/2008 - Σε αναστολή από 12/2009 – 12/2010 Σε φάση παραλαβής της μελέτης εφαρμογής Αναμονή απόφασης από 05/2011 Χωρική Β.Δ. Με 150k Ο.Τ. και 450 Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια Κάρτα Πολίτη - Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες και τις πρωθυπουργικές δεσμεύσεις δεν έχει γίνει κανένα ουσιαστικό βήμα. - Οφέλη: Εξυπηρέτηση του πολίτη Αποσυμφόρηση δημοσίων υπηρεσιών / εξοικονόμηση πόρων

18 Ώρα Μηδέν για την Ελληνική Αγορά Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Εν κατακλείδι... Ώρα Μηδέν για την Ελληνική Αγορά Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ώρα Μηδέν για τη Χώρα Είναι παραπάνω από σαφές ότι η Ψηφιακή Ανάπτυξη αποτελεί βασικό μοχλό και προϋπόθεση για την αποτελεσματική συνολική ανάκαμψη. Πώς λοιπόν θα την πετύχουμε;

19 Τι ΔΕΝ πρέπει να γίνει Συνεχής διαπίστωση για την κακή κατάσταση και τις αρνητικές προοπτικές της Οικονομίας Μοιρολατρική αντιμετώπιση των δεδομένων και αποδοχή της υπόθεσης ότι η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη Υιοθέτηση της πεπατημένης σε θέματα συνεργασίας μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα Αποδοχή ότι τα Υπουργεία των κατά μέσο όρο 439*(!!!) εσωτερικών δομών (ΓΓ, ΓΔ, Δ/νσεις, Τμήματα) δεν μπορούν να συντονισθούν καλύτερα μεταξύ τους Αντιμετώπιση της νομικής τυπολατρίας και της σοβαρής αναποτελεσματικότητας που αυτή προκάλεσε σε μαζική κλίμακα ως τη Λερναία Ύδρα που δεν τολμάμε να κόψουμε κανένα κεφάλι Θεώρηση ως δεδομένη και μοναδική την υφιστάμενη κλασική διαγωνιστική διαδικασία των έργων *Πηγή: ΟΟΣΑ, Έκθεση Αξιολόγησης των Κρατικών Υπηρεσιών 2011

20 Τι ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ να γίνει για την προώθηση των έργων και την Ψηφιακή Ανάκαμψη / Ανάπτυξη
Οριοθέτηση της συνεργασίας μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα Ο Δημόσιος Τομέας αναλαμβάνει το στρατηγικό σχεδιασμό έχοντας ευήκοα ώτα σε σοβαρές προτάσεις του Ιδιωτ. Τομέα Ο Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει την υλοποίηση και λειτουργία Επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης υποψήφιων αναδόχων: αξιοπιστία, ουσιαστική επάρκεια υλοποίησης, ιστορικό πρόσφατων υλοποιήσεων και αξιολόγησή τους με βάση τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ανάληψη συνολικής ευθύνης Ενεργοποίηση εναλλακτικών διαγωνιστικών διαδικασιών για κομβικά έργα με στόχο την επιτάχυνση συμβασιοποίησης Ανταγωνιστικός διάλογος Συμφωνία – Πλαίσιο Διαπραγμάτευση Καλύτερος συντονισμός μεταξύ δικαιούχων / φορέων λειτουργίας / διαχειριστικών αρχών

21 ...να μετακινήσουμε τους δείκτες του ρολογιού να δείχνουν σε μιά ώρα
Άραγε μπορούμε... ...να μετακινήσουμε τους δείκτες του ρολογιού να δείχνουν σε μιά ώρα πιο αισιόδοξη από την «Ώρα Μηδέν» τόσο για την Αγορά Πληροφορικής όσο και για τη Χώρα;

22 Φυσικά!!! Αρκεί να... ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ
Φυσικά!!! Αρκεί να... Προωθήσουμε τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στη βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης Ξεφύγουμε από αγκυλώσεις, στερεότυπα και παλαιολιθικές πρακτικές Θεωρήσουμε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο Διαμορφώσουμε ένα σαφές στρατηγικό σχέδιο με ξεκάθαρους στόχους και προσαρμόσουμε τις διαδικασίες και το Νομικό Πλαίσιο στην εξυπηρέτηση των στόχων αυτών και όχι άλλων λιγότερο διαφανών Και πάνω από όλα ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ

23 Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας
Απόστολος Ζαφειρόπουλος Project Management Office Director SingularLogic Phone :


Κατέβασμα ppt "Έργα & Δράσεις Σταθμοί για την Ψηφιακή Ανάπτυξη της Χώρας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google