Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Επιμέλεια: Σιβρή Αναστασία

2 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΕ.Λ. ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.-Δ.
10-28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ: τον ενδιαφερόμενο νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑ: Ημερήσια ΓΕ.Λ. Εσπερινά ΓΕ.Λ.

4 ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕ.Λ. Δυνατότητες :
Απολυτήριο με εξετάσεις εθνικού επιπέδου & δικαίωμα Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις χωρίς δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

5 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΜΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μαθητές & τελειόφοιτοι υποβάλλουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση σε έντυπη μορφή Είναι οριστική & αμετάκλητη Δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου σε επόμενο έτος από την αποφοίτησή τους Βεβαίωση Πρόσβασης μόνο με τη γραπτή επίδοσή τους

6 ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Μαθητές & τελειόφοιτοι Γ΄ τάξης: ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Α.-Δ.

7 ΜΑΘΗΤΕΣ & ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕ.Λ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ Α.Δ.
Δηλώνουν υποχρεωτικά στην Α.-Δ.: 2ο μάθημα Γενικής Παιδείας Αρχές Οικονομικής Θεωρίας & Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (5ο επιστημονικό πεδίο) Ειδικό μάθημα Ενδεικτικά την επιθυμία τους για εισαγωγή στις: Αστυνομικές Σχολές Στρατιωτικές Σχολές Α.Ε.Ν. ΤΕΦΑΑ Οι ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από ειδική διαγνωστική έκθεση (ΚΕΔΔΥ, πιστοποιημένα ΙΠΔ, ισχύει για τριετία) έως 28/2/2012

8 ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ Α.-Δ. στα ΓΕ.Λ.
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ Α.-Δ. στα ΓΕ.Λ. κάτοχοι απολυτηρίου ή ισότιμου τίτλου: Ημερήσιου ΓΕ.Λ. ή Ε.Λ. Β΄κύκλου ΤΕΕ ή ΕΠΑΛ Εσπερινού ΓΕ.Λ. ή Ε.Λ. Παλαιού τύπου σχολείου Ισότιμου σχολείου εσωτερικού ή εξωτερικού Μειονοτικών Σχολείων Θράκης

9 Απόφοιτοι Υποβάλλουν υποχρεωτικά Α.-Δ. Δηλώνουν: 2ο μάθημα Γ.Π.
Κατεύθυνση Αρχές Οικονομικής Θεωρίας & Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (5Ο Επιστημονικό πεδίο) Ειδικό μάθημα Ενδεικτικά την επιθυμία τους για εισαγωγή στις: Αστυνομικές Σχολές Στρατιωτικές Σχολές Α.Ε.Ν. ΤΕΦΑΑ

10 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
Βεβαίωση Πρόσβασης πρωτότυπη ή σε αντικατάσταση λόγω απώλειας Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν κατέχουν Βεβαίωση Πρόσβασης, εφόσον εμπίπτουν στις σχετικές περιπτώσεις ( π. χ. απολυτήριο παλαιού τύπου Λυκείου) Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου άλλου σχολείου Δ.Ε. Οι ΦΥΣΙΚΩΣ ΑΔΥΝΑΤΟΙ καταθέτουν αίτηση συνοδευόμενη από ειδική διαγνωστική έκθεση (ΚΕΔΔΥ, ΙΠΔ, ισχύει για τριετία) έως 28/2/2012

11 ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Απόφοιτοι Ημερησίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου πριν το 2000 Κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου που δεν έχουν πάρει, έστω και μία (1) φορά, μέρος στις εθνικού επιπέδου εξετάσεις της Γ΄ τάξης του ΛΥΚΕΙΟΥ μετά το 2000

12 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ .

13 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% & ΑΝΩ
Δυνατότητες: Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις Καταθέτουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Απολυτήριο με πανελλαδικές εξετάσεις Υποβάλλουν Α.-Δ. Δικαίωμα ανάκλησης Α.-Δ. 10 μέρες πριν τη λήξη Β’ Τετραμήνου υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά

14 Υποψήφιοι με σοβαρές ΠΑΘΗΣΕΙΣ 5%
Υποψήφιοι με σοβαρές ΠΑΘΗΣΕΙΣ 5% Εγγράφονται χωρίς εξετάσεις σε σχολή ή τμήμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. καθ’ υπέρβαση σε ποσοστό 5% του αριθμού των εισακτέων Η επιλογή γίνεται με βάση το βαθμό απολυτηρίου, ανεξάρτητα από το αν εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο σχολικής μονάδας Μπορούν να υποβάλλουν Α.-Δ. Δικαίωμα ανάκλησης Α.-Δ. 20 μέρες πριν την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων υποβάλλοντας πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης του 5% επταμελούς επιτροπής Ν.3794/2009

15 ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΔΙΔΑΧΘΕΝΤΕΣ/ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ
Δυνατότητες: Απολυτήριο με ενδοσχολικές εξετάσεις Καταθέτουν Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση Απολυτήριο με πανελλαδικές εξετάσεις Υποβάλλουν Α.-Δ.

16 ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕ. Λ. -Ε. Λ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΕ.Λ.-Ε.Λ. ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση (εκτός Θεολογικών, Στρατιωτικών-Αστυνομικών Σχολών) σε ποσοστό καθ’ υπέρβαση 0,5% του αριθμού εισακτέων Υποβάλλουν υποχρεωτικά Α.-Δ. Δικαιολογητικά: Βεβαίωση ότι είναι οι ίδιοι εγγεγραμμένοι στα Δημοτολόγια Δήμου Νομών Θράκης ή άλλου Δήμου κατόπιν μετεγγραφής από Δήμο Νομών Θράκης (κατάθεση μηχανογραφικών)

17 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Οδηγίες για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ειδικό έντυπο του Υπουργείου Παιδείας Προσέρχονται σε ειδικές εξετάσεις Αίτηση – Δικαιολογητικά 1-10 Ιουλίου

18 ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ - ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Προϋπόθεση: οι ίδιοι και οι δύο γονείς να μην είναι Έλληνες 20-30 Ιουλίου δικαιολογητικά στο Υπουργείο Παιδείας Αίτηση -Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίου Για την εγγραφή τους σε σχολή απαιτείται βεβαίωση του Πανεπιστημίου Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον 3ου επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (Αθήνα-Θεσ/νίκη) Βεβαίωση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν απαιτείται, αν ο υποψήφιος έχει τίτλο απόλυσης από Λύκειο της Ελλάδας ή της Κυπριακής Δημοκρατίας

19 ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ Ή ΔΙΕΘΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Απόφοιτοι ΓΕ.Λ. με διάκριση 1ου, 2ου ή 3ου βραβείου, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο, εγγράφονται καθ’ υπέρβαση σε οποιοδήποτε ΑΕΙ / ΤΕΙ Προϋπόθεση: ένα από τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας του επιστημονικού πεδίου της σχολής, περιλαμβάνεται στα μαθήματα κατεύθυνσης στην οποία υπάγεται και το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν

20 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ Η ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ:
Εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου Είναι καθοριστική & δεσμευτική για τη συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις Δεν τροποποιείται Δε γίνεται δεκτή Α. - Δ. εκπρόθεσμη Υποψήφιοι με αναπηρία & ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά έως 28 Φεβρουαρίου

21 Οι Αστυνομικές Σχολές εντάσσονται στο 5ο πεδίο, άρα οι υποψήφιοι που δηλώνουν τις Σχολές αυτές οπωσδήποτε θα δηλώσουν: Μαθηματικά Γ.Π. (ως 2ο μάθημα Γ.Π.) Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Οι απόφοιτοι καταθέτουν με την Α.-Δ. υποχρεωτικά πρωτότυπη Βεβαίωση Πρόσβασης Διατηρείται αρχείο Α.-Δ. αποφοίτων ως το τέλος των εξετάσεων

22 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν.2525/1997: Ενιαίο Λύκειο-Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση Ν.2909/2001: Θέματα εισαγωγής στην Γ/θμια Εκπ/ση Ν.2986/2002, άρθρο 12: Θέματα εισαγωγής στην Γ/θμια Εκπ/ση Ν.3404/2005, άρθρο 13: Εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπ/ση Υ.Α.Φ152/Β6/198/ , ΦΕΚ 472: Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση κατόχων απολυτηρίου Ε.Λ. ή άλλου τύπου Λυκείου & Πρόσβαση Ειδικών κατηγοριών Υ.Α.Φ253/Β6/28934/ : Πρόσβαση στην Γ/θμια Εκπ/ση κατόχων απολυτηρίου Ε.Λ. ή άλλου τύπου Λυκείου Ν.2341/1995, άρθρο 2: Μειονοτικά Σχολεία-Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης Ν.2640/1998, άρθρο 12: Υποψήφιοι με αναπηρία 67% & άνω Ν.3027/2002, άρθρα 8 & 9: Υποψήφιοι με αναπηρία 67% & άνω Ν.3499/2008: Ειδική Αγωγή & Εκπ/ση, Εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπ/ση Ν.3149/2003, άρθρα 14 & 22: Απόφοιτοι σχολείων εξωτερικού Y.A.Φ253/1340/B6/2001,άρθρο 1: Διακριθέντες σε Διεθνή ή Βαλκανική Ολυμπιάδα N.3794/2009: Θέματα εισαγωγής στην Γ/θμια Εκπ/ση (παθήσεις 5%) Ν.3879/2010, άρθρο 27: Θέματα εισαγωγής στην Γ/θμια Εκπ/ση (Εσπερινά) Υ.Α. Φ 251/11314/Β6/ : Ειδική Αγωγή & Εκπ/ση, Εισαγωγή στην Γ/θμια Εκπ/ση


Κατέβασμα ppt "Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google