Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ2 Αξιολόγηση Είναι η διαδικασία ελέγχου του βαθμού κατάκτησης των σκοπών και στόχων. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εκπαιδευτικής πράξης. Μέρος των διαδικασιών του εκπαιδευτικού συστήματος: προαγωγή στην επόμενη τάξη, εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Εκτός από την αξιολόγηση της γνώσης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η συνολική παρουσία του μαθητή στο σχολείο: προσπάθεια, συμμετοχή, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα, συνεργασία.

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ3

4 4 Μορφές αξιολόγησης

5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ5 Χαρακτηριστικά αξιολόγησης Αντικειμενικότητα: Επιτυγχάνεται με το σαφή καθορισμό κριτηρίων Αξιοπιστία: Επιτυγχάνεται όταν μετράει αυτό που θέλουμε να μετρήσουμε Εγκυρότητα: Επιτυγχάνεται όταν το εξεταστικό δοκίμιο καλύπτει τις πτυχές της διδακτέας ύλης

6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ6 ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΝΤΩΝ Με βάση την αναμενόμενη επίδοση ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ Προγνωστική εγκυρότητα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ7 Επίπεδα Διδασκαλίας ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: Κατανόηση, Απομνημόνευση, Εφαρμογή ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Σύνθεση, Ανάλυση, Αξιολόγηση, Ανάπτυξη αποκλίνουσας / πρωτότυπης σκέψης, ροή ιδεών

8 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ8 Προϋποθέσεις εγκυρότητας/ αξιοπιστίας περιεχομένου Οι ερωτήσεις να αντανακλούν αυτό που έπρεπε να μάθουν οι μαθητές και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να το εκφράζουν. Οι ερωτήσεις να μην περιορίζονται στην απλή αναπαραγωγή αλλά να κινούνται και σε ανώτερα επίπεδα. Αντιστοιχία σε σκοπό, ύλη και ερωτήσεις

9 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ9 Έντιμη μέτρηση = Έντιμη διδασκαλία

10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ10 Τι θέλουμε να μετρήσουμε; Γνώσεις: Πληροφορίες, έννοιες (περιεχομένου, διαδικαστικές) Δεξιότητες Τρόπο σκέψης/στρατηγικές Αξίες/στάσεις

11 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ11 Ερωτήσεις Ιεραρχική τοποθέτηση ερωτήσεων με βάση το βαθμό δυσκολίας Αυτοτέλεια κάθε ερώτησης Αποφυγή δύσκολων ή διφορούμενων λέξεων στη διατύπωση των ερωτήσεων Σαφείς οδηγίες για κάθε τύπο ερώτησης Ερωτήσεις που καλύπτουν όλα τα επίπεδα μάθησης (όχι μόνο απομνημόνευση)

12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ12 Είδη ερωτήσεων Ανοικτού τύπου  Σύντομης απάντησης  Θέματα προς ανάπτυξη: οι μαθητές παρουσιάζουν τις γνώσεις και τις απόψεις τους  Ερμηνευτικές Κλειστού τύπου  Πολλαπλής επιλογής  Τύπου σωστό-λάθος  Σύζευξης (ή συσχέτισης)  Διάταξης ή ιεράρχησης  Συμπλήρωσης

13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ13 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ14 Έκφραση - Έκθεση Αδίδακτο κείμενο: Περίληψη (μον. 8) Κατανόηση κειμένου (μον. 6) Δομή/διάρθρωση/συνοχή/τρόποι-μέσα πειθούς/συλλογιστική πορεία κ.ά. (μον. 6) Γλώσσα (μον. 10) Παραγωγή Γραπτού Λόγου (μον. 40)

15 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ15 Περίληψη (μον. 8) Περιεχόμενο (μον. 5) Κύρια σημεία (μονάδες ανάλογες με τη βαρύτητα των σημείων) Οπτική γωνία συγγραφέα ( Αφαιρείται μέχρι 1 μον. αν δεν αποδίδεται η οπτική του συγγραφέα μέσα από τα γραφόμενα του μαθητή). Για υπέρβαση του ορίου λέξεων κατά 25% αφαιρείται 0.5 μονάδα. Για υπέρβαση κατά 100% αφαιρούνται 2 μονάδες.) Δομή (μον. 2) Αναδιοργάνωση συλλογιστικής κειμένου (πορεία σκέψης του συγγραφέα) Χρήση συνδετικών λέξεων Για απλή αντιγραφή των κύριων σημείων χωρίς σύνδεση: 0 μον.) Γλώσσα-Έκφραση (μον. 1) Αφαιρείται 0.5 μονάδα για κάθε 6 ορθογραφικά λάθη, 0.5 για κάθε 4 συντακτικά λάθη

16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ16 Παραγωγή γραπτού λόγου (μον. 40) Περιεχόμενο (μον. 12) Πρόλογος-επίλογος: 2 μον. Γενική σύλληψη του θέματος : 2 μον. Ανάπτυξη-Δικαιολόγηση-Τεκμηρίωση: 8 μον. Δομή (μον. 12) Πρόλογος, κύριο θέμα, επίλογος: 2 μον. Δομή αποδεικτικού λόγου-στήριξη θέσης: 4 μον. Δομή παραγράφων: 2 μον. Αλληλουχία-σύνδεση ιδεών: 4 μον. Για υπέρβαση λέξεων: αφαίρεση 1 μον. για κάθε 50 λέξεις. Για κάθε επανάληψη: αφαίρεση 1 μον.

17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ17 Έκφραση (μον. 12) Σαφήνεια-σύνταξη: μον. 5 Ακριβολογία, κατάλληλο λεξιλόγιο: μον. 5 Ύφος ανάλογο του κειμενικού είδους: μον. 2 Ορθογραφία (μον. 4) Ορθή χρήση γραμματικών κανόνων Για κάθε 5 ορθογραφικά λάθη αφαιρείται 1 μονάδα. Εκθέσεις εκτός θέματος βαθμολογούνται με μηδέν (0) σε όλα τα σημεία και όχι μόνο στο περιεχόμενο (δηλαδή δεν παίρνουν μονάδες ούτε στη δομή, ούτε στην έκφραση, ούτε στη ορθογραφία) Παραγωγή γραπτού λόγου (μον. 40)


Κατέβασμα ppt "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google