Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Διαπερνούν και ανατρέπουν παραδοσιακά σύνορα (όρια), γεωγραφικά, οι-κονομικά και πολιτιστικά.  Έχουν αλματώδη ρυθμό εξέλιξης.  Προκαλούνται από τις.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Διαπερνούν και ανατρέπουν παραδοσιακά σύνορα (όρια), γεωγραφικά, οι-κονομικά και πολιτιστικά.  Έχουν αλματώδη ρυθμό εξέλιξης.  Προκαλούνται από τις."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Διαπερνούν και ανατρέπουν παραδοσιακά σύνορα (όρια), γεωγραφικά, οι-κονομικά και πολιτιστικά.  Έχουν αλματώδη ρυθμό εξέλιξης.  Προκαλούνται από τις ΤΠΕ και στηρίζονται στις ΤΠΕ.

3  Το τεχνοκρατικό / τεχνοκεντρικό Στοχεύει στον ψηφιακό–πληροφορικό εγγραμματισμό των μαθητών.  Το ολιστικό. Οι ΤΠΕ εντάσσονται στη διδακτική του γνωστικού αντικειμένου, μοντελοποίηση-προσομοίωση.  Το πραγματολογικό. Οι ΤΠΕ ως διδακτικό αντικείμενο και ως εργαλείο που στηρίζει τη διδασκαλία.

4

5  Η Ελλάδα ακολούθησε διαδοχικά το πρώτο μοντέλο, σταδιακά προσαρμόστηκε στο δεύτερο και τέλος πέρασε στο τρίτο, κυρίως από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Τεχνοκρατικό Πραγματολογικό Ο λ ι σ τ ι κ ό

6  ο συμπεριφορισμός (behaviorism) Pavlov, Skinner, Crowder, Gagné ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ:  η γνωστική ψυχολογία (cognitive psychology) Newell, Simon, Anderson  ο εποικοδομισμός (constructivism) Piaget, Papert, Bruner  οι κοινωνικοπολιτισμικές (sociocultural) ή ιστορικοπολιτισμικές (historicocultural) προσεγγίσεις Vygotsky, Luria, Leontiev, Bruner

7  Αλλαγή στο ρόλο του εκπ/κου  Συνεχής επιμόρφωση και αυτοεπιμόρφωση  Η αλλαγή ρόλου στη μάθηση

8


Κατέβασμα ppt " Διαπερνούν και ανατρέπουν παραδοσιακά σύνορα (όρια), γεωγραφικά, οι-κονομικά και πολιτιστικά.  Έχουν αλματώδη ρυθμό εξέλιξης.  Προκαλούνται από τις."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google