Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

2 ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ + ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ

3 ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ (+ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) ΜΟΝΟ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

4 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Δήλωση μαθημάτων για Απολυτήριο
Δήλωση μαθημάτων για «Γενικό Βαθμό Κατάταξης» Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Εντύπου για τμήματα της Κύπρου (+ Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδος)

5 «ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ»
«ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» Η βαθμολογία αυτή θα είναι στη κλίμακα από 0 – 20 και θα χρησιμοποιηθεί για σκοπούς πρόσβασης/κατάταξης στα ΑΑΕΙ. Θα εξάγεται από 3 μέχρι το πολύ 5 εξεταζόμενα μαθήματα για τα ΑΑΕΙ, τα οποία διδάσκεται ο μαθητής στο σχολείο .

6 «ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ»
«ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ» Οι Ειδικές Εξετάσεις στην Πρακτική Δοκιμασία (Φυσική Αγωγή) και στην Αρμονία Υπαγόρευση Μουσικού Κειμένου ΘΑ θεωρούνται εξεταζόμενο μάθημα (αλλά μπορούν να είναι επιπρόσθετα των 5 μαθημάτων)

7 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Τέλος Μαΐου με μέσα Ιουνίου θα διεξάγονται οι Παγκύπριες Εξετάσεις Τέλος Ιουνίου κάθε υποψήφιος θα παίρνει βεβαίωση με το «Γενικό Βαθμό Κατάταξης» καθώς επίσης βεβαίωση για τα Επιστημονικά Πεδία, τις σχολές και τα συγκεκριμένα τμήματα στα οποία του δίδεται Πρόσβαση

8 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Τέλος Ιουνίου θα ανακοινώνεται η κατανομή θέσεων στα ΑΑΕΙ της Κύπρου. Θα υπάρχει β’ και γ’ κατανομή για τις θέσεις της Κύπρου. Νοείται ότι υποψήφιος που εξασφάλισε θέση σε ΑΑΕΙ της Κύπρου δικαιούται να διεκδικήσει θέση και σε ΑΑΕΙ της Ελλάδας.

9 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Από 1 μέχρι 10 Ιουλίου υποβολή στην Υπηρεσία Εξετάσεων των αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ Ελλάδος μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις θα είναι διαθέσιμες από το Μάιο. Οι θέσεις της Ελλάδας θα κατανέμονται και θα ανακοινώνονται από το ΥΠΕΠΘ της Ελλάδας στα τέλη Αυγούστου.

10 ΤΟ ΥΠΕΠΘ της Ελλάδας Δεν ανακοινώνει επιλαχόντες
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟ ΥΠΕΠΘ της Ελλάδας Δεν ανακοινώνει επιλαχόντες ούτε προβαίνει σε Β΄ κατανομή θέσεων.

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Οι απόφοιτοι παλαιότερων ετών και οι τελειόφοιτοι και οι απόφοιτοι ιδιωτικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης δικαιούνται συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις δηλώνοντας οποιαδήποτε από τα εξεταζόμενα μαθήματα θέλουν (μέχρι 5) για σκοπούς εξασφάλισης «γενικού βαθμού κατάταξης»

12 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

13 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Τα τμήματα των ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδας κατανέμονται σε πέντε (5) Επιστημονικά Πεδία Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν τμήματα από μέχρι και δύο (2) Επιστημονικά Πεδία.

14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Στην αίτηση για τα τμήματα της Κύπρου οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώνουν προτίμηση για απεριόριστο αριθμό τμημάτων από δύο το πολύ Επιστημονικά Πεδία, εφόσον πληρούν τους περιορισμούς πρόσβασης.

15 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ Στην αίτηση για τα τμήματα της Ελλάδας οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώνουν προτίμηση για 40 το πολύ Τμήματα από δύο το πολύ Επιστημονικά Πεδία, εφόσον πληρούν τους περιορισμούς πρόσβασης.

16 1Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

17 2Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

18 3Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

19 4Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

20 5Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

21 Π Α Γ Ι Δ Ε Σ

22 ΠΑΓΙΔΑ 1: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΠΑΓΙΔΑ 1: ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Τα εξεταζόμενα μαθήματα για τα τμήματα : Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Μουσικών Σπουδών και Παιδαγωγικών Τμημάτων (περιλαμβανομένων και των τμημάτων Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας και Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου) είναι ανεξάρτητα από τα εξεταζόμενα μαθήματα των πεδίων που είναι ενταγμένα.

23 ΠΑΓΙΔΑ 2: ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΠΑΓΙΔΑ 2: ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Για εισδοχή σε κάποια από τα τμήματα των Πεδίων απαιτείται εξέταση και σε συγκεκριμένο από τα επιλεγόμενα μαθήματα του Πεδίου (π.χ στο 2ο Πεδίο για εισδοχή στα τμήματα Μαθηματικών, Φυσικής και Στρατιωτικές Σχολές απαιτείται εξέταση στη Φυσική)

24 ΠΑΓΙΔΑ 3: ΑΡΙΣΤΙΝΔHΝ ΤΜΗΜΑΤΑ
π.χ: Στο 5ο Πεδίο για το τμήμα «Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου» έχεις πρόσβαση με τα μαθήματα του 1ου Πεδίου και όχι του 5ου στο οποίο βρίσκεται.

25 Τ Ε Λ Ο Σ


Κατέβασμα ppt "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google